; PRZESŁUCHANIE ŚWIADKA W PROCESIE KARNYM - Factolex

ADWOKAT KRAKÓW DOMINIK MARCHEWKA

Factolex – Kancelaria Adwokacka z Krakowa

O MNIE

Nazywam się Dominik Marchewka jestem DOKTORANTEM
prawa oraz ADWOKATEM

Kontynuuje wielopokoleniową tradycję rodzinną.

Współpracowałem z wieloma KANCELARAMI ADWOKACKIMI
W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem VICEPREZESEM studenckiej poradni prawnej oraz KOORDYNATOREM sekcji cywilnej

AUTOR I WSPÓŁAUTOR PONAD 78 INTERWENCJI PRAWNYCH DO INSTYTUCJI
KRAJOWYCH ORAZ UNIJNYCH:

Sejm RP
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Sąd Najwyższy
RPO
NIK
Komisja Europejska i Parlament Europejski
Biuro Interwencji Prawnych przy Prezydencie RP
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Gospodarki

PRELEGENT

Kilkunastu konferencji w zakresie prawa konstytucyjnego , a w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz gospodarki nierchmościami.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI PRASOWYCH ADWOKATA MEDIATORA DOMINIKA MARCHEWKI

PRZESŁUCHANIE ŚWIADKA W PROCESIE KARNYM

Przesłuchanie świadka jest jedną z najważniejszych czynności procesowych. Prawidłowe przeprowadzenie tej czynności ma poważny wpływ na efektywność działania organów ścigania i duże znaczenie w procesie karnym. Z uwagi na powyższe znajomość zagadnień związanych z utrwaleniem dowodu z zeznań świadka należy uznać za podstawowe umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności służbowych przez policjanta.
Świadek jest osobowym źródłem dowodowym. W procesie karnym świadek dostarcza środka dowodowego w postaci zeznań.

Nauka rozróżnia pojęcie świadka w rozumieniu faktycznym
i procesowym.

W znaczeniu faktycznym świadkiem jest osoba fizyczna posiadająca informacje o okolicznościach i faktach istotnych dla postępowania karnego.

Świadek w znaczeniu procesowym to osoba fizyczna, która w wyniku decyzji organu procesowego wezwana została do składania zeznań w okolicznościach i faktach mających znaczenie dla procesu karnego. Ponadto nauka procesu rozróżnia pojęcie „świadka przybranego”. Świadek przybrany jest
to osoba wezwana do obecności przy czynnościach procesowych. W razie potrzeby może być ona przesłuchana na okoliczność przebiegu i wyników czynności, przy których była obecna.

W procesie karnym wyróżniamy następujące kategorie świadków:
–– świadkowie dowodowi,
–– świadkowie przybrani.
Świadków dowodowych można podzielić na:
–– obciążających, nieobciążających,
–– zainteresowanych, niezainteresowanych,
–– pełnoletnich, małoletnich,
–– pierwotnych, pochodnych.
Świadkiem może być każda osoba, bez względu na wiek, stan psychiczny czy stan fizyczny.
Świadek może jednocześnie łączyć inne funkcje procesowe, np. dotyczy to sytuacji tożsamości świadka i pokrzywdzonego. To, że pokrzywdzony jest zainteresowany wynikiem postępowania, nie może stanowić podstawy do poddawania jego zeznań w wątpliwość lub uznania ich za niewiarygodne

W charakterze świadka nie może być przesłuchany podejrzany (oskarżony) w swojej własnej sprawie.

Jeżeli z informacji o przestępstwie nie wynika, kto był świadkiem danego zdarzenia, należy podjąć czynności zmierzające do ustalenia ewentualnych świadków. Ujawniając świadków, należy kierować się nw. kryteriami:

1. Kryterium zamieszkania i pobytu.
Kryterium to polega na domniemaniu, że osoba, która zamieszkuje lub przebywa w pobliżu miejsca, gdzie dokonano przestępstwa, może posiadać wiedzę o okolicznościach istotnych dla sprawy.

2. Kryterium więzi towarzyskiej.
Chodzi tu o więź, jaka łączy lub łączyła daną osobę z pokrzywdzonym lub podejrzanym. Przez więź towarzyską należy rozumieć taki układ stosunków, z których charakteru można wnioskować, że jedna osoba zna wiele faktów z życia drugiej osoby. Odmianą tego kryterium jest kryterium więzi rodzinnej.

3. Kryterium zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji.
W związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją w przedsiębiorstwie, instytucji, urzędzie i organizacji, dane osoby mogą znać istotne fakty dla sprawy. Niekiedy wykonywanie określonej pracy może dawać osobie możliwość poznania istotnych dla sprawy okoliczności.

4. Świadek z ogłoszenia.
Policja niekiedy za pośrednictwem mediów zwraca się do świadków faktycznych jakiegoś zdarzenia, aby zgłosili się w siedzibie jednostki Policji i złożyli zeznania.

Jeżeli masz problemy prawne zgłoś się do NASZEJ KANCELARII  –

           TEL :530- 834 – 077

Autor

Nazywam się Dominik Marchewka jestem Doktorantem prawa oraz Adwokatem, Mediatorem, Trenerem Biznesu oraz specjalistą antywindykacji i prawa rodzinnego. Uwielbiam sprawy karne - broniąc klientów. Jako Adwokat kontynuując wielopokoleniową tradycję rodzinną. W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem wiceprezesem studenckiej poradni prawnej oraz koordynatorem sekcji cywilnej. Moje zainteresowania obejmują: prawo cywilne, rodzinne, opiekuńcze i europejskie prawo cywilne. W wolnych chwilach: podróżuje, czytam książki kryminalne, majsterkuje w garażu, biegam.

Może Cię również zainteresować:

Wsparcie w Sprawach Rodzinnych – Adwokat Kraków

Oczywiście, oto zajawka do posta na bloga:

„Kiedy rodzi się potrzeba wsparcia prawnego w sprawach rodzinnych, warto mieć u swojego boku zaufanego partnera. Dziś pragniemy Wam przedstawić takiego specjalistę – Dominika Marchewkę, adwokata z Krakowa, który od lat dedykuje swoją pracę pomaganiu klientom w trudnych chwilach związanych z prawem rodzinnym. Jego zaangażowanie, empatia i bogate doświadczenie sprawiają, że może być to kluczowy moment w rozwiązaniu Waszych spraw. Dowiedzcie się więcej o Dominiku i jego kancelarii adwokackiej, która jest gotowa wesprzeć Was w każdej kwestii prawnej związanej z rodziną i nie tylko.”

Jak wygrać rozwód z orzekaniem o WINIE?

Proces rozwodowy w Polsce wiąże się z pewnymi specyficznymi terminami i terminologią. Ważne jest, aby zrozumieć te terminy, aby móc skutecznie poradzić sobie z procedurami rozwodowymi.

ADWOKAT KRAKÓW DOMINIK MARCHEWKA

Factolex – Kancelaria Adwokacka z Krakowa

O MNIE

Nazywam się Dominik Marchewka jestem DOKTORANTEM
prawa oraz ADWOKATEM

Kontynuuje wielopokoleniową tradycję rodzinną.

Współpracowałem z wieloma KANCELARAMI ADWOKACKIMI
W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem VICEPREZESEM studenckiej poradni prawnej oraz KOORDYNATOREM sekcji cywilnej

AUTOR I WSPÓŁAUTOR PONAD 78 INTERWENCJI PRAWNYCH DO INSTYTUCJI
KRAJOWYCH ORAZ UNIJNYCH:

Sejm RP
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Sąd Najwyższy
RPO
NIK
Komisja Europejska i Parlament Europejski
Biuro Interwencji Prawnych przy Prezydencie RP
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Gospodarki

PRELEGENT

Kilkunastu konferencji w zakresie prawa konstytucyjnego , a w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz gospodarki nierchmościami.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI PRASOWYCH ADWOKATA MEDIATORA DOMINIKA MARCHEWKI

+48 530 834 077

Pin It on Pinterest

Share This