ADWOKAT KRAKÓW DOMINIK MARCHEWKA

Factolex – Kancelaria Adwokacka z Krakowa

O MNIE

Nazywam się Dominik Marchewka jestem DOKTORANTEM
prawa oraz ADWOKATEM

Kontynuuje wielopokoleniową tradycję rodzinną.

Współpracowałem z wieloma KANCELARAMI ADWOKACKIMI
W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem VICEPREZESEM studenckiej poradni prawnej oraz KOORDYNATOREM sekcji cywilnej

AUTOR I WSPÓŁAUTOR PONAD 78 INTERWENCJI PRAWNYCH DO INSTYTUCJI
KRAJOWYCH ORAZ UNIJNYCH:

Sejm RP
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Sąd Najwyższy
RPO
NIK
Komisja Europejska i Parlament Europejski
Biuro Interwencji Prawnych przy Prezydencie RP
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Gospodarki

PRELEGENT

Kilkunastu konferencji w zakresie prawa konstytucyjnego , a w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz gospodarki nierchmościami.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI PRASOWYCH ADWOKATA MEDIATORA DOMINIKA MARCHEWKI

JAK NAPISAĆ WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

Treść wniosku o stwierdzenie nabycia spadku powinna czynić zadość przepisom dotyczącym pisma procesowego. Wniosek ten powinien zatem zawierać:
1. Oznaczenie sądu, do którego jest skierowany,
2. Imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania wnioskodawcy albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
3. Imiona i nazwiska uczestników postępowania (osoby, które mogą wchodzić w grę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi)  oraz ich dokładne adresy zamieszkania, (aby umożliwić sądowi wezwanie ich na rozprawę),
4. Oznaczenie rodzaju pisma (wniosek o stwierdzenie nabycia spadku),
5. Osnowę wniosku oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, tj. w uzasadnieniu wniosku należy podać: imię i nazwisko oraz datę śmierci spadkodawcy, ostanie miejsce zamieszkania spadkodawcy, informację o tym, czy spadkodawca pozostawił testament, wskazanie osób, które mogą dziedziczyć,
6. Podpis wnioskodawcy lub jego przedstawiciela ustawowego, lub pełnomocnika,
7. Wykaz załączników.

 Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy dołączyć właściwe akta stanu cywilnego, tj. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, odpisy skrócone aktów małżeństwa dla kobiet, odpisy skrócone aktów urodzenia dla mężczyzn i kobiet niezamężnych, jak również odpis wniosku (1 egz. dla sądu + po 1 egz. dla każdego uczestnika wraz z kserokopią załączników) i testament (o ile został sporządzony). Ponadto, jeżeli wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik- także pełnomocnictwo.
Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku pobierana jest stała opłata sądowa w wysokości 50 złotych. Można ją uiścić na wiele sposobów, tj. przelewem na numer rachunku bankowego danego sądu- konto dochodów budżetowych (Kasy sądów rejonowych i okręgowego w Krakowie znajdują się w budynku „E” na I piętrze, ul. Przy Rondzie 7, przy czym Kasa Sądu Rejonowego dla Krakowa- Podgórza w Krakowie znajduje się w pawilonie „K” na poziomie O) ze wskazaniem sprawy, której dotyczy (np. wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym XY z wniosku XY; wówczas do wniosku należy dołączyć dowód potwierdzający wykonanie przelewu), można dokonać jej bezpośredniej zapłaty w kasie sądu (wówczas na piśmie zostanie umieszczona adnotacja, o jej uiszczeniu), jak też istnieje możliwość dokonania opłaty w znakach sądowych, naklejanych na oryginale pisma kierowanego do sądu (sprzedaż znaków sądowych w Krakowie prowadzona jest w Znakomacie, który uruchomiony jest godzinach pracy kas).
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy złożyć do sądu rejonowego, ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. W sytuacji, w której nie da się ustalić jego miejsca zamieszkania w Polsce, sądem miejscowo właściwy jest sąd, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy (art. 628 Kodeksu postępowania cywilnego).

Autor

Nazywam się Dominik Marchewka jestem Doktorantem prawa oraz Adwokatem, Mediatorem, Trenerem Biznesu oraz specjalistą antywindykacji i prawa rodzinnego. Uwielbiam sprawy karne - broniąc klientów. Jako Adwokat kontynuując wielopokoleniową tradycję rodzinną. W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem wiceprezesem studenckiej poradni prawnej oraz koordynatorem sekcji cywilnej. Moje zainteresowania obejmują: prawo cywilne, rodzinne, opiekuńcze i europejskie prawo cywilne. W wolnych chwilach: podróżuje, czytam książki kryminalne, majsterkuje w garażu, biegam.

Może Cię również zainteresować:

Wsparcie w Sprawach Rodzinnych – Adwokat Kraków

Oczywiście, oto zajawka do posta na bloga:

„Kiedy rodzi się potrzeba wsparcia prawnego w sprawach rodzinnych, warto mieć u swojego boku zaufanego partnera. Dziś pragniemy Wam przedstawić takiego specjalistę – Dominika Marchewkę, adwokata z Krakowa, który od lat dedykuje swoją pracę pomaganiu klientom w trudnych chwilach związanych z prawem rodzinnym. Jego zaangażowanie, empatia i bogate doświadczenie sprawiają, że może być to kluczowy moment w rozwiązaniu Waszych spraw. Dowiedzcie się więcej o Dominiku i jego kancelarii adwokackiej, która jest gotowa wesprzeć Was w każdej kwestii prawnej związanej z rodziną i nie tylko.”

ADWOKAT KRAKÓW DOMINIK MARCHEWKA

Factolex – Kancelaria Adwokacka z Krakowa

O MNIE

Nazywam się Dominik Marchewka jestem DOKTORANTEM
prawa oraz ADWOKATEM

Kontynuuje wielopokoleniową tradycję rodzinną.

Współpracowałem z wieloma KANCELARAMI ADWOKACKIMI
W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem VICEPREZESEM studenckiej poradni prawnej oraz KOORDYNATOREM sekcji cywilnej

AUTOR I WSPÓŁAUTOR PONAD 78 INTERWENCJI PRAWNYCH DO INSTYTUCJI
KRAJOWYCH ORAZ UNIJNYCH:

Sejm RP
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Sąd Najwyższy
RPO
NIK
Komisja Europejska i Parlament Europejski
Biuro Interwencji Prawnych przy Prezydencie RP
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Gospodarki

PRELEGENT

Kilkunastu konferencji w zakresie prawa konstytucyjnego , a w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz gospodarki nierchmościami.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI PRASOWYCH ADWOKATA MEDIATORA DOMINIKA MARCHEWKI

Pin It on Pinterest

Share This