ADWOKAT KRAKÓW DOMINIK MARCHEWKA

Factolex – Kancelaria Adwokacka z Krakowa

O MNIE

Nazywam się Dominik Marchewka jestem DOKTORANTEM
prawa oraz ADWOKATEM

Kontynuuje wielopokoleniową tradycję rodzinną.

Współpracowałem z wieloma KANCELARAMI ADWOKACKIMI
W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem VICEPREZESEM studenckiej poradni prawnej oraz KOORDYNATOREM sekcji cywilnej

AUTOR I WSPÓŁAUTOR PONAD 78 INTERWENCJI PRAWNYCH DO INSTYTUCJI
KRAJOWYCH ORAZ UNIJNYCH:

Sejm RP
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Sąd Najwyższy
RPO
NIK
Komisja Europejska i Parlament Europejski
Biuro Interwencji Prawnych przy Prezydencie RP
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Gospodarki

PRELEGENT

Kilkunastu konferencji w zakresie prawa konstytucyjnego , a w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz gospodarki nierchmościami.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI PRASOWYCH ADWOKATA MEDIATORA DOMINIKA MARCHEWKI

ZASIŁEK POGRZEBOWY

Organizacja pochówku wiąże się ze znacznymi kosztami. Są one różne w zależności od rodzaju miejsca na cmentarzu ( miejsce pojedyncze, głębinowe, rodzinne lub murowane) oraz wybranych akcesoriów. Wysokość rachunku za usługę  , zależy również od firmy pogrzebowej której powierzymy organizację ceremonii.  Obecnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł. Można się o niego starać samodzielnie bądź skorzystać z bezpłatnej  pomocy firmy pogrzebowej Gloria .W kwocie zasiłku gwarantujemy  kompleksową usługę pogrzebową oraz opłatę za pojedyncze miejsce na cmentarzu na 20 lat. Nie pobieramy również dodatkowych opłat za bezgotówkowe rozliczenie usługi

 Czy każdy kto pokrył koszty pogrzebu , może wystąpić o przyznanie zasiłku pogrzebowego?

Tak. Zasiłek pogrzebowy przysługuje i może zostać wypłacony jednorazowo  m.in. najbliższym członkom  rodziny. Członkami rodziny, , są: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, w tym również w ramach rodziny zastępczej. Wnuki i rodzeństwo, małżonek ,rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

W przypadku osób samotnych , pochówek może zorganizować przyjaciel , sąsiad, pracodawca, instytucja zakonna lub diecezjalna, dom pomocy społecznej , gmina, powiat lub związek wyznaniowy. Wówczas tym osobom lub podmiotom przysługuje zasiłek pogrzebowy  w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu.

Należy pamiętać , że prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa po upływie 12 mc. od daty zgonu.

 Czy ZUS zawsze wypłaci nam zasiłek pogrzebowy?

 Zasiłek pogrzebowy wypłacany  jest w sytuacji kiedy osoba zmarła:

– była ubezpieczona

– pobierała emeryturę lub rentę

– nie miała ustalonego  prawa do emerytury lub renty , ale spełniała warunki do jej pobierania

pobierała zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia

– była członkiem rodziny osoby ubezpieczonej lub pobierającej emeryturę lub rentę

 

W każdym innym niż. Ww. przypadku, środku na organizację pochówku przyznaje MOPS.

Jakie dokumenty  należy przedstawić , aby uzyskać świadczenie w postaci zasiłku pogrzebowego?

Wystarczy wypełnić wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego ( druk ZUS Z-12)

Do wniosku dołączamy skrócony odpis aktu zgonu, dowód ubezpieczenia zmarłego ( kartę emeryta-rencisty, zaświadczenie z miejsca pracy) , prawidłowo wystawioną fakturę z wyszczególnieniem kosztów pogrzebu oraz ksero dowodu osobistego osoby organizującej pogrzeb.

W przypadku skorzystania z bezpłatnej pomocy firmy Gloria, również upoważnienie , które pozwoli dopełnić formalności związanych z wypłatą zasiłku. Wówczas wszystkie dokumenty kompletuje i weryfikuje wykwalifikowany pracownik. Rozliczenie za usługę następuje bezgotówkowo i przy minimum formalności .

Jak wygląda pomoc z MOPS’u w przypadku braku  ubezpieczenia?

Jeśli zmarły był osobą bezrobotną, nie był ubezpieczony , jest osobą nieznaną lub nikt z członków najbliższej rodziny nie posiada ubezpieczenia, koszty pochówku ponosi opieka społeczna.

Najbliższa rodzina ma prawo do starania się o tzw. zasiłek pogrzebowy z pomocy społecznej, którego wysokość określana jest przez domy opieki społecznej i nie wynosi zwykle więcej niż 2-2,5 tys. zł. Zasiłek ma pokryć część lub całość kosztów pogrzebu, jakie bliscy wydali na ceremonię. Wysokość świadczenia określa ośrodek pomocy społecznej indywidualnie.

Wymagane dokumenty

 1.Ustny lub pisemny wniosek osoby trzeciej lub członka rodziny o sprawienie pogrzebu na koszt gminy, do której należy Ośrodek Pomocy Społecznej (ze względu na adres zameldowania zmarłego)

2.Odpis skrócony aktu zgonu

3.Oryginał zaświadczenia dotyczącego braku uprawnień zmarłego oraz członków jego rodziny do zasiłku pogrzebowego

Ośrodki Pomocy Społecznej może zażądać innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową osób starających się o zasiłek z pomocy społecznej.

 

Do kosztów pogrzebu zalicza się:

– zakup trumny,

-przewóz i pochowanie zwłok

– pochówek (grób ziemny z tabliczką)

-ubranie

-odprawienie nabożeństwa żałobnego

– opłatę za użytkowanie miejsca na cmentarzu

Autor

Nazywam się Dominik Marchewka jestem Doktorantem prawa oraz Adwokatem, Mediatorem, Trenerem Biznesu oraz specjalistą antywindykacji i prawa rodzinnego. Uwielbiam sprawy karne - broniąc klientów. Jako Adwokat kontynuując wielopokoleniową tradycję rodzinną. W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem wiceprezesem studenckiej poradni prawnej oraz koordynatorem sekcji cywilnej. Moje zainteresowania obejmują: prawo cywilne, rodzinne, opiekuńcze i europejskie prawo cywilne. W wolnych chwilach: podróżuje, czytam książki kryminalne, majsterkuje w garażu, biegam.

Może Cię również zainteresować:

Wsparcie w Sprawach Rodzinnych – Adwokat Kraków

Oczywiście, oto zajawka do posta na bloga:

„Kiedy rodzi się potrzeba wsparcia prawnego w sprawach rodzinnych, warto mieć u swojego boku zaufanego partnera. Dziś pragniemy Wam przedstawić takiego specjalistę – Dominika Marchewkę, adwokata z Krakowa, który od lat dedykuje swoją pracę pomaganiu klientom w trudnych chwilach związanych z prawem rodzinnym. Jego zaangażowanie, empatia i bogate doświadczenie sprawiają, że może być to kluczowy moment w rozwiązaniu Waszych spraw. Dowiedzcie się więcej o Dominiku i jego kancelarii adwokackiej, która jest gotowa wesprzeć Was w każdej kwestii prawnej związanej z rodziną i nie tylko.”

ADWOKAT KRAKÓW DOMINIK MARCHEWKA

Factolex – Kancelaria Adwokacka z Krakowa

O MNIE

Nazywam się Dominik Marchewka jestem DOKTORANTEM
prawa oraz ADWOKATEM

Kontynuuje wielopokoleniową tradycję rodzinną.

Współpracowałem z wieloma KANCELARAMI ADWOKACKIMI
W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem VICEPREZESEM studenckiej poradni prawnej oraz KOORDYNATOREM sekcji cywilnej

AUTOR I WSPÓŁAUTOR PONAD 78 INTERWENCJI PRAWNYCH DO INSTYTUCJI
KRAJOWYCH ORAZ UNIJNYCH:

Sejm RP
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Sąd Najwyższy
RPO
NIK
Komisja Europejska i Parlament Europejski
Biuro Interwencji Prawnych przy Prezydencie RP
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Gospodarki

PRELEGENT

Kilkunastu konferencji w zakresie prawa konstytucyjnego , a w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz gospodarki nierchmościami.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI PRASOWYCH ADWOKATA MEDIATORA DOMINIKA MARCHEWKI

This will close in 20 seconds

Pin It on Pinterest

Share This