ZATARCIE SKAZANIA – NIEKARALNOŚĆ

ZATRACIE SKAZANIA – JEST INSTYTUCJA PRAWA KARNEGO, KTÓRA WARUNKUJE PEWNOŚĆ NIEKARALNOŚCI DELIKWENTA.

PODSTAWA PRAWNA: art. 76, art. 106, art. 106a, art. 107 oraz art. 108 Kodeksu karnego

zatarcie skazania

Krótkie omówienie:

Zatarcie skazania następuje z upływem okresów przewidzianych w art. 107 § 4 i 4a

I tak z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania w przypadku skazania na karę ograniczenia wolności (art. 107 § 4 k.k.) lub z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo przedawnienia jej wykonania w przypadku skazania na karę grzywny (art. 107 § 4a k.k.). Gdy odstąpiono od wymierzenia kary, to zatarcie skazania następuje z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia (art. 107 § 5 k.k.).

Według art. 106 k.k. z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, zaś wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. to tak zwana  fikcja prawna która  pozwala skazanemu na posługiwanie się określeniem “niekarany”.

Zatarcie skazania następuje na wniosek 

 

 

 

Autor

admin

Nazywam się Dominik Marchewka jestem Doktorantem prawa oraz Adwokatem, Mediatorem, Trenerem Biznesu oraz specjalistą antywindykacji i prawa rodzinnego. Uwielbiam sprawy karne - broniąc klientów. Jako Adwokat kontynuując wielopokoleniową tradycję rodzinną. W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem wiceprezesem studenckiej poradni prawnej oraz koordynatorem sekcji cywilnej Moje zainteresowania obejmują: prawo cywilne, rodzinne, opiekuńcze i europejskie prawo cywilne. W wolnych chwilach: podróżuje, czytam książki kryminalne, majsterkuje w garażu, biegam