Opłata za psa… Ile?

Kiedy płaci się opłatę za posiadanie psa?

Każdy posiadacz psa musi zgłosić ten fakt w urzędzie gminy. Za posiadanie psa należy zapłacić stosowną opłatę. 

W obecnym stanie prawnym rady gminy same decydują o tym czy na ich obszarze obowiązuje opłata od posiadania psa czy też nie.

Do 1 stycznia 2008 r. w Polsce obowiązywał podatek od posiadania psów. W dniu dzisiejszym mówimy o opłacie za posiadanie psa. Zmiana nazwy w tym wypadku ciągnęła za sobą daleko idące skutki. Podatek bowiem miał charakter obligatoryjny opłata natomiast jest fakultatywna. O tym kto ma płacić opłatę oraz o samej jej wysokości decyduje rada gminy.

Sprawdź czy musisz płacić

W obecnym stanie prawnym rady gminy same decydują o tym czy na ich obszarze obowiązuje opłata od posiadania psa czy też nie. Rady gminy decydują również o wysokości opłat i sposobie ich zapłaty a także o zwolnieniach podmiotowych i przedmiotowych. Często zwolnieni są z opłat posiadacze psów wziętych ze schroniska.

Właściciel psa musi zgłosić jego posiadanie w urzędzie gminy. Najczęściej robi się to w wydziale finansowym. W tym samym wydziale należy zgłaszać każdą zmianę w posiadaniu psa.

Wymagane dokumenty to dowód osobisty oraz zaświadczenie o szczepieniu psa.

Kto na pewno nie płaci

Opłaty od posiadania psa nie wnoszą:

– członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;

– osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;

– osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;

– podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Wysokość opłaty

Obecnie opłata za posiadanie psa może wynosić maksymalnie 104,20 zł za posiadanie jednego psa rocznie.

Autor

admin

Nazywam się Dominik Marchewka jestem Doktorantem prawa oraz Adwokatem, Mediatorem, Trenerem Biznesu oraz specjalistą antywindykacji i prawa rodzinnego. Uwielbiam sprawy karne - broniąc klientów. Jako Adwokat kontynuując wielopokoleniową tradycję rodzinną. W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem wiceprezesem studenckiej poradni prawnej oraz koordynatorem sekcji cywilnej Moje zainteresowania obejmują: prawo cywilne, rodzinne, opiekuńcze i europejskie prawo cywilne. W wolnych chwilach: podróżuje, czytam książki kryminalne, majsterkuje w garażu, biegam