ADWOKAT – POMOC PRAWNA

Adwokat (łac. advocatus od advocare, wzywać na pomoc) Potocznie nazywany Mecenasem. Tytuł „mecenasa” nie jest tytułem zawodowym, ale zwrotem grzecznościowym, stosowanym zarówno wobec Adwokata czy Radcy Prawnego.

adwokat

Podstawa prawna ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. 

Rejestr Adwokatów:  https://rejestradwokatow.pl/

Zawód polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami Najważniejszym elementem pracy ADWOKATA nieograniczony w czasie obowiązek ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej, z którego wynikają określone powinności i uprawnienia. Adwokat winien  zapewnić odpowiednie środki chroniące przed wyciekiem informacji, np komputery, telefon , zobowiązanie do poufności personelu, odpowiednie przechowywanie dokumentów. Adwokat podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej.

 

Autor

admin

Nazywam się Dominik Marchewka jestem Doktorantem prawa oraz Adwokatem, Mediatorem, Trenerem Biznesu oraz specjalistą antywindykacji i prawa rodzinnego. Uwielbiam sprawy karne - broniąc klientów. Jako Adwokat kontynuując wielopokoleniową tradycję rodzinną. W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem wiceprezesem studenckiej poradni prawnej oraz koordynatorem sekcji cywilnej Moje zainteresowania obejmują: prawo cywilne, rodzinne, opiekuńcze i europejskie prawo cywilne. W wolnych chwilach: podróżuje, czytam książki kryminalne, majsterkuje w garażu, biegam