ADWOKAT KRAKÓW DOMINIK MARCHEWKA

Factolex – Kancelaria Adwokacka z Krakowa

O MNIE

Nazywam się Dominik Marchewka jestem DOKTORANTEM
prawa oraz ADWOKATEM

Kontynuuje wielopokoleniową tradycję rodzinną.

Współpracowałem z wieloma KANCELARAMI ADWOKACKIMI
W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem VICEPREZESEM studenckiej poradni prawnej oraz KOORDYNATOREM sekcji cywilnej

AUTOR I WSPÓŁAUTOR PONAD 78 INTERWENCJI PRAWNYCH DO INSTYTUCJI
KRAJOWYCH ORAZ UNIJNYCH:

Sejm RP
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Sąd Najwyższy
RPO
NIK
Komisja Europejska i Parlament Europejski
Biuro Interwencji Prawnych przy Prezydencie RP
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Gospodarki

PRELEGENT

Kilkunastu konferencji w zakresie prawa konstytucyjnego , a w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz gospodarki nierchmościami.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI PRASOWYCH ADWOKATA MEDIATORA DOMINIKA MARCHEWKI

TAKSA NOTARIALNA——> 0 ZŁOTYCH (DARMOWY NOTARIUSZ)

Koszt zawarcia umowy w formie aktu notarialnego może sięgać nawet kilku procent wartości transakcji. U notariusza nie zawsze jednak trzeba płacić. Taksa notarialna za 0 złotych. W uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o zwolnienie od obowiązku zapłaty taksy notarialnej.

taksa notarialna

Ile taksa notarialna?

Wynagrodzenie pobierane przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego nazywane jest taksą notarialną. Choć art. 5 § 1 Prawa o notariacie (Dz. U. z 2002 r. nr 42, poz. 369 ze zm.) przewiduje, że wysokość taksy określa umowa między notariuszem a stronami czynności, to rejenci z reguły żądają zapłaty wynagrodzenia pokrywającego się z maksymalnymi stawkami określonymi w rozporządzeniu z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm.).

Stawka w odniesieniu do większości czynności naliczana jest proporcjonalnie do ich wartości w oparciu o regresywną tabelę zawartą w § 3 rozporządzenia. Przykładowo, przy czynności opiewającej na 10.000 zł zapłacimy 310 zł, a przy czynności o wartości 300.000 zł będziemy musieli zapłacić już 1.970 zł. Do tych kwot należy doliczyć podatek VAT oraz koszty sporządzenia wypisów z aktu (maksymalnie 6 zł netto za każdą stronę).


Wniosek do sądu

Uiszczenie taksy nie musi być obowiązkowe. Art. 6 § 1 ustawy – Prawo o notariacie przewiduje możliwość wystąpienia do sądu o zwolnienie w całości lub części od obowiązku zapłaty wynagrodzenia dla notariusza.

Wniosek należy skierować do sądu rejonowego (wydziału cywilnego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby (osób) występującej o zwolnienie. We wniosku powinno się znaleźć:

  • oznaczenie uczestników postępowania – pozostałe strony aktu notarialnego (np. sprzedawcę lub darczyńcę), chyba że są oni również wnioskodawcami,
     
  • określenie potrzeby zawarcia aktu notarialnego (jaka czynność ma być dokonana),
     
  • stwierdzenie, że wnioskodawca nie jest w stanie zapłacić wynagrodzenia bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i swojej rodziny.

Do pisma należy dołączyć oświadczenia o własnym stanie rodzinnym (liczba osób na utrzymaniu), dochodach (źródła i wysokość), majątku i ponoszonych wydatkach. Oświadczenie należy sporządzić na urzędowym formularzu stosowanym przy składaniu wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych (formularze dostępne w Internecie oraz w biurach podawczych wszystkich sądów).

O POMOC W NAPISANIU WNIOSKU MOŻESZ WYSTĄPIĆ DO KANCELARII

Warto dodać, że z wnioskiem o zwolnienie od zapłaty taksy mogą również wystąpić osoby prawne oraz organizacje nieposiadające osobowości prawnej. W ich wypadku zwolnienie jest dopuszczalne tylko, gdy zostanie wykazane, że wnioskodawca nie posiada dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza.

Jeśli sąd uwzględni wniosek, trzeba będzie jeszcze poczekać na uprawomocnienie się postanowienia. Następnie z jego odpisem można śmiało udać się do notariusza.

Czy można liczyć na udzielenie zwolnienia przez sąd? Niestety, nie zawsze. Dotyczy to w szczególności przypadków dokonywania czynności odpłatnych. Bo skoro wnioskodawca posiada 100 tys. zł na zakup mieszkania, to dlaczego nie ma zapłacić 1.100 zł wynagrodzenia na rzecz notariusza?

Darmowy wpis do księgi wieczystej

Przy zawarciu umowy w formie aktu notarialnego, rejent pobiera również należny podatek (od czynności cywilnoprawnych lub od spadków i darowizn) oraz w niektórych sprawach również opłatę sądową od wniosku o wpis do księgi wieczystej. Od obowiązku uiszczenia podatku nie można być zwolnionym. Można natomiast postarać się o zwolnienie od opłaty dla sądu wieczystoksięgowego.

W tym celu należy wystąpić o zwolnienie od kosztów sądowych. Warto jednak zaznaczyć, że będzie to zupełnie odrębne postępowanie od toczącego się w sprawie zwolnienia od wynagrodzenia notariusza. Z wnioskiem o zwolnienie od uiszczania wpisu sądowego od wpisu do księgi wieczystej należy wystąpić do właściwego sądu jeszcze przed wizytą u notariusza. Wniosek należy zredagować podobnie jak w przypadku pisma w sprawie o zwolnienie od zapłaty taksy notarialnej (nie trzeba jednak wskazywać uczestników). Dwa wnioski – jeden do wydziału cywilnego, a drugi do wieczystoksięgowego – można złożyć jednocześnie.

 

Autor

Nazywam się Dominik Marchewka jestem Doktorantem prawa oraz Adwokatem, Mediatorem, Trenerem Biznesu oraz specjalistą antywindykacji i prawa rodzinnego. Uwielbiam sprawy karne - broniąc klientów. Jako Adwokat kontynuując wielopokoleniową tradycję rodzinną. W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem wiceprezesem studenckiej poradni prawnej oraz koordynatorem sekcji cywilnej. Moje zainteresowania obejmują: prawo cywilne, rodzinne, opiekuńcze i europejskie prawo cywilne. W wolnych chwilach: podróżuje, czytam książki kryminalne, majsterkuje w garażu, biegam.

Może Cię również zainteresować:

Wsparcie w Sprawach Rodzinnych – Adwokat Kraków

Oczywiście, oto zajawka do posta na bloga:

„Kiedy rodzi się potrzeba wsparcia prawnego w sprawach rodzinnych, warto mieć u swojego boku zaufanego partnera. Dziś pragniemy Wam przedstawić takiego specjalistę – Dominika Marchewkę, adwokata z Krakowa, który od lat dedykuje swoją pracę pomaganiu klientom w trudnych chwilach związanych z prawem rodzinnym. Jego zaangażowanie, empatia i bogate doświadczenie sprawiają, że może być to kluczowy moment w rozwiązaniu Waszych spraw. Dowiedzcie się więcej o Dominiku i jego kancelarii adwokackiej, która jest gotowa wesprzeć Was w każdej kwestii prawnej związanej z rodziną i nie tylko.”

ADWOKAT KRAKÓW DOMINIK MARCHEWKA

Factolex – Kancelaria Adwokacka z Krakowa

O MNIE

Nazywam się Dominik Marchewka jestem DOKTORANTEM
prawa oraz ADWOKATEM

Kontynuuje wielopokoleniową tradycję rodzinną.

Współpracowałem z wieloma KANCELARAMI ADWOKACKIMI
W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem VICEPREZESEM studenckiej poradni prawnej oraz KOORDYNATOREM sekcji cywilnej

AUTOR I WSPÓŁAUTOR PONAD 78 INTERWENCJI PRAWNYCH DO INSTYTUCJI
KRAJOWYCH ORAZ UNIJNYCH:

Sejm RP
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Sąd Najwyższy
RPO
NIK
Komisja Europejska i Parlament Europejski
Biuro Interwencji Prawnych przy Prezydencie RP
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Gospodarki

PRELEGENT

Kilkunastu konferencji w zakresie prawa konstytucyjnego , a w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz gospodarki nierchmościami.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI PRASOWYCH ADWOKATA MEDIATORA DOMINIKA MARCHEWKI

This will close in 20 seconds

Pin It on Pinterest

Share This