POZEW O ROZWÓD

POZEW O ROZWÓD   – KONKRETY I WYTYCZNE CZ.1

Wykaz dokumentów wymaganych do wniesienia sprawy o rozwód (separację)

 pozew o rozwód z uzasadnieniem w dwóch egzemplarzach (ewentualnie można posiadać dodatkowy egzemplarz pozwu na potwierdzenia jego złożenia
w Sądzie),

 oryginał odpisu zupełnego aktu małżeństwa,

rozwód kraków

 oryginalny odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (w przypadku gdy dzieci są małoletnie),

 zaświadczenie o dochodach za ostatnie 3 m-ce (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
– PIT,

osoby bezrobotne – zaświadczenie z Urzędu Pracy,

emeryci i renciści – kopia decyzji o przyznaniu emerytury lub renty),

 odpis orzeczenia w sprawie o: alimenty, władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów z dzieckiem (dotyczącego małoletnich dzieci pochodzących ze związku małżeńskiego pod warunkiem, że takie rozstrzygnięcia zapadły),

 odpis orzeczenia lub akt notarialny w sprawie o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami

Autor

admin

Nazywam się Dominik Marchewka jestem Doktorantem prawa oraz Adwokatem, Mediatorem, Trenerem Biznesu oraz specjalistą antywindykacji i prawa rodzinnego. Uwielbiam sprawy karne - broniąc klientów. Jako Adwokat kontynuując wielopokoleniową tradycję rodzinną. W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem wiceprezesem studenckiej poradni prawnej oraz koordynatorem sekcji cywilnej Moje zainteresowania obejmują: prawo cywilne, rodzinne, opiekuńcze i europejskie prawo cywilne. W wolnych chwilach: podróżuje, czytam książki kryminalne, majsterkuje w garażu, biegam