; blog - Factolex

ADWOKAT KRAKÓW DOMINIK MARCHEWKA

Factolex – Kancelaria Adwokacka z Krakowa

O MNIE

Nazywam się Dominik Marchewka jestem DOKTORANTEM
prawa oraz ADWOKATEM

Kontynuuje wielopokoleniową tradycję rodzinną.

Współpracowałem z wieloma KANCELARAMI ADWOKACKIMI
W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem VICEPREZESEM studenckiej poradni prawnej oraz KOORDYNATOREM sekcji cywilnej

AUTOR I WSPÓŁAUTOR PONAD 78 INTERWENCJI PRAWNYCH DO INSTYTUCJI
KRAJOWYCH ORAZ UNIJNYCH:

 • Sejm RP
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Sąd Najwyższy
 • RPO
 • NIK
 • Komisja Europejska i Parlament Europejski
 • Biuro Interwencji Prawnych przy Prezydencie RP
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Gospodarki

PRELEGENT

Kilkunastu konferencji w zakresie prawa konstytucyjnego , a w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz gospodarki nierchmościami.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI PRASOWYCH ADWOKATA MEDIATORA DOMINIKA MARCHEWKI

blog

Co to jest Antywindykacja? 

ANTYWINDYKACJA – NIEZBĘDNE INFORMACJE

Antywindykacja to wykonywanie czynności prawnych, które mają pomóc osobie zadłużonej, a przede wszystkim sprawić by osoby zadłużone przestały być nękane przez firmy windykacyjne, czyli de faco jest to obrona przed skuteczną windykacją.

Głównym celem takiego postępowania jest :

 1. badanie zasadności roszczenia  i formy jego egzekwowania,
 2. ochrona przed nękaniem ze strony wierzycieli, 3
 3. skuteczne prowadzenie negocjacji zarówno z firmami windykacyjnymi jak i komornikami,
 4. ochrona majątku dłużnika i uniknięcie jego sprzedaży za zaniżoną kwotę,
 5. reprezentacja klienta przed sądem i komornikiem.
czytaj dalej…
Czy „chwilówkowe” długi mogą przeszkodzić w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Czy „chwilówkowe” długi mogą przeszkodzić w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Choć według ogólnodostępnych statystyk liczba udzielanych pożyczek gotówkowych i kredytów hipotecznych spadła, nie oznacza to, że nie ma się czym martwić. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy odsetek kredytobiorców niespłacających swoich zadłużeń wzrasta. Mało tego, coraz częściej można spotkać się z takim zjawiskiem jak spirala zadłużenia. Mówi ono o tym, że osoba mająca kredyt a przy okazji problemy z jego spłatą, zaciąga kolejne pożyczki właśnie na rzecz wcześniejszych długów. Często w takich przypadkach zdarza się, że ludzie sięgają po chwilówki. A następnie zastanawiają się, popadając w kolejne długi, czy możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Chwilówki – czy są dobrą alternatywą dla ludzi, którzy być może będą musieli ogłosić upadłość konsumencką?

Kredyty chwilówkowe to krótkoterminowe, niewielkie pożyczki udzielna przez instytucję niebankowe. Czym się charakteryzują? Przede wszystkim są wyjątkowo wygodnym sposobem na uzyskanie pieniędzy, bowiem często nie trzeba nawet opuszczać domu, aby otrzymać tego rodzaju pożyczkę. Dodatkowo do jej otrzymania zazwyczaj wystarczy podanie danych osobowych, bez konieczności spełniania wymagań dotyczących udokumentowania dochodów. Najczęściej sięgają po nie osoby, które z uwagi na uwikłanie się w pętle kredytową nie są już wiarygodne dla banków. Czy w takiej sytuacji można mówić o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

W największym skrócie można powiedzieć, że tak, dla takiej osoby istnieje szansa na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jednak należy mieć na uwadze, że nie w każdym przypadku. Gdy sprawa trafia do sądu, trzeba mieć świadomość tego, że sędzia może oddalić wniosek w sytuacji, gdy dłużnik doprowadził sam do swojej niewypłacalności lub znacząco zwiększył jej stopień umyślnie, lub wskutek rażącego niedbalstwa. Dlatego np. sąd będzie wyjątkowo dokładnie badał, dlaczego mając już długi, brałeś kolejne pożyczki. Jak więc można się domyśli, wszystko zależało będzie od okoliczności.

Przygotuj się na pytania – kiedy można mówić o umyślności?

Zarówno umyślność, jak i rażące niedbalstwo są pojęciami nieostrymi i za każdym razem podlegają indywidualizacji w odniesieniu do konkretnej sytuacji. Co bowiem oznacza umyślność w rozumieniu przepisów o upadłości konsumenckiej? Mianowicie termin ten mówi o sytuacji, gdy kredytobiorca, zaciągając kolejne zadłużenia, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nigdy nie będzie w stanie go spłacić. To samo dotyczy sytuacji, w której kredytobiorca nie zamierza spłacać zaciągniętych długów. Umyślnością w świetle tych samych przepisów nie jest sam fakt podpisania umowy i dokonania czynności, które siłą rzeczy doprowadziły do niewypłacalności. Różnica wydaje się wyjątkowo znikoma. Warto mieć więc na uwadze to, że chodzi tutaj przede wszystkim o to, że każde wzięcie nowej pożyczki lub kredytu to akt umyślny. Wszak nikt nie podpisuje takich dokumentów przez przypadek.

Mówiąc prostszym językiem – umyślne zaciągnięcie kredytu, pożyczki lub chwilówki, w chwili, gdy zamiarem osoby zadłużonej nie było doprowadzenie do niewypłacalności, nie będzie określało wywołania stanu niewypłacalności w sposób umyślny. Warto w tym miejscu też zaznaczyć, że okolicznością obciążającą co do zasady nie będzie w tym przypadku chęć spłaty poprzednich pożyczek za pomocą zaciągania nowych pożyczek. Gdyby tak bowiem było, zdecydowana większość Polaków nie miałaby żadnych szans na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Winę umyślną można zarzucić dłużnikowi w sytuacji, gdy zaciągnie kilka chwilówek, doskonale zdając sobie sprawę z tego, że np. w najbliższym czasie straci źródło dochodu, a uzyskane za pomocą kredytu środki przeniesie na osoby trzecie lub roztrwoni, a następnie złoży wniosek oddłużenia.

Rażące niedbalstwo – w jakiej sytuacji można o nim mówić?

Rażące niedbalstwo jest kwalifikowaną postacią tzw. winy nieumyślnej. Jest to oczywiste i świadome niedołożenie należytej staranności. W dziedzinie prawa, jaką jest prawo cywilne, wskazuje się, że dla przypisania niedbalstwa wymagane jest ustalenie, że w konkret danych okolicznościach konkretna osoba miała możliwość zachowania się z należytą starannością, a mimo to, nie uczyniła tego. Warto w tej sytuacji mieć jednak na uwadze również to, że niedbalstwo nie dotyczy przypadków, gdy dłużnik podejmuje decyzje wprowadzany w błąd. Tak samo jest w momencie, gdy do nieostrożnego zachowania został zmuszony warunkami, w jakich działał lub czynnikami wewnętrznymi, takimi jak choroba czy wiek. Wynika z tego, że istnieje szansa na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeśli dłużnik zaciągał chwilówki w celu ratowania życia swojego lub osoby najbliższej. Podobnie jest również w sytuacji, gdy stan psychiczny uniemożliwia świadome podejmowanie decyzji, np. cierpiąc na nerwicę lub depresję. Szansa na ogłoszenie upadłości konsumenckiej mają również osoby, które zaciągają chwilówki, uzasadniając to chęcią i przeświadczeniem, że uzyska w najbliższym czasie dochody pozwalające na spłatę zobowiązań. Oznacza to, że w momencie uzasadnionej nadziei, że pożyczka zostanie spłacona, samo jej zaciągnięcie nie będzie wykorzystane przeciwko kredytobiorcy i sąd powinien pozwolić na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

RADIO KRAKÓW – POLITYCZNY RING ADW. DOMINIK MARCHEWKA

RADIO KRAKÓW – POLITYCZNY RING ADW. DOMINIK MARCHEWKA

ADW. DOMINIK MARCHEWKA W RADIU KRAKÓW

AUDYCJA – RADIO KRAKÓW

WYBORY PREZYDENCKIE. TARCZA ANTYKRYZYSOWA

http://www.radiokrakow.pl/audycje/polityczny-ring-mlodych/wybory-prezydenckie-tarcza-antykryzysowa

RUNDA I: Grzegorz Gil – Młodzi Demokraci, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska
Sebastian Maciejko – Młoda Prawica, Porozumienie Jarosława Gowina

RUNDA II: Helena Nitkiewicz  – partia Razem, Lewica
Artur Synowski – Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości

RUNDA III: Karol Pęczek – KORWIN, Konfederacja
Domini Marchewka – Forum Młodych Ludowców, PSL, Koalicja Polska

(więcej…)

Akcyza na węgiel 2020

Akcyzą, a także podatkiem akcyzowym nazywamy tzw. podatek pośredni, który jest nałożony na niektóre produkty, w tym produkty węglowe takiej jak ekogroszek.

Akcyza na węgiel zwolnienia

Od 2012 roku za wszystkie wyroby węglowe należy zapłacić akcyzę, a zwolnione są z niej gospodarstwa domowe, rolnicy, szpitale oraz szkoły i organizacje pomocy społecznej. Abyśmy byli zwolnieni z płacenia akcyzy za wyroby węglowe, należy spełnić kilka ważnych warunków oraz dopełnić kilku formalności. Należy również napisać oświadczenie, jakie będzie miał przeznaczenie zakupiony przez nas węgiel. Wielu klientów skarży się na zwiększony obowiązek związany z formalnościami, jakie trzeba wypełnić, aby kupić nawet niewielką ilość węgla. Aby nie płacić akcyzy, gdy jesteśmy osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej musimy podać w oświadczeniu imię, nazwisko, pesel, a także numer dowodu osobistego, abyśmy mogli nabyć od sprzedawcy legalnie węgiel. 

Firmy oraz instytucje, które nie posiadają dokumentu o zwolnieniu z podatku akcyzowego, są zobowiązane do tego, aby dokonać takiej opłaty akcyzowej. Jeśli natomiast dana firma złożyła prawidłowe zgłoszenie do właściwego dla miejsca prowadzenia firmy Urzędu Celnego bądź Skarbowego oraz odpowiedni dokument to opłata podatku akcyzowego nie będzie konieczna. W przypadku nieprzedłożenia takiego dokumentu w tych instytucjach konieczne będzie zapłacenie akcyzy za wyroby węglowe. 

Jesteśmy jednym z tych krajów, gdzie węgiel jest głównym i podstawowym paliwem opałowym w naszych gospodarstwach domowych, jak również stanowi on bardzo ważne paliwo energetyczne, jeśli chodzi o wykorzystanie go w przemyśle. Dlatego tak ważne jest prowadzenia ścisłych ewidencji wynikających ze sprzedaży wyrobów węglowych, a to wszystko przez fakt nałożenia podatku akcyzowego na produkty energetyczne, które będą wykorzystywane w celach opałowych. 

To właśnie na firmy pośredniczące w sprzedaży wyrobów węglowych spadł obowiązek prowadzenia dokładnej dokumentacji, co jest związane bezpośrednio z wprowadzeniem podatku akcyzowego, jak również zwolnienia z niego. Gdy nabywca węgla nie jest uprawniony do zwolnienia z akcyzy, do ceny netto danego wyrobu musimy doliczyć akcyzę. Aby została ona dokładnie określona, musi być ona obliczona na podstawie wartości opałowej danego paliwa. Wiele osób skarży się na to, że w ten sposób mamy do czynienia z podwójnym opodatkowaniem. Jednak zgodnie z prawem, dla podmiotów lub firm nieposiadających zwolnienia z opłaty akcyzy, podatek akcyzowy powinien być doliczany do ceny netto. 

Upadłość konsumencka – istotne zmiany, łatwiejszy sposób jej ogłoszenia.

Z badań statystycznych wynika, że co raz więcej osób jest zadłużonych. Niskie zarobki, marne emerytury powodują, że ludzie co raz częściej zaciągają pożyczki, chwilówki oraz kredyty. Najgorszym zagrożeniem dla konsumentów jest korzystanie z ofert Parabanków, które proponują szybkie chwilówki, bez zbędnych formalności, w tym sprawdzania zdolności kredytowej. Pożyczki jakie proponują tego typu firmy są najczęściej bardzo wysoko oprocentowane i charakteryzują się wysokimi kosztami przygotowawczymi. Osoby je zaciągające w pewnym momencie nie mają pieniędzy na ich spłatę. Najgorszą rzeczą jaką mogą wtedy zrobić jest zaciąganie kolejnych zobowiązań na spłatę wcześniejszych. W ten sposób powstaje spirala zadłużenia.

Pamiętajmy jednak, że nawet z najgorszej sytuacji jest jakieś wyjście. Takimi rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W kilku słowach powiem kto i w jaki sposób może z niej skorzystać.

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym dla osób fizycznych, które stały się niewypłacalne. Prowadzi do umorzenia zobowiązań, ale nie od razu.
W postępowaniu upadłościowym dochodzi najpierw do likwidacji w całości lub części majątku dłużnika. Uzyskane środki są przekazywane ma zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Likwidację majątku przeprowadza wyznaczony przez Sąd Syndyk , który dokonuje jego spisu, weryfikuje roszczenia, spienięża majątek i uzyskane środki przekazuje wierzycielom. Ustala plan spłaty, a pozostałe zobowiązania umarza.

Wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza dłużnik. Powinien się w nim powołać na wszystkie okoliczności przemawiające za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku. Pamiętać należy, że wniosek musi zostać opłacony w kasie sądu.

Ważną zmianą, jest to, że w ogłoszeniu upadłości ma znaczenie stan niewypłacalności dłużnika, a nie kwestia zawinienia, Sąd wyłącza umyślność i rażące niedbalstwo przy jej ogłoszeniu. Stwierdzenie winy lub rażącego niedbalstwa może skutkować jedynie wydłużeniem planu spłaty o okres od 4 do 7 lat. Nie będzie już podstawą do oddalenia wniosku.

Ułatwiona została również procedura oddłużenia w przypadku osób niezdolnych do dokonywania jakichkolwiek wpłat, ich zobowiązania będą umarzane, ale pamiętajmy są to sytuacje wyjątkowe np. trwała niezdolność do pracy.

By proces oddłużeniowy przebiegł sprawnie z korzyścią dla dłużnika warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika.

ADWOKAT KRAKÓW DOMINIK MARCHEWKA

Factolex – Kancelaria Adwokacka z Krakowa

O MNIE

Nazywam się Dominik Marchewka jestem DOKTORANTEM
prawa oraz ADWOKATEM

Kontynuuje wielopokoleniową tradycję rodzinną.

Współpracowałem z wieloma KANCELARAMI ADWOKACKIMI
W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem VICEPREZESEM studenckiej poradni prawnej oraz KOORDYNATOREM sekcji cywilnej

AUTOR I WSPÓŁAUTOR PONAD 78 INTERWENCJI PRAWNYCH DO INSTYTUCJI
KRAJOWYCH ORAZ UNIJNYCH:

 • Sejm RP
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Sąd Najwyższy
 • RPO
 • NIK
 • Komisja Europejska i Parlament Europejski
 • Biuro Interwencji Prawnych przy Prezydencie RP
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Gospodarki

PRELEGENT

Kilkunastu konferencji w zakresie prawa konstytucyjnego , a w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz gospodarki nierchmościami.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI PRASOWYCH ADWOKATA MEDIATORA DOMINIKA MARCHEWKI

+48 530 834 077

Pin It on Pinterest