ADWOKAT KRAKÓW DOMINIK MARCHEWKA

Factolex – Kancelaria Adwokacka z Krakowa

O MNIE

Nazywam się Dominik Marchewka jestem DOKTORANTEM
prawa oraz ADWOKATEM

Kontynuuje wielopokoleniową tradycję rodzinną.

Współpracowałem z wieloma KANCELARAMI ADWOKACKIMI
W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem VICEPREZESEM studenckiej poradni prawnej oraz KOORDYNATOREM sekcji cywilnej

AUTOR I WSPÓŁAUTOR PONAD 78 INTERWENCJI PRAWNYCH DO INSTYTUCJI
KRAJOWYCH ORAZ UNIJNYCH:

 • Sejm RP
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Sąd Najwyższy
 • RPO
 • NIK
 • Komisja Europejska i Parlament Europejski
 • Biuro Interwencji Prawnych przy Prezydencie RP
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Gospodarki

PRELEGENT

Kilkunastu konferencji w zakresie prawa konstytucyjnego , a w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz gospodarki nierchmościami.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI PRASOWYCH ADWOKATA MEDIATORA DOMINIKA MARCHEWKI

Poradniki

Przemoc wobec mężczyzn: Jak szukać pomocy i przełamać milczenie

Przemoc wobec mężczyzn: Jak szukać pomocy i przełamać milczenie

Rozbijamy mity o przemocy

Przemoc wobec mężczyzn: Czas na zmianę

Przemoc domowa nie wybiera. Mężczyźni, choć często pomijani w dyskusjach, również są jej ofiarami. Dowiedz się więcej i dołącz do walki o równość w traktowaniu ofiar.

Edukacja i wsparcie

Organizujemy warsztaty i zapewniamy pomoc psychologiczną dla mężczyzn, którzy doświadczyli przemocy.

Przeciwdziałanie stereotypom

Pracujemy nad zmianą społecznego postrzegania mężczyzn jako ofiar przemocy – każdy zasługuje na wsparcie.

Równość w prawie

Promujemy zmiany prawne, które zapewnią mężczyznom równy dostęp do ochrony i wsparcia prawego.

Problem przemilczany

Przemoc wobec mężczyzn – dlaczego musimy o tym mówić?

Przemoc wobec mężczyzn jest zjawiskiem, które wciąż budzi kontrowersje i niezrozumienie. Mimo że statystyki pokazują, iż mężczyźni stanowią znaczną część ofiar przemocy domowej, problem ten często jest bagatelizowany lub ignorowany. Stereotypy dotyczące męskości i oczekiwania społeczne sprawiają, że mężczyźni rzadziej zgłaszają przypadki przemocy, obawiając się stygmatyzacji i kwestionowania ich 'męskości’. Tymczasem przemoc nie ma płci – zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą być jej ofiarami i zasługują na równą ochronę oraz dostęp do pomocy. Nasze społeczeństwo potrzebuje otwartej dyskusji na ten temat oraz edukacji, która pomoże przełamać te szkodliwe stereotypy i zbudować system wsparcia dostępny dla każdego, kto go potrzebuje.

Statystyki przemocy wobec mężczyzn

%

PROCENT ZGŁASZANYCH PRZESTĘPSTW WOBEC MĘCZYZN

%

LICZNA WYKRTYCH PZRESTĘPSTW PRZEMOCY

%

LICZBA NIE ZGŁOSZONYCH PRZESTĘPSTW PRZEMOCY

Historia Walki z Przemocą wobec Mężczyzn

Poniżej przedstawiamy kluczowe momenty w historii walki ze stereotypami dotyczącymi przemocy wobec mężczyzn i dążeniu do równego traktowania wszystkich ofiar.

1990

Początki świadomości

Pierwsze organizacje non-profit zaczynają zwracać uwagę na problem przemocy wobec mężczyzn, który do tej pory był praktycznie niezauważalny w publicznych debatach.

2000

Międzynarodowa Konferencja

Odbywa się pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona wyłącznie problemowi przemocy wobec mężczyzn, skupiająca ekspertów i aktywistów z całego świata.

2005

Rządowe programy wsparcia

Rządy kilku krajów wprowadzają pierwsze programy wsparcia dla mężczyzn będących ofiarami przemocy domowej.

2010

Edukacja i świadomość społeczna

Start kampanii edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat przemocy wobec mężczyzn oraz zrywanie z panującymi stereotypami.

2018

Nowe inicjatywy prawne

Wprowadzenie nowych ustaw i poprawek prawnych mających na celu lepszą ochronę mężczyzn przed przemocą oraz równościowe traktowanie ofiar bez względu na płeć.

2023

Rozwój wsparcia i zasobów

Wzrost liczby centrów wsparcia i zasobów dostępnych dla mężczyzn doświadczających przemocy, w tym specjalistyczne szkolenia dla służb interwencyjnych.

Dołącz do Naszej Misji

Zapraszamy do wsparcia naszej kampanii na rzecz równego traktowania wszystkich ofiar przemocy. Twoje zaangażowanie może przyczynić się do zmiany. Podpisz petycję, dołącz do naszych inicjatyw lub wesprzyj nas finansowo. Razem możemy zrobić więcej!

Uzyskaj rozwód na pierwszej rozprawie! Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak to możliwe!

Uzyskaj rozwód na pierwszej rozprawie! Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak to możliwe!

ZŁOZENIE POZWU ROZWODOWEGO

Złożenie pozwu o rozwód jest jedną z najtrudniejszych decyzji w życiu. Nie można tkwić w związku małżeńskim jeśli nie żywi się już żadnych uczuć do współmałżonka i nie łączą już żadne więzi gospodarcza, czy też seksualna.

Mimo wszystko rozwód nie jest rzeczą łatwą i przyjemną, nikt nie chce przeżywać tego doświadczenia, a jeśli już musi chce, aby było to jak najmniej obciążające dla psychiki. W związku z powyższym wiele osób zadaje sobie pytanie jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie. Czy jest on w ogóle możliwy? Otóż rozwód na pierwszej rozprawie jest możliwy. Jedną z największych niedogodności takiego rozwiązania jest to, że wymaga porozumienia między małżonkami. Owo porozumienie ma dotyczyć wszystkich zasadniczych kwestii związanych zarówno z zasadami na jakich ma być rozwiązane małżeństwo, jak i sprawowaniem opieki na wspólnymi dziećmi.

ORZECZENIE WINY

Przede wszystkim decydując się na szybki rozwód, trzeba wziąć pod uwagę, że musi to być rozwód bez orzekania o winie.

Oznacza to, że małżonkowie nie mogą rościć sobie praw np. do alimentów na siebie, bądź żądać podziału majątku.

Zgodne stanowisko stron powoduje, że sąd nie musi przeprowadzać wnikliwego postępowania dowodowego. Trzeba pamiętać, że w przypadku porozumienia każda ze stron zostanie przesłuchana przez sąd w charakterze strony ma to charakter obligatoryjny. Sąd musi przeprowadzić taki środek dowodowy, nawet, gdy występujemy ze zgodnymi żądaniami, co do sposobu przeprowadzenia rozwodu.


(więcej…)

WINA W ROZWODZIE

ROZWÓD – WINA W ROZWODZIE

W wyroku rozwodowym sąd ma obowiązek orzec rozwód (lub oddalić powództwo o rozwód) oraz czy i który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia (art. 57 § 1k.r.o.), chyba że oboje małżonkowie zgodnie wnosili o nie rozstrzyganiu w kwestii winy.Taki wspólny wniosek jest dla sądu wiążący. Jeżeli wniosku takiego brak, wówczas sąd stwierdza w sentencji wyroku, że rozwód nastąpił z winy obojga małżonków, jednego z małżonków lub bez ich winy. Orzeczenie o winie jednego lub obojga małżonków niesie za sobą skutki prawne w zakresie przepisów regulujących obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami (art. 60 k.r.o.), a także może mieć wpływ na sposób, w jaki dokonany zostanie podział majątku wspólnego małżonków (art. 43 § 2 k.r.o.).

czytaj dalej…

Akcyza na węgiel 2020

Akcyzą, a także podatkiem akcyzowym nazywamy tzw. podatek pośredni, który jest nałożony na niektóre produkty, w tym produkty węglowe takiej jak ekogroszek.

Akcyza na węgiel zwolnienia

Od 2012 roku za wszystkie wyroby węglowe należy zapłacić akcyzę, a zwolnione są z niej gospodarstwa domowe, rolnicy, szpitale oraz szkoły i organizacje pomocy społecznej. Abyśmy byli zwolnieni z płacenia akcyzy za wyroby węglowe, należy spełnić kilka ważnych warunków oraz dopełnić kilku formalności. Należy również napisać oświadczenie, jakie będzie miał przeznaczenie zakupiony przez nas węgiel. Wielu klientów skarży się na zwiększony obowiązek związany z formalnościami, jakie trzeba wypełnić, aby kupić nawet niewielką ilość węgla. Aby nie płacić akcyzy, gdy jesteśmy osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej musimy podać w oświadczeniu imię, nazwisko, pesel, a także numer dowodu osobistego, abyśmy mogli nabyć od sprzedawcy legalnie węgiel. 

Firmy oraz instytucje, które nie posiadają dokumentu o zwolnieniu z podatku akcyzowego, są zobowiązane do tego, aby dokonać takiej opłaty akcyzowej. Jeśli natomiast dana firma złożyła prawidłowe zgłoszenie do właściwego dla miejsca prowadzenia firmy Urzędu Celnego bądź Skarbowego oraz odpowiedni dokument to opłata podatku akcyzowego nie będzie konieczna. W przypadku nieprzedłożenia takiego dokumentu w tych instytucjach konieczne będzie zapłacenie akcyzy za wyroby węglowe. 

Jesteśmy jednym z tych krajów, gdzie węgiel jest głównym i podstawowym paliwem opałowym w naszych gospodarstwach domowych, jak również stanowi on bardzo ważne paliwo energetyczne, jeśli chodzi o wykorzystanie go w przemyśle. Dlatego tak ważne jest prowadzenia ścisłych ewidencji wynikających ze sprzedaży wyrobów węglowych, a to wszystko przez fakt nałożenia podatku akcyzowego na produkty energetyczne, które będą wykorzystywane w celach opałowych. 

To właśnie na firmy pośredniczące w sprzedaży wyrobów węglowych spadł obowiązek prowadzenia dokładnej dokumentacji, co jest związane bezpośrednio z wprowadzeniem podatku akcyzowego, jak również zwolnienia z niego. Gdy nabywca węgla nie jest uprawniony do zwolnienia z akcyzy, do ceny netto danego wyrobu musimy doliczyć akcyzę. Aby została ona dokładnie określona, musi być ona obliczona na podstawie wartości opałowej danego paliwa. Wiele osób skarży się na to, że w ten sposób mamy do czynienia z podwójnym opodatkowaniem. Jednak zgodnie z prawem, dla podmiotów lub firm nieposiadających zwolnienia z opłaty akcyzy, podatek akcyzowy powinien być doliczany do ceny netto. 

Upadłość konsumencka – istotne zmiany, łatwiejszy sposób jej ogłoszenia.

Z badań statystycznych wynika, że co raz więcej osób jest zadłużonych. Niskie zarobki, marne emerytury powodują, że ludzie co raz częściej zaciągają pożyczki, chwilówki oraz kredyty. Najgorszym zagrożeniem dla konsumentów jest korzystanie z ofert Parabanków, które proponują szybkie chwilówki, bez zbędnych formalności, w tym sprawdzania zdolności kredytowej. Pożyczki jakie proponują tego typu firmy są najczęściej bardzo wysoko oprocentowane i charakteryzują się wysokimi kosztami przygotowawczymi. Osoby je zaciągające w pewnym momencie nie mają pieniędzy na ich spłatę. Najgorszą rzeczą jaką mogą wtedy zrobić jest zaciąganie kolejnych zobowiązań na spłatę wcześniejszych. W ten sposób powstaje spirala zadłużenia.

Pamiętajmy jednak, że nawet z najgorszej sytuacji jest jakieś wyjście. Takimi rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W kilku słowach powiem kto i w jaki sposób może z niej skorzystać.

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym dla osób fizycznych, które stały się niewypłacalne. Prowadzi do umorzenia zobowiązań, ale nie od razu.
W postępowaniu upadłościowym dochodzi najpierw do likwidacji w całości lub części majątku dłużnika. Uzyskane środki są przekazywane ma zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Likwidację majątku przeprowadza wyznaczony przez Sąd Syndyk , który dokonuje jego spisu, weryfikuje roszczenia, spienięża majątek i uzyskane środki przekazuje wierzycielom. Ustala plan spłaty, a pozostałe zobowiązania umarza.

Wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza dłużnik. Powinien się w nim powołać na wszystkie okoliczności przemawiające za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku. Pamiętać należy, że wniosek musi zostać opłacony w kasie sądu.

Ważną zmianą, jest to, że w ogłoszeniu upadłości ma znaczenie stan niewypłacalności dłużnika, a nie kwestia zawinienia, Sąd wyłącza umyślność i rażące niedbalstwo przy jej ogłoszeniu. Stwierdzenie winy lub rażącego niedbalstwa może skutkować jedynie wydłużeniem planu spłaty o okres od 4 do 7 lat. Nie będzie już podstawą do oddalenia wniosku.

Ułatwiona została również procedura oddłużenia w przypadku osób niezdolnych do dokonywania jakichkolwiek wpłat, ich zobowiązania będą umarzane, ale pamiętajmy są to sytuacje wyjątkowe np. trwała niezdolność do pracy.

By proces oddłużeniowy przebiegł sprawnie z korzyścią dla dłużnika warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika.

ADWOKAT KRAKÓW DOMINIK MARCHEWKA

Factolex – Kancelaria Adwokacka z Krakowa

O MNIE

Nazywam się Dominik Marchewka jestem DOKTORANTEM
prawa oraz ADWOKATEM

Kontynuuje wielopokoleniową tradycję rodzinną.

Współpracowałem z wieloma KANCELARAMI ADWOKACKIMI
W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem VICEPREZESEM studenckiej poradni prawnej oraz KOORDYNATOREM sekcji cywilnej

AUTOR I WSPÓŁAUTOR PONAD 78 INTERWENCJI PRAWNYCH DO INSTYTUCJI
KRAJOWYCH ORAZ UNIJNYCH:

 • Sejm RP
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Sąd Najwyższy
 • RPO
 • NIK
 • Komisja Europejska i Parlament Europejski
 • Biuro Interwencji Prawnych przy Prezydencie RP
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Gospodarki

PRELEGENT

Kilkunastu konferencji w zakresie prawa konstytucyjnego , a w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz gospodarki nierchmościami.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI PRASOWYCH ADWOKATA MEDIATORA DOMINIKA MARCHEWKI

Pin It on Pinterest