ADWOKAT KRAKÓW DOMINIK MARCHEWKA

Factolex – Kancelaria Adwokacka z Krakowa

O MNIE

Nazywam się Dominik Marchewka jestem DOKTORANTEM
prawa oraz ADWOKATEM

Kontynuuje wielopokoleniową tradycję rodzinną.

Współpracowałem z wieloma KANCELARAMI ADWOKACKIMI
W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem VICEPREZESEM studenckiej poradni prawnej oraz KOORDYNATOREM sekcji cywilnej

AUTOR I WSPÓŁAUTOR PONAD 78 INTERWENCJI PRAWNYCH DO INSTYTUCJI
KRAJOWYCH ORAZ UNIJNYCH:

 • Sejm RP
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Sąd Najwyższy
 • RPO
 • NIK
 • Komisja Europejska i Parlament Europejski
 • Biuro Interwencji Prawnych przy Prezydencie RP
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Gospodarki

PRELEGENT

Kilkunastu konferencji w zakresie prawa konstytucyjnego , a w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz gospodarki nierchmościami.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI PRASOWYCH ADWOKATA MEDIATORA DOMINIKA MARCHEWKI

Przemoc wobec mężczyzn: Jak szukać pomocy i przełamać milczenie

Przemoc wobec mężczyzn: Jak szukać pomocy i przełamać milczenie

Rozbijamy mity o przemocy

Przemoc wobec mężczyzn: Czas na zmianę

Przemoc domowa nie wybiera. Mężczyźni, choć często pomijani w dyskusjach, również są jej ofiarami. Dowiedz się więcej i dołącz do walki o równość w traktowaniu ofiar.

Edukacja i wsparcie

Organizujemy warsztaty i zapewniamy pomoc psychologiczną dla mężczyzn, którzy doświadczyli przemocy.

Przeciwdziałanie stereotypom

Pracujemy nad zmianą społecznego postrzegania mężczyzn jako ofiar przemocy – każdy zasługuje na wsparcie.

Równość w prawie

Promujemy zmiany prawne, które zapewnią mężczyznom równy dostęp do ochrony i wsparcia prawego.

Problem przemilczany

Przemoc wobec mężczyzn – dlaczego musimy o tym mówić?

Przemoc wobec mężczyzn jest zjawiskiem, które wciąż budzi kontrowersje i niezrozumienie. Mimo że statystyki pokazują, iż mężczyźni stanowią znaczną część ofiar przemocy domowej, problem ten często jest bagatelizowany lub ignorowany. Stereotypy dotyczące męskości i oczekiwania społeczne sprawiają, że mężczyźni rzadziej zgłaszają przypadki przemocy, obawiając się stygmatyzacji i kwestionowania ich 'męskości’. Tymczasem przemoc nie ma płci – zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą być jej ofiarami i zasługują na równą ochronę oraz dostęp do pomocy. Nasze społeczeństwo potrzebuje otwartej dyskusji na ten temat oraz edukacji, która pomoże przełamać te szkodliwe stereotypy i zbudować system wsparcia dostępny dla każdego, kto go potrzebuje.

Statystyki przemocy wobec mężczyzn

%

PROCENT ZGŁASZANYCH PRZESTĘPSTW WOBEC MĘCZYZN

%

LICZNA WYKRTYCH PZRESTĘPSTW PRZEMOCY

%

LICZBA NIE ZGŁOSZONYCH PRZESTĘPSTW PRZEMOCY

Historia Walki z Przemocą wobec Mężczyzn

Poniżej przedstawiamy kluczowe momenty w historii walki ze stereotypami dotyczącymi przemocy wobec mężczyzn i dążeniu do równego traktowania wszystkich ofiar.

1990

Początki świadomości

Pierwsze organizacje non-profit zaczynają zwracać uwagę na problem przemocy wobec mężczyzn, który do tej pory był praktycznie niezauważalny w publicznych debatach.

2000

Międzynarodowa Konferencja

Odbywa się pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona wyłącznie problemowi przemocy wobec mężczyzn, skupiająca ekspertów i aktywistów z całego świata.

2005

Rządowe programy wsparcia

Rządy kilku krajów wprowadzają pierwsze programy wsparcia dla mężczyzn będących ofiarami przemocy domowej.

2010

Edukacja i świadomość społeczna

Start kampanii edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat przemocy wobec mężczyzn oraz zrywanie z panującymi stereotypami.

2018

Nowe inicjatywy prawne

Wprowadzenie nowych ustaw i poprawek prawnych mających na celu lepszą ochronę mężczyzn przed przemocą oraz równościowe traktowanie ofiar bez względu na płeć.

2023

Rozwój wsparcia i zasobów

Wzrost liczby centrów wsparcia i zasobów dostępnych dla mężczyzn doświadczających przemocy, w tym specjalistyczne szkolenia dla służb interwencyjnych.

Dołącz do Naszej Misji

Zapraszamy do wsparcia naszej kampanii na rzecz równego traktowania wszystkich ofiar przemocy. Twoje zaangażowanie może przyczynić się do zmiany. Podpisz petycję, dołącz do naszych inicjatyw lub wesprzyj nas finansowo. Razem możemy zrobić więcej!

Jak ustalić wysokość alimentów – przewodnik krok po kroku

Jak ustalić wysokość alimentów – przewodnik krok po kroku

Jak ustalić wysokość alimentów to pytanie, z którym mierzy się wiele rodzin po rozwodzie lub rozpadzie związku. Proces ustalania alimentów jest kluczowy dla zapewnienia odpowiedniego wsparcia finansowego dla dzieci lub małżonka, który nie jest w stanie samodzielnie utrzymać się po rozstaniu.

Dlaczego ważne jest, aby właściwie ustalić wysokość alimentów?

Jak ustalić wysokość alimentów to nie tylko kwestia prawnicza, ale przede wszystkim odpowiedzialność społeczna. Alimenty są przeznaczone na pokrycie podstawowych potrzeb życiowych osoby uprawnionej, takich jak mieszkanie, wyżywienie, edukacja i zdrowie. Od odpowiedniej wysokości alimentów zależy stabilność emocjonalna i materialna dziecka lub współmałżonka, co ma bezpośredni wpływ na ich przyszłość.

Jak ustalić wysokość alimentów – czynniki decydujące

Jak ustalić wysokość alimentów zależy od wielu czynników. Przede wszystkim sądy biorą pod uwagę potrzeby osoby uprawnionej do alimentów oraz możliwości finansowe osoby zobowiązanej do ich płacenia. Ważne jest, aby podczas ustalania wysokości alimentów dostarczyć sądowi kompletną dokumentację finansową obu stron. Sąd analizuje także wiek i stan zdrowia dziecka lub małżonka, jego standard życia przed rozstaniem oraz specjalne potrzeby, takie jak koszty leczenia czy edukacji.

Jak ustalić wysokość alimentów – procedura prawna

Aby ustalić wysokość alimentów, należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu rodzinnego. Proces ten zazwyczaj rozpoczyna się od skompletowania dokumentów finansowych, które są niezbędne do oceny sytuacji ekonomicznej obu stron. Sąd może również zdecydować o przeprowadzeniu postępowania dowodowego, w tym przesłuchaniu świadków czy zasięgnięciu opinii biegłych. Ustalenie wysokości alimentów przez sąd jest decyzją, która może być później modyfikowana, jeśli zmienią się okoliczności ekonomiczne lub osobiste stron.

Podsumowanie

Jak ustalić wysokość alimentów jest procesem wymagającym dokładnej analizy zarówno potrzeb beneficjenta, jak i możliwości płatnika. Właściwe ustalenie tej kwoty jest fundamentem do zapewnienia godnych warunków życia dla dziecka lub współmałżonka. Dlatego tak ważne jest, aby podejść do tego zadania z odpowiednią wiedzą i przygotowaniem, co umożliwi osiągnięcie sprawiedliwego rozwiązania dla wszystkich stron.
Przeczytaj więcej na https://tomaszwalczak.pl/jak-ustalic-wysokosc-alimentow/

Rozwód bez orzekania o winie, bez stawiennictwa w sądzie – czy to możliwe?

Rozwód bez orzekania o winie, bez stawiennictwa w sądzie – czy to możliwe?

W dzisiejszych czasach coraz częściej mówi się o zmianach w prawie rodzinnym, w tym także w procesie rozwodowym. Jednym z aspektów, który staje się coraz bardziej popularny, jest rozwód bez orzekania o winie oraz bez konieczności przesłuchania małżonków w sądzie.

Tradycyjnie, w procesie rozwodowym, konieczne było udowodnienie winy jednego z małżonków, co mogło prowadzić do bolesnych i długotrwałych przesłuchań oraz sporów sądowych. Jednak coraz więcej krajów wprowadza tzw. rozwody bez orzekania o winie, gdzie małżonkowie mogą się rozwieść na podstawie wzajemnej zgody, bez konieczności wskazywania winnego.

Jednym z elementów tego procesu jest możliwość uzyskania rozwodu na posiedzeniu niejawnym, gdzie sąd wydaje wyrok rozwodowy bez konieczności przesłuchania małżonków. W takim przypadku stanowiska stron są zgodne , sąd może wydać decyzję na podstawie dokumentacji zgromadzonej w sprawie, bez konieczności osobistego stawienia się przed sądem.

Zaletą tego rozwiązania jest przyspieszenie procesu rozwodowego oraz zmniejszenie stresu i napięcia związanego z koniecznością przesłuchania się przed sądem. Dodatkowo, dla wielu osób, które pragną szybko i bezboleśnie zakończyć swój związek małżeński, taki sposób rozwiązania sprawy może być o wiele bardziej satysfakcjonujący.

Jednakże, istnieją także obawy dotyczące tego typu procedur. Niektórzy eksperci zwracają uwagę na ryzyko nierówności między stronami, zwłaszcza braku realizacji zasady bezpośredniości.

Ważne jest także, aby pamiętać, że rozwód bez orzekania o winie nie zawsze jest możliwy we wszystkich jurysdykcjach, a procedury mogą się różnić w zależności od kraju i lokalnych przepisów.

Wniosek jest taki, że rozwody bez orzekania o winie oraz wydawanie wyroków na posiedzeniach niejawnym są coraz bardziej popularne, a dla wielu osób stanowią skuteczne i mniej bolesne rozwiązanie zakończenia małżeństwa. Jednakże, zawsze warto dokładnie zrozumieć proces i skonsultować się z prawnikiem, aby upewnić się, że podejmujemy właściwą decyzję dla naszego przypadku.

Wsparcie w Sprawach Rodzinnych – Adwokat Kraków

Wsparcie w Sprawach Rodzinnych – Adwokat Kraków

„Kiedy rodzi się potrzeba wsparcia prawnego w sprawach rodzinnych, warto mieć u swojego boku zaufanego partnera.

Cześć, czytelnicy!

Dziś chcemy przybliżyć Wam temat, który często budzi wiele emocji i pytani jest przez wielu – prawo rodzinne i rozwody. W Krakowie istnieje wiele wyjątkowych kancelarii prawniczych, ale dzisiaj chcielibyśmy przedstawić Wam wyjątkowego prawnika, który specjalizuje się w tych sprawach – Dominika Marchewkę.

🏛️ Dominik Marchewka – Twój zaufany partner w sprawach rodzinnych

Dominik Marchewka to doświadczony adwokat z Krakowa, który poświęcił swoją karierę na pomaganie klientom w trudnych sprawach rodzinnych. Jego podejście opiera się na empatii, zrozumieniu i profesjonalizmie. Dominik zdaje sobie sprawę, że każda sytuacja rodzinna jest inna, dlatego jego podejście jest zindywidualizowane, aby spełnić potrzeby i cele klienta.

🤝 Wsparcie na każdym etapie

Czym możecie liczyć na współpracując z Dominikiem Marchewką? Oto kilka aspektów, które go wyróżniają:

Doradztwo prawne: Dominik zapewnia kompleksową pomoc prawno-poradniczą w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, podziału majątku i innych związanych z prawem rodzinnym.

Negocjacje i mediacje: Kiedy to możliwe, stara się rozwiązywać sprawy polubownie, co może zminimalizować stres i koszty dla klientów.

Reprezentacja w sądzie: W przypadku konfliktów, jest gotów skutecznie reprezentować swoich klientów przed sądem.

🌟 Twoje prawa i Twoja przyszłość są ważne

Warto pamiętać, że w trudnych chwilach, takich jak rozwód, warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Dominik Marchewka jest tu, aby pomóc Ci zrozumieć swoje prawa, podjąć mądre decyzje i znaleźć najlepsze rozwiązania dla Twojej przyszłości.

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego w sprawach rodziny, nie wahaj się skontaktować z Dominikiem Marchewką. Jego wiedza i doświadczenie są dostępne, aby pomóc Ci w tych trudnych chwilach.

Czekamy na Wasze pytania i komentarze! Razem z Dominikiem Marchewką, chcemy pomóc Wam w zrozumieniu praw rodziny i skutecznym rozwiązywaniu problemów. 💔🤝 #PrawoRodzinne #Rozwody #AdwokatKraków #DominikMarchewka

Jak wygrać rozwód z orzekaniem o WINIE?

Jak wygrać rozwód z orzekaniem o WINIE?

Rozwód z orzekaniem o winie jest jednym z najtrudniejszych procesów rozwodowych. Jeśli chcesz wygrać takie postępowanie, powinieneś skonsultować się z doświadczonym adwokatem, który pomoże Ci przygotować się do procesu.

Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc Ci wygrać rozprawę:

   

   1. Zbierz odpowiednie dowody – aby wygrać rozprawę z orzekaniem o winie, musisz mieć odpowiednie dowody na to, że to Twój partner był winny rozpadu małżeństwa. Możesz przede wszystkim zbierać dokumenty, takie jak wiadomości tekstowe, maile, umowy lub dowody na niewierność.

   1. Przygotuj się do zeznań – jeśli chcesz wygrać proces, musisz przygotować się do zeznań, które złożysz przed sądem. Upewnij się, że Twoje zeznania są jasne i zrozumiałe i że opisują fakty, które potwierdzają winę Twojego partnera.

   1. Wynajmij dobrego adwokata – jeśli chcesz wygrać proces z orzekaniem o winie, musisz wynająć dobrego adwokata, który pomoże Ci zebrać odpowiednie dowody i przygotować się do rozprawy.

   1. Zwróć uwagę na szczegóły – jeśli chcesz wygrać proces, musisz zwrócić uwagę na szczegóły. Upewnij się, że wszystkie dokumenty, które przekazujesz swojemu adwokatowi, są dokładne i kompleksowe.

   1. Bądź cierpliwy – proces rozwodowy z orzekaniem o winie może trwać długo. Ważne jest, aby być cierpliwym i wytrwałym w swoich wysiłkach, aby osiągnąć pozytywny wynik.

  This will close in 20 seconds

  Pin It on Pinterest

  Share This