ADWOKAT KRAKÓW DOMINIK MARCHEWKA

Factolex – Kancelaria Adwokacka z Krakowa

O MNIE

Nazywam się Dominik Marchewka jestem DOKTORANTEM
prawa oraz ADWOKATEM

Kontynuuje wielopokoleniową tradycję rodzinną.

Współpracowałem z wieloma KANCELARAMI ADWOKACKIMI
W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem VICEPREZESEM studenckiej poradni prawnej oraz KOORDYNATOREM sekcji cywilnej

AUTOR I WSPÓŁAUTOR PONAD 78 INTERWENCJI PRAWNYCH DO INSTYTUCJI
KRAJOWYCH ORAZ UNIJNYCH:

Sejm RP
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Sąd Najwyższy
RPO
NIK
Komisja Europejska i Parlament Europejski
Biuro Interwencji Prawnych przy Prezydencie RP
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Gospodarki

PRELEGENT

Kilkunastu konferencji w zakresie prawa konstytucyjnego , a w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz gospodarki nierchmościami.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI PRASOWYCH ADWOKATA MEDIATORA DOMINIKA MARCHEWKI

ROZWÓD – DOBRO DZIECKO

dobro dziecka

rozwód – dobro dziecka

Rozwód a w nim najważniejsza przesłanka dobro dziecka.

Wykładni dobra dziecka w rozumieniu przepisu art. 56 § 2
KRO dotyczą w części wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki
sądowej w zakresie stosowania przepisów art. 56 oraz art. 58 KRO
– uchwała SN z dnia 18.3.1968 r.383 Sąd Najwyższy stwierdza w nich
w szczególności, że istotne znaczenie dla oceny, czy dobro dzieci
ucierpi na skutek rozwodu, mają takie okoliczności jak: wiek dzieci,
ich dotychczasowe stosunki z rodzicami, a także stan zdrowia i stopień
wrażliwości dzieci.

Ocena, czy dobro małoletnich dzieci małżonków nie
sprzeciwia się rozwodowi, wymaga rozważenia, czy rozwód nie spowoduje
osłabienia więzi z dziećmi tego z małżonków, przy którym dzieci
nie pozostają, w stopniu mogącym ujemnie wpłynąć na wykonanie
jego obowiązków rodzicielskich.

Zdaniem Sądu Najwyższego, uszczerbku
dla dobra małoletnich dzieci można się też dopatrzyć w orzeczeniu
rozwodu, gdy istniejący stan faktyczny nie pozwala na rozstrzygnięcie
o sytuacji dzieci w sposób zapewniający zaspokojenie ich potrzeb materialnych
i moralnych co najmniej w takim zakresie, w jakim potrzeby
te zaspokajane są obecnie. W ocenie Sądu Najwyższego, za wnioskiem,
że dobro dzieci ucierpi wskutek rozwodu, może przemawiać również
nieustępliwe stanowisko małżonków co do sposobu wykonywania
w przyszłości władzy rodzicielskiej, a zwłaszcza domaganie się każdego
z rodziców, by dzieci powierzono jemu z wyłączeniem wszelkiej ingerencji
drugiego małżonka. Dotyczy to zwłaszcza wypadków, w których
wspólna piecza faktyczna obojga rodziców jest w danych okolicznościach
konieczna, a istniejące pomiędzy małżonkami relacje wykluczają
jej wspólne wykonywanie w przyszłości. Należy mieć także na względzie
dotychczasowy sposób sprawowania władzy przez małżonków.
Jak wskazuje jednak Sąd Najwyższy, nie można tracić z pola widzenia sytuacji,
w których istniejący między małżonkami stan napięcia
wpływa tak niekorzystnie na warunki życiowe dzieci, że wzgląd na ich
dobro nie mógłby uzasadniać odmowy rozwodu. Nie jest dopuszczalne
bowiem domniemanie ogólne ani co do tego, że rozwód w zasadzie
dobru dzieci nie zagraża, ani też co do tego, że z reguły zagrożenie
takie zachodzi, co byłoby równoznaczne z zakazem rozwodu w razie
istnienia wspólnych małoletnich dzieci, czego Kodeks nie przewiduje.
Każdorazowo zatem obowiązkiem sądu jest dokonanie pełnej oceny
całokształtu stosunków osobistych rodziców i dziecka, jak również
sytuacji materialnej dziecka, jaka powstanie w wyniku rozwodu.
Powyższy pogląd utrwalił się zarówno w orzecznictwie, jak i piśmiennictwie
choć w doktrynie prezentowane były również przeciwne
stanowiska.

Autor

Nazywam się Dominik Marchewka jestem Doktorantem prawa oraz Adwokatem, Mediatorem, Trenerem Biznesu oraz specjalistą antywindykacji i prawa rodzinnego. Uwielbiam sprawy karne - broniąc klientów. Jako Adwokat kontynuując wielopokoleniową tradycję rodzinną. W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem wiceprezesem studenckiej poradni prawnej oraz koordynatorem sekcji cywilnej. Moje zainteresowania obejmują: prawo cywilne, rodzinne, opiekuńcze i europejskie prawo cywilne. W wolnych chwilach: podróżuje, czytam książki kryminalne, majsterkuje w garażu, biegam.

Może Cię również zainteresować:

Wsparcie w Sprawach Rodzinnych – Adwokat Kraków

Oczywiście, oto zajawka do posta na bloga:

„Kiedy rodzi się potrzeba wsparcia prawnego w sprawach rodzinnych, warto mieć u swojego boku zaufanego partnera. Dziś pragniemy Wam przedstawić takiego specjalistę – Dominika Marchewkę, adwokata z Krakowa, który od lat dedykuje swoją pracę pomaganiu klientom w trudnych chwilach związanych z prawem rodzinnym. Jego zaangażowanie, empatia i bogate doświadczenie sprawiają, że może być to kluczowy moment w rozwiązaniu Waszych spraw. Dowiedzcie się więcej o Dominiku i jego kancelarii adwokackiej, która jest gotowa wesprzeć Was w każdej kwestii prawnej związanej z rodziną i nie tylko.”

ADWOKAT KRAKÓW DOMINIK MARCHEWKA

Factolex – Kancelaria Adwokacka z Krakowa

O MNIE

Nazywam się Dominik Marchewka jestem DOKTORANTEM
prawa oraz ADWOKATEM

Kontynuuje wielopokoleniową tradycję rodzinną.

Współpracowałem z wieloma KANCELARAMI ADWOKACKIMI
W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem VICEPREZESEM studenckiej poradni prawnej oraz KOORDYNATOREM sekcji cywilnej

AUTOR I WSPÓŁAUTOR PONAD 78 INTERWENCJI PRAWNYCH DO INSTYTUCJI
KRAJOWYCH ORAZ UNIJNYCH:

Sejm RP
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Sąd Najwyższy
RPO
NIK
Komisja Europejska i Parlament Europejski
Biuro Interwencji Prawnych przy Prezydencie RP
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Gospodarki

PRELEGENT

Kilkunastu konferencji w zakresie prawa konstytucyjnego , a w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz gospodarki nierchmościami.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI PRASOWYCH ADWOKATA MEDIATORA DOMINIKA MARCHEWKI

Pin It on Pinterest

Share This