ODSZKODOWANIE ZA POBYT W SZPITALU – KIEDY NALEŻY SIĘ WYPŁATA?

odszkodowania medyczne marchewka dominik

Obraz 1 z 1

odszkodowania medyczne Dominik Marchewka

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu jest z całą pewnością rekompensatą i jeżeli mamy do tego prawo – warto o nie zabiegać. Jednak wypłata świadczenia za czas pobytu w szpitalu nieraz budzi wątpliwości. Pojawia się pytanie: czy należy mi się wypłata za dni spędzone na oddziale intensywnej opieki medycznej lub w szpitalu sanatoryjnym?

Dokumentem, który warunkuje możliwość wypłaty odszkodowania oraz jego wysokość jest polisa ubezpieczeniowa, w której zawarte są o.w.u – czyli ogólne warunki ubezpieczenia. Warto zapoznać się z takim dokumentem i uważnie przeczytać punkty, jakie tam się znajdują – dzięki temu dowiemy się, w jakiej wysokości odszkodowanie za pobyt w szpitalu nam przysługuje i czy w ogóle. Zazwyczaj wysokość odszkodowania analogiczna jest do wysokości płaconej składki. Jednak w umowach ubezpieczeniowych mogą znajdować się jeszcze inne punkty decydujące o odszkodowaniu.

Określenie ‚odszkodowanie’ za pobyt w szpitalu wykorzystywane jest w potocznym języku w przewadze nad zwrotem ‚świadczenie’. Warto jednak wiedzieć, że prawidłowym określeniem jest drugie. Pierwsze natomiast tyczy się szkód majątkowych.

Po pierwsze firmy ubezpieczeniowe uznają za stosowne określić powód pobytu w szpitalu. Bardzo często takie umowy obejmują tylko jedną grupę przyczyn, na przykład pobyt w szpitalu po wypadku, albo w wyniku choroby. Warto jeszcze przed podpisaniem umowy zwrócić na to uwagę, aby potem nie okazało się, że nie należy nam się odszkodowanie, jeżeli na przykład przebywamy w szpitalu w wyniku choroby, a nie mamy w umowie zapisu dotyczącego odszkodowania za pobyt w w szpitalu z takiej przyczyny. A jeśli nawet nasz pobyt w szpitalu będzie wynikał z wypadku (i umowa będzie zawierała punkt odnośnie takiego zdarzenia), a wypadek z kolei został spowodowany jakąś chorobą – również nie otrzymamy odszkodowania, gdyż główną przyczyną dalej tu będzie choroba, a nie wypadek.

Innym wyznacznikiem wypłaty odszkodowania może być rodzaj szpitala, w którym przebywamy. W oparciu o Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654) szpital to miejsce, którego zadaniem jest wykonywanie całodobowych, kompleksowych świadczeń zdrowotnych, które z kolei polegają między innymi na: diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji. Ustawa ta jednocześnie wyraźnie odróżnia jednostki inne niż szpital, które również pełnią usługi stacjonarnego i całodobowego świadczenia zdrowotnego. Są to między innymi świadczenia zakresu rehabilitacji; leczenia uzależnień lub psychiatrycznej opieki zdrowotnej i inne. A zatem mogą to być placówki psychiatryczne lub uzdrowiskowo-rehabilitacyjne (takie jak uzdrowiska bądź sanatoria). Jak wynika z powyższego, bardzo istotne przy omawianiu kwestii ubezpieczenia jest zagadnienie, czy szpital, w którym przebywamy, jest szpitalem, który obejmują ogólne warunki ubezpieczenia.

 

Jeszcze jedną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę przy ubieganiu się o odszkodowanie za pobyt w szpitalu, jest czas pobytu. O.w.u. zazwyczaj określają od ilu dni pobytu można ubiegać się o odszkodowanie. Tak więc jeżeli w umowie zostało zawarte, że ubiegać się o odszkodowanie można od 3 dni pobytu, to pozostając w szpitalu 2 dni – nie uzyskamy odszkodowania.

Podsumowując, wypłata odszkodowania za pobyt w szpitalu, jak również jej wysokość, zależy głównie od ustaleń zawartych w umowie ubezpieczeniowej. Dlatego przed zawarciem umowy, a także w przypadku pobytu w szpitalu, warto dokładnie zwrócić uwagę na ogólne warunki ubezpieczenia.

Autor

admin

Nazywam się Dominik Marchewka jestem Doktorantem prawa oraz Adwokatem, Mediatorem, Trenerem Biznesu oraz specjalistą antywindykacji i prawa rodzinnego. Uwielbiam sprawy karne - broniąc klientów. Jako Adwokat kontynuując wielopokoleniową tradycję rodzinną. W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem wiceprezesem studenckiej poradni prawnej oraz koordynatorem sekcji cywilnej Moje zainteresowania obejmują: prawo cywilne, rodzinne, opiekuńcze i europejskie prawo cywilne. W wolnych chwilach: podróżuje, czytam książki kryminalne, majsterkuje w garażu, biegam