ADWOKAT KRAKÓW DOMINIK MARCHEWKA

Factolex – Kancelaria Adwokacka z Krakowa

O MNIE

Nazywam się Dominik Marchewka jestem DOKTORANTEM
prawa oraz ADWOKATEM

Kontynuuje wielopokoleniową tradycję rodzinną.

Współpracowałem z wieloma KANCELARAMI ADWOKACKIMI
W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem VICEPREZESEM studenckiej poradni prawnej oraz KOORDYNATOREM sekcji cywilnej

AUTOR I WSPÓŁAUTOR PONAD 78 INTERWENCJI PRAWNYCH DO INSTYTUCJI
KRAJOWYCH ORAZ UNIJNYCH:

Sejm RP
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Sąd Najwyższy
RPO
NIK
Komisja Europejska i Parlament Europejski
Biuro Interwencji Prawnych przy Prezydencie RP
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Gospodarki

PRELEGENT

Kilkunastu konferencji w zakresie prawa konstytucyjnego , a w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz gospodarki nierchmościami.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI PRASOWYCH ADWOKATA MEDIATORA DOMINIKA MARCHEWKI

Odszkodowanie za słupy energetyczne na działce

Odszkodowanie za słupy energetyczne dotyczy wielu właścicieli działek, którzy maja z nimi problem. Obniżają one bowiem wartość działki, a w ich miejscu nie da się nic wybudować, co zdecydowanie ogranicza możliwości inwestycyjne. W takiej sytuacji istnieją jednak pewne środki prawne, których może użyć niezadowolony właściciel nieruchomości.

odszkodowanie za slupy

Ustawą z dnia 30 maja 2008 roku do kodeksu cywilnego wprowadzona została służebność przesyłu, co pozwoliło na uregulowanie w znacznym stopniu powyższej kwestii. Zgodnie art. 49 § 1 kc urządzenia przesyłowe to wszelkie konstrukcje doprowadzające i odprowadzające płyny, parę,
gaz, energię elektryczną oraz inne urządzenia podobne, czyli np. słupy energetyczne czy sieci wodociągowe. Na rzecz przedsiębiorcy, którego własność stanowią powyższe urządzenia może zostać ustanowiona służebność przesyłu, polegająca na tym, że mógłby on korzystać w oznaczonym zakresie
z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Można więc żądać od przedsiębiorcy, który jest właścicielem danych linii przesyłowych zawarcia umowy ustanawiającej służebność przesyłu za wynagrodzeniem. Jej źródłem powinna być umowa zawarta w formie aktu notarialnego między przedsiębiorcą przesyłowym i właścicielem gruntu,
na którym znajdują się urządzenia przesyłowe. W sytuacji gdy przedsiębiorca nie zgadza się na taką umowę, zasadnym jest by wystąpić do sądu z żądaniem ustanowienia służebności. Można wtedy wnosić o orzeczenie obowiązku wypłaty przez przedsiębiorcę kwartalnego czynszu bądź wynagrodzenia w formie jednorazowego odszkodowania. Kwota powinna być ustalona w odniesieniu do wartości takiej służebności i oparta o fakt, iż służebność przesyłu obniża wartość nieruchomości oraz ogranicza jej użyteczność.

Z orzecznictwa sądowego wynika, iż służebność przesyłu ustanowiona na rzecz danego przedsiębiorcy na cudzym gruncie stanowi przysporzenie majątkowe na rzecz tego przedsiębiorstwa. Ustanowienie więc takiej służebności bez wynagrodzenia powoduje, że po stronie przedsiębiorstwa powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia (wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 28 stycznia 2010 r. III SA/Rz 928/2009 LexPolonica nr 2441538). Dlatego ustanawianie służebności za odpowiednim wynagrodzeniem jest w pełni uzasadnione.

Do zasiedzenia służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o zasiedzeniu nieruchomości, istnieje więc niebezpieczeństwo, iż przedsiębiorstwo przesyłowe powoła się na zasiedzenie służebności w sytuacji gdy minął wystarczający upływ czasu. Będzie to miało miejsce po 20 latach gdy
przedsiębiorstwo działało w dobrej wierze, natomiast gdy słupy energetyczne (lub inne urządzenia przesyłowe) zostały postawione wbrew prawu lub bez wymaganych pozwoleń, a przedsiębiorca miał tego świadomość, konieczny jest upływ 30 lat.

Jeżeli wzniesienie konstrukcji było niezgodne z prawem, istnieje również możliwość domagania się ich usunięcia. Właściciele działek mogą również domagać się ich wykupu, jednak tylko w wypadku gdy dane urządzenie ma wartość znacznie przewyższającą wartość działki.

Autor

Nazywam się Dominik Marchewka jestem Doktorantem prawa oraz Adwokatem, Mediatorem, Trenerem Biznesu oraz specjalistą antywindykacji i prawa rodzinnego. Uwielbiam sprawy karne - broniąc klientów. Jako Adwokat kontynuując wielopokoleniową tradycję rodzinną. W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem wiceprezesem studenckiej poradni prawnej oraz koordynatorem sekcji cywilnej. Moje zainteresowania obejmują: prawo cywilne, rodzinne, opiekuńcze i europejskie prawo cywilne. W wolnych chwilach: podróżuje, czytam książki kryminalne, majsterkuje w garażu, biegam.

Może Cię również zainteresować:

Wsparcie w Sprawach Rodzinnych – Adwokat Kraków

Oczywiście, oto zajawka do posta na bloga:

„Kiedy rodzi się potrzeba wsparcia prawnego w sprawach rodzinnych, warto mieć u swojego boku zaufanego partnera. Dziś pragniemy Wam przedstawić takiego specjalistę – Dominika Marchewkę, adwokata z Krakowa, który od lat dedykuje swoją pracę pomaganiu klientom w trudnych chwilach związanych z prawem rodzinnym. Jego zaangażowanie, empatia i bogate doświadczenie sprawiają, że może być to kluczowy moment w rozwiązaniu Waszych spraw. Dowiedzcie się więcej o Dominiku i jego kancelarii adwokackiej, która jest gotowa wesprzeć Was w każdej kwestii prawnej związanej z rodziną i nie tylko.”

ADWOKAT KRAKÓW DOMINIK MARCHEWKA

Factolex – Kancelaria Adwokacka z Krakowa

O MNIE

Nazywam się Dominik Marchewka jestem DOKTORANTEM
prawa oraz ADWOKATEM

Kontynuuje wielopokoleniową tradycję rodzinną.

Współpracowałem z wieloma KANCELARAMI ADWOKACKIMI
W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem VICEPREZESEM studenckiej poradni prawnej oraz KOORDYNATOREM sekcji cywilnej

AUTOR I WSPÓŁAUTOR PONAD 78 INTERWENCJI PRAWNYCH DO INSTYTUCJI
KRAJOWYCH ORAZ UNIJNYCH:

Sejm RP
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Sąd Najwyższy
RPO
NIK
Komisja Europejska i Parlament Europejski
Biuro Interwencji Prawnych przy Prezydencie RP
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Gospodarki

PRELEGENT

Kilkunastu konferencji w zakresie prawa konstytucyjnego , a w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz gospodarki nierchmościami.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI PRASOWYCH ADWOKATA MEDIATORA DOMINIKA MARCHEWKI

Pin It on Pinterest

Share This