Sprawy karne Kraków

W przypadku podejrzenia lub popełnienia przestępstwa wszczyna się sprawy karne Kraków, które mają na celu udowodnić osobie podejrzanej jej winę przed sądem. W wielu sytuacjach dowody mogą nie być oczywiste, a nawet obciążać osobę, która nie popełniła zarzucanego jej czynu. Dlatego warto zatroszczyć się o dobrą obronę, dzięki której sprawy karne w Krakowie będą mniej problematyczne. Możemy zająć się reprezentacją klienta przed sądem oraz innymi instytucjami, na każdym etapie sprawy.

Sprawy karne Kraków – jak przebiegają?

W pierwszej kolejności ma miejsce postępowanie przygotowawcze, które jest najczęściej prowadzone przez organy ścigania, to jest prokuraturę lub policję. Na tym etapie wspomniane organy zajmują się zebraniem i utrwaleniem dowodów. Muszą mieć one formę procesową, dlatego dowodu nie stanowi na przykład notatka prokuratora czy oficera policji (np. z miejsca zdarzenia czy rozmowy ze świadkiem), ponieważ dokumenty muszą mieć określoną formę.

Po pierwsze z przesłuchania świadka musi zostać sporządzony protokół, ponadto wcześniej wspomniany świadek powinien zostać pouczony o swoich prawach i obowiązkach. Na tym etapie zbierane są również dowody rzeczowe, czasami również opinie biegłych. Później dochodzi do postępowania w sprawie (ustalanie czy doszło do przestępstwa) lub przeciw osobie (kiedy przestępca jest znany organom ścigania). Często postępowanie w sprawie zmienia się w postępowanie przeciw osobie. Sytuacja wymaga przedstawienia zarzutu przez prokuratora, a także skierowania aktu oskarżenia do sądu w celu zmiany podmiotu sprawy karne. Kraków jest miastem, w którym takie działania są popularne.

W postępowaniu przygotowawczym oskarżony może nie mieć wglądu do akt i zebranych dowodów. Dostaje do nich dostęp zaraz przed postępowaniem sądowym. W tej sytuacji sąd zapoznaje się z materiałami, przesłuchuje także świadków. Na tym etapie oskarżony może mieć całkowity wgląd do zebranych przeciw niemu danych, dzięki czemu może się do nich ustosunkować, planując strategię obrony z adwokatem.

Sprawy karne Kraków – współpraca z adwokatem

Możemy pomóc klientom zarówno w opracowaniu strategii obronnej i reprezentując ich przed sądem, ale też zawiadamiając odpowiednie organy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dbamy o poufność oraz kierujemy się wyrozumiałością, zawsze działając zgodnie z interesem klienta. W razie pytań lub chęci skorzystania z naszej pomocy, zapraszamy do kontaktu. Zachęcamy również do zapoznania się z innymi treściami znajdującymi się na naszej stronie.

Pin It on Pinterest

Share This