Specjalizujemy się w Prawie Imigracyjnym

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa imigracyjnego. Zajmujemy się wszelkimi sprawami związanymi z wizami, zezwoleniami na pobyt, obywatelstwem, a także obroną przed deportacją. Dzięki doświadczeniu i dogłębnej znajomości przepisów, zapewniamy skuteczną pomoc i wsparcie na każdym etapie procesu imigracyjnego.

Dowiedz się więcej o naszym zespole

Nasza kancelaria adwokacka Factolex, mieszcząca się w Krakowie przy ulicy Słonieckiego 4/24, została założona przez Dominika Marchewkę, doktoranta prawa i doświadczonego adwokata. Dominik, kontynuując wielopokoleniową rodzinną tradycję, zdobywał doświadczenie współpracując z wieloma kancelariami oraz uczestnicząc w licznych konferencjach i praktykach sądowych. Jako główny adwokat naszej firmy, Dominik nieustannie rozwija swoją wiedzę merytoryczną, co zapewnia najwyższą jakość oferowanych usług. W Factolex każda sprawa traktowana jest indywidualnie, co pozwala na skuteczną i terminową pomoc prawną. Zapraszamy do współpracy, gwarantując profesjonalizm i zaangażowanie.

Nasze Usługi

Wsparcie w Procedurze Wizowej

Asysta w aplikacji o wizy turystyczne, biznesowe, studenckie i inne. Zapewniamy kompleksową pomoc na każdym kroku procesu wizowego.

Obrona przed Deportacją

Obrona w przypadku postępowania o wydalenie. Reprezentujemy przed sądem, w urzędzie oraz w procedurach odwoławczych.

Zezwolenia na Pobyt

Wsparcie w uzyskaniu zezwoleń na pobyt czasowy, stały, pracę oraz na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Prawo Pracy dla Imigrantów

Doradztwo w zakresie zatrudnienia, umów o pracę i ochrony prawnej na rynku pracy w Polsce dla cudzoziemców.

Droga do Obywatelstwa

Profesjonalna pomoc w procesie ubiegania się o polskie obywatelstwo, w tym przygotowanie dokumentacji i wsparcie na etapie postępowania.

Ochrona Międzynarodowa i Azyl

Kompleksowe usługi prawne dla osób ubiegających się o azyl i ochronę międzynarodową, pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

Proces Współpracy

Umów Konsultację Początkową

W konsultacji początkowej analizujemy Twój przypadek, omawiamy oczekiwania i wyjaśniamy możliwe ścieżki prawne. To pierwszy krok do zrozumienia Twojej sytuacji i wyznaczenia dalszych działań.

"

Ocena Sprawy i Planowanie Strategii

Podczas oceny sprawy, nasz zespół ekspertów dokładnie przeanalizuje wszystkie dokumenty i informacje, aby opracować strategię działania dostosowaną do indywidualnych potrzeb i wymagań prawnych.

"

Przygotowanie Dokumentacji

Przygotowanie dokumentacji to kluczowy etap, gdzie kompletujemy wszystkie niezbędne papiery. Nasi prawnicy zapewniają, że każdy dokument będzie poprawnie wypełniony i złożony w odpowiednim terminie.

"

Składanie Dokumentów i Monitorowanie Postępu

Po złożeniu dokumentów bierzemy na siebie odpowiedzialność za monitorowanie postępu Twojej sprawy. Klient jest na bieżąco informowany o wszystkich zmianach i postępach w procedurze.

"

Reprezentacja w Procedurach Sądowych i Urzędowych

Nasi prawnicy oferują pełne wsparcie prawne i reprezentują klienta w wszelkich postępowaniach urzędowych oraz sądowych, działając zawsze w Twoim najlepszym interesie.

"

Finalizacja Sprawy i Dalsze Kierunki Działania

Finalizacja sprawy nie kończy naszej współpracy. Oferujemy doradztwo dotyczące przyszłych kroków i planów, aby zapewnić długoterminowe rozwiązania i wsparcie prawne.

Zacznijmy Działanie – Umów się na swoją konsultację już dziś!

?

FAQ (Najczęściej zadawane pytania)

Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o wizę pracowniczą?
Aby ubiegać się o polską wizę pracowniczą, potrzebne są: wypełniony formularz wniosku, ważny paszport, zdjęcia paszportowe, oferta pracy od polskiego pracodawcy, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, zaświadczenie o niekaralności oraz potwierdzenie zakwaterowania w Polsce. Wymagana jest również dokumentacja finansowa potwierdzająca zdolność do pokrycia kosztów życia. Proces może się różnić w zależności od specyfiki oferty pracy i indywidualnej sytuacji wnioskodawcy.
Czy mogę pracować na wizie studenckiej
W Polsce, studenci mogą pracować na wizie studenckiej bez dodatkowego pozwolenia na pracę, ale tylko w określonym wymiarze godzin.
Czy moja rodzina może dołączyć do mnie, gdy pracuję za granicą na wizie?
Rodzina może dołączyć do osoby pracującej za granicą na wizie, pod warunkiem uzyskania odpowiedniego zezwolenia na pobyt.
Jakie są główne różnice między zezwoleniem na pobyt czasowy a stały?
Zezwolenie czasowe jest wydawane na określony czas, natomiast stałe pozwala na nieograniczony pobyt i często jest krokiem do uzyskania obywatelstwa.
Jak długo muszę mieszkać w kraju, aby ubiegać się o obywatelstwo?
Wymagania czasowe dla obywatelstwa: W Polsce, wymagany jest co najmniej 5-letni ciągły pobyt przed złożeniem wniosku o obywatelstwo.
Co robić, gdy otrzymam wezwanie do sądu w sprawie imigracyjnej?
Gdy otrzymasz wezwanie do sądu, skontaktuj się z prawnikiem specjalizującym się w prawie imigracyjnym.
Czy kancelaria reprezentuje klientów w sprawach dotyczących azylu?
Nasza kancelaria specjalizuje się również w sprawach azylowych, reprezentując klientów na każdym etapie postępowania.
Czy zezwolenie na pobyt upoważnia mnie do pracy?
Zezwolenie na pobyt czasowy zwykle uprawnia do pracy, jednakże zezwolenie na pobyt stały daje większą swobodę.
Jak mogę przedłużyć swoje zezwolenie na pobyt?
Aby przedłużyć zezwolenie, należy złożyć wniosek przed jego wygaśnięciem, przedstawiając dowody na spełnienie warunków pobytu.
Jakie są korzyści z posiadania obywatelstwa?
Obywatelstwo zapewnia pełne prawa polityczne, dostęp do wszystkich zawodów i funkcji, a także eliminuje potrzebę zezwoleń na pracę.
Czy moje dzieci mogą automatycznie otrzymać obywatelstwo, jeśli ja je otrzymam?
Dzieci urodzone w Polsce, gdzie przynajmniej jeden rodzic jest obywatelem, automatycznie otrzymują obywatelstwo.
Jakie są moje prawa podczas rozprawy imigracyjnej?
Masz prawo do reprezentacji prawnej, tłumacza oraz do pełnego wyjaśnienia zarzutów.
Czy potrzebuję prawnika podczas sprawy imigracyjnej?
Reprezentacja prawna nie jest obowiązkowa, ale jest zalecana ze względu na skomplikowaną naturę prawa imigracyjnego.
Jakie kroki mogę podjąć, jeśli moja aplikacja wizowa zostanie odrzucona?
Jeśli aplikacja wizowa zostanie odrzucona, można złożyć odwołanie lub ponownie aplikować, poprawiając wcześniej wskazane braki.
Czy kancelaria oferuje pomoc prawna w języku innym niż polski?
Nasza kancelaria oferuje pomoc prawną również w innych językach, aby lepiej służyć klientom międzynarodowym.

Skontaktuj się z nami

Pin It on Pinterest

Share This