WINA W ROZWODZIE

ROZWÓD – WINA W ROZWODZIE

W wyroku rozwodowym sąd ma obowiązek orzec rozwód (lub oddalić powództwo o rozwód) oraz czy i który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia (art. 57 § 1k.r.o.), chyba że oboje małżonkowie zgodnie wnosili o nie rozstrzyganiu w kwestii winy.Taki wspólny wniosek jest dla sądu wiążący. Jeżeli wniosku takiego brak, wówczas sąd stwierdza w sentencji wyroku, że rozwód nastąpił z winy obojga małżonków, jednego z małżonków lub bez ich winy. Orzeczenie o winie jednego lub obojga małżonków niesie za sobą skutki prawne w zakresie przepisów regulujących obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami (art. 60 k.r.o.), a także może mieć wpływ na sposób, w jaki dokonany zostanie podział majątku wspólnego małżonków (art. 43 § 2 k.r.o.).

Wina rozkładu pożycia pozostaje w związku z naruszeniem obowiązków,wynikających z zawarcia małżeństwa, i to tych znajdujących swoje unormowanie w przepisach prawa, jak i w zasadach współżycia społecznego. Chodzi zwłaszcza o naruszenie następujących obowiązków: wspólnego pożycia,
wzajemnej pomocy, lojalności, wierności, współdziałania dla dobra rodziny.
W literaturze prawniczej zawinione przyczyny rozkładu pożycia zostały określone następująco:
– groźba,
– nieetyczne postępowanie,
– nieróbstwo,
– odmowa pożycia płciowego,
– odmowa wzajemnej pomocy,
– opuszczenie współmałżonka,
– alkoholizm,
– agresja/przemoc,
– zaniedbywanie rodziny,
– zły stosunek do rodziny małżonka.
Natomiast przyczyny niezawinione powodujące rozkład pożycia mogą stanowić:
– choroba,
– choroba psychiczna,
– niedobór seksualny,
– różnica charakterów

Istnieć mogą również przyczyny, które mogą być zawinione lub niezawinione, w zależności od konkretnego przypadku, takie jak: bezpłodność, niewłaściwe zachowanie się rodziny współmałżonka, różnica światopoglądów i różnica wieku.

 

Autor

admin

Nazywam się Dominik Marchewka jestem Doktorantem prawa oraz Adwokatem, Mediatorem, Trenerem Biznesu oraz specjalistą antywindykacji i prawa rodzinnego. Uwielbiam sprawy karne - broniąc klientów. Jako Adwokat kontynuując wielopokoleniową tradycję rodzinną. W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem wiceprezesem studenckiej poradni prawnej oraz koordynatorem sekcji cywilnej Moje zainteresowania obejmują: prawo cywilne, rodzinne, opiekuńcze i europejskie prawo cywilne. W wolnych chwilach: podróżuje, czytam książki kryminalne, majsterkuje w garażu, biegam