; Adwokat Dominik Marchewka

ADWOKAT KRAKÓW DOMINIK MARCHEWKA

Factolex – Kancelaria Adwokacka z Krakowa

O MNIE

Nazywam się Dominik Marchewka jestem DOKTORANTEM
prawa oraz ADWOKATEM

Kontynuuje wielopokoleniową tradycję rodzinną.

Współpracowałem z wieloma KANCELARAMI ADWOKACKIMI
W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem VICEPREZESEM studenckiej poradni prawnej oraz KOORDYNATOREM sekcji cywilnej

AUTOR I WSPÓŁAUTOR PONAD 78 INTERWENCJI PRAWNYCH DO INSTYTUCJI
KRAJOWYCH ORAZ UNIJNYCH:

Sejm RP
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Sąd Najwyższy
RPO
NIK
Komisja Europejska i Parlament Europejski
Biuro Interwencji Prawnych przy Prezydencie RP
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Gospodarki

PRELEGENT

Kilkunastu konferencji w zakresie prawa konstytucyjnego , a w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz gospodarki nierchmościami.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI PRASOWYCH ADWOKATA MEDIATORA DOMINIKA MARCHEWKI

ODSZKODOWANIE PO WYPADKU

Jak wywalczyć odszkodowanie powypadkowe.

Zostałeś poszkodowany w wypadku? Pamiętaj, że nie musisz zadowalać się tym co dobrowolnie da Ci ubezpieczyciel – masz prawo dochodzić pełni swoich praw. Za wypadek samochodowy można otrzymać nawet 1,5 mln euro odszkodowania. W Polsce prawie połowa poszkodowanych nawet nie próbuje dochodzić swoich praw. Często nawet osoby poważnie poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych nie zdają sobie sprawy, że ubezpieczyciel sprawcy powinien zrekompensować im doznane krzywdy i zwrócić wszystkie koszty związane z leczeniem. Jeżeli w wyniku wypadku odniosłeś szkody na zdrowiu, nie możesz wykonywać pracy, lub wymagasz długotrwałej rehabilitacji po wypadku to tym bardziej powinieneś walczyć o swoje prawa przed ubezpieczycielem czy sprawcą wypadku. 

 

Droga do odszkodowania z OC.

Starania o pełne odszkodowanie komunikacyjne zaczynamy od zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi. Trzeba pamiętać, że ubezpieczyciele nie wypłacają odszkodowania automatycznie, poszkodowany musi się o to postarać. Odszkodowanie po wypadku przysługuje także pasażerowi samochodu lub motocykla sprawcy wypadku. Niewielu poszkodowanych o tym wie lub boi się występować przeciwko koledze czy rodzinie będącej sprawcą wypadku. Odszkodowanie powypadkowe wypłacone będzie z OC sprawcy wypadku, czy o nie wystąpisz, czy nie, jego składka za obowiązkowe ubezpieczenie samochodu i tak zostanie podniesiona.

Roszczenia na osobie przedawniają sie po 3 latach, licząc od dnia kiedy poszkodowany dowiedział się kto szkodę wyrządził. W przypadku umorzenia postępowania karnego w sprawie wypadku z powodu niewykrycia sprawcy, odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, do którego należy się zgłosić w ciągu trzech lat od uprawomocnienia się postanowienia prokuratury. Jeśli sprawca wypadku został skazany wyrokiem karnym to termin przedawnienia nie może upłynąć wcześniej niż 20 lat od wypadku, nawet jeśli szkoda i sprawca były wcześniej znane.

O odszkodowanie można wystąpić nawet jeśli minęły już dolegliwości związane z wypadkiem. Nie przeszkadza temu także otrzymanie od własnego ubezpieczyciela pieniędzy z ubezpieczenia NW. Decyzja o wysokości świadczenia może zostać ustalona na podstawie: decyzji zakładu ubezpieczeń, ugody lub orzeczenia sądu.

Zakład ubezpieczeń może zaproponować podpisanie ugody liczącz, że skusi nas szybka wypłata gotówki. Należy przy tym pamiętać, że zawarcie ugody zazwyczaj oznacza zrzeczenie się dalszych roszczeń związanych z wypadkiem. Zazwyczaj jednak wypłata odszkodowania następuje decyzją ubezpieczyciela, po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. W trakcie tego postępowania zakład ubezpieczeń powinien zgromadzić całą niezbędną dokumentację, na podstawie której ustali przebieg zdarzenia drogowego i jego wszystkie skutki. W praktyce to sam poszkodowany przedstawia im tę dokumentację. Wysokość odszkodowania jest wprost proporcjonalna do skali doznanych obrażeń, wiec ich wykazanie leży w interesie poszkodowanego. Omawiane odszkodowanie jest zadośćuczynieniem za doświadczone krzywdy. Wysokosć tego odszkodowania zależna jest nie tylko rodzaju obrażeń fizycznych, ale także od ujemnych przeżyć psychicznych. Dlatego wszystkie okoliczności, które wpływają na doznaną krzywdę należy spisać w postaci odrębnego oświadczenia i przedstawić ubezpieczycielowi.

Cena zdrowia.

Ubezpieczyciel sprawcy powinien po wypadku pokryć wszelkie koszty związane z obrażeniami ciała i rozstrojem zdrowia: m.in. zakup lekarstw, koszty wizyt u lekarza i dojazdów, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, koszty opieki itd. Ponadto zakład ubezpieczeń powinien zrekompensować poszkodowanym obniżenie dochodów na zwolnieniu lekarskim wyrównując różnicę do poziomu zarobków sprzed wypadku. W wypadkach ze skutkiem śmiertelnym członkowie najbliższej rodziny zmarłego mogą domagać się odszkodowania, jeżeli wykażą, że na skutek śmierci poszkodowanego ich sytuacja finansowa uległa pogorszeniu. Niezbędne jest wtedy wykazanie pogorszenie warunków materialnych rodziny, a te obejmują nie tylko wysokość budżetu domowego, ale także świadczenia niematerialne, takie jak np.: opieka nad dziećmi. W takim wypadku należy skrupulatnie zebrać dowody potwierdzające wszelkie istotne okoliczności i przedstawić je ubezpieczycielowi. Należy pamiętać, że powinien on także zwrócić koszty pochówku zmarłego, a osoby, które utrzymywał zmarły mogą domagać się renty. Występując o zadośćuczynienie zbieraj całą dokumentację z postępowania karnego i leczenia. Każdy pobyt w szpitalu, czy wizyta lekarska muszą być odpowiednio udokumentowane, aby ubezpieczyciel nie mógł kwestionować doznanych urazów i ich skutków.

Wypłacane kwoty odszkodowania po wypadku wahają się od kilkuset złotych do kilku tysięcy, za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Co przypadku poważnych urazów, które skutkują trwałą niepełnosprawnością, daje kwoty sięgające nawet setek tysięcy złotych. Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody, a w sprawach bardziej skomplikowanych w ciągu 90 dni. Jeśli przeciwko sprawcy wypadku toczy się jeszcze postępowanie karne, towarzystwa ubezpieczeniowe próbują na tej podstawie przeciągać wypłatę odszkodowania nawet, jeżeli wina sprawcy jest oczywista. Zdarza się też, że ubezpieczyciele wstrzymują wypłatę odszkodowania do zakończenia leczenia przez poszkodowanego, a to może trwać bardzo długo.

Ostatnią możliwościa otrzymania odszkodowania jest wejście na drogę sądową. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że o wysokości odszkodowania rozstrzyga niezawisły sąd, a nie ubezpieczyciel, który z natury rzeczy chce płacić jak najmniej. Natomiast do wad takiego rozwiązania należą: koszty postępowania sądowego i czas trwania.

Zagraniczny sprawca.

Jeżeli przytrafił Ci się wypadek na terenie Polski, w którym winnym był kierowca będący obcokrajowcem, stosuje się w takim przypadku przepisy prawa polskiego. Zazwyczaj odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez obcokrajowca ponosi zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe więc odszkodowania należy oczekiwać od tej właśnie firmy. Wszystkie zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe mają w Polsce swojego przedstawiciela tzw. korespondenta czyli firmę, która w ich zastępstwie dokonuje likwidacji szkody. Niestety czasem trudno jest ustalić do jakiej polskiej firmy należy reprezentowanie danej ubezpieczalni zagranicznej. Gdy jednak uda nam się to ustalić, dalsza likwidacja szkody jest podobna jak szkody z OC kierowcy. Trwa jednak znacznie dłużej i trudniej uzyskać należne odszkodowanie.

Odwołanie w przypadku odmowy wypłaty.

Jeśli ubezpieczyciel robi trudności z wypłatą odszkodowania z OC sprawcy, warto żądać od niego uzasadnienia decyzji w formie pisemnej. Poszkodowany może się odwołać do jednostki nadrzędnej danego oddziału zakładu, z dokładnym opisem zaistniałej sytuacji. Ważną rzeczą jest na jakiej podstawie ZU odmówił wypłaty odszkodowania, którą należy w odwołaniu opisać. Jeśli odwołania nie zmienią stanowiska ubezpieczyciela, warto zgłosić się z prośbą o pomoc do Biura Rzecznika Ubezpieczonych. Sporo interwencji rzecznika kończy się pozytywnie dla poszkodowanych. Jeśli odwołanie nie pomoże to pozostaje zwrócenie się do sądu i wytoczenie sprawy z powództwa cywilnego.

Autor

Nazywam się Dominik Marchewka jestem Doktorantem prawa oraz Adwokatem, Mediatorem, Trenerem Biznesu oraz specjalistą antywindykacji i prawa rodzinnego. Uwielbiam sprawy karne - broniąc klientów. Jako Adwokat kontynuując wielopokoleniową tradycję rodzinną. W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem wiceprezesem studenckiej poradni prawnej oraz koordynatorem sekcji cywilnej. Moje zainteresowania obejmują: prawo cywilne, rodzinne, opiekuńcze i europejskie prawo cywilne. W wolnych chwilach: podróżuje, czytam książki kryminalne, majsterkuje w garażu, biegam.

Może Cię również zainteresować:

Wsparcie w Sprawach Rodzinnych – Adwokat Kraków

Oczywiście, oto zajawka do posta na bloga:

„Kiedy rodzi się potrzeba wsparcia prawnego w sprawach rodzinnych, warto mieć u swojego boku zaufanego partnera. Dziś pragniemy Wam przedstawić takiego specjalistę – Dominika Marchewkę, adwokata z Krakowa, który od lat dedykuje swoją pracę pomaganiu klientom w trudnych chwilach związanych z prawem rodzinnym. Jego zaangażowanie, empatia i bogate doświadczenie sprawiają, że może być to kluczowy moment w rozwiązaniu Waszych spraw. Dowiedzcie się więcej o Dominiku i jego kancelarii adwokackiej, która jest gotowa wesprzeć Was w każdej kwestii prawnej związanej z rodziną i nie tylko.”

Jak wygrać rozwód z orzekaniem o WINIE?

Proces rozwodowy w Polsce wiąże się z pewnymi specyficznymi terminami i terminologią. Ważne jest, aby zrozumieć te terminy, aby móc skutecznie poradzić sobie z procedurami rozwodowymi.

ADWOKAT KRAKÓW DOMINIK MARCHEWKA

Factolex – Kancelaria Adwokacka z Krakowa

O MNIE

Nazywam się Dominik Marchewka jestem DOKTORANTEM
prawa oraz ADWOKATEM

Kontynuuje wielopokoleniową tradycję rodzinną.

Współpracowałem z wieloma KANCELARAMI ADWOKACKIMI
W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem VICEPREZESEM studenckiej poradni prawnej oraz KOORDYNATOREM sekcji cywilnej

AUTOR I WSPÓŁAUTOR PONAD 78 INTERWENCJI PRAWNYCH DO INSTYTUCJI
KRAJOWYCH ORAZ UNIJNYCH:

Sejm RP
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Sąd Najwyższy
RPO
NIK
Komisja Europejska i Parlament Europejski
Biuro Interwencji Prawnych przy Prezydencie RP
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Gospodarki

PRELEGENT

Kilkunastu konferencji w zakresie prawa konstytucyjnego , a w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz gospodarki nierchmościami.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI PRASOWYCH ADWOKATA MEDIATORA DOMINIKA MARCHEWKI

+48 530 834 077

Pin It on Pinterest

Share This