PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW POWYŻSZEJ ZAROBKÓW ZOBOWIĄZANEGO

Podwyższenie alimentów to wypadkowa zmian jaka nastąpiła od momentu uregulowania tej kwestii w stosunku do czasu wyrokowania o podwyższeniu alimentów 

  1. usprawiedliwionych potrzeb małoletniego
  2. możliwości zarobkowych zobowiązanego

Zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego
Wysokość alimentów nie zawsze jest określana tylko i wyłącznie na podstawie wykazywanych aktualnie zarobków.
Może się zdarzyć, że zobowiązany ukrywa część dochodów, albo rezygnuje z dobrze płatnego zajęcia lub też ogranicza czas świadczonej przez siebie pracy. NIE MARTW SIĘ!!!
W takiej sytuacji prawo jest po stronie uprawnionego. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy zakres obowiązku alimentacyjnego uzależnia od możliwości zarobkowych, a więc dochodów, jakie zobowiązany  mógłby osiągnąć przy dołożeniu odpowiednich starań, stosownie do swoich sił i możliwości. Sąd
może zatem zasądzić od zobowiązanego  alimenty w wysokości wyższej niż aktualnie osiągane dochody, gdy np. posiada on dobrze płatny zawód wyuczony i nie wykonuje go lub też pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy\

podwyższenie alimentów

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, iż zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego  oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego 

Usprawiedliwione potrzeby
Pod pojęciem usprawiedliwionych potrzeb kryją się potrzeby bezwzględnie konieczne. Jest to określenie, które w każdym przypadku może oznaczać co innego. To sąd na podstawie badania całokształtu sprawy określa, które potrzeby są bezwzględnie konieczne. Przepisy stanowią, że po rozwodzie (rozstaniu) rodziców standard dziecka nie może ulec pogorszeniu. Jeśli np. do tej pory małoletnie dziecko nosiło firmowe obuwie, również teraz powinno je mieć . Dziecko ma również prawo do życia na takim samym poziomie jak rodzice. Jeśli np. ojciec dziecka jeździ na zagraniczne wakacje, uzasadnioną potrzebą dziecka będą takie wakacje

Kodeks stanowi, iż w przypadku, gdy w okresie 3 lat przed sądowym dochodzeniem roszczenia alimentacyjnego osoba zobowiązana bez ważnych powodów zrzekła się majątku lub zatrudnienia, albo zamieniła je na mniej zyskowne, sąd nie uwzględni wynikłej z tego zmiany przy ustaleniu zakresu
świadczeń alimentacyjnych

Autor

admin

Nazywam się Dominik Marchewka jestem Doktorantem prawa oraz Adwokatem, Mediatorem, Trenerem Biznesu oraz specjalistą antywindykacji i prawa rodzinnego. Uwielbiam sprawy karne - broniąc klientów. Jako Adwokat kontynuując wielopokoleniową tradycję rodzinną. W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem wiceprezesem studenckiej poradni prawnej oraz koordynatorem sekcji cywilnej Moje zainteresowania obejmują: prawo cywilne, rodzinne, opiekuńcze i europejskie prawo cywilne. W wolnych chwilach: podróżuje, czytam książki kryminalne, majsterkuje w garażu, biegam