BLOKADA ALKOHOLOWA – RATUNEK PO ZAKAZIE PROWADZENIA AUTA

Blokada alkoholowa to urządzenie, które uniemożliwia uruchomienie sinika w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez potencjalnego kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3

Artykuł 42 § 1 i § 2 k.k. określa podstawy prawne fakultatywnego i obligatoryjnego zakazu prowadzenia pojazdów. Poza przypadkami określonymi w art. 42 § 3 i § 4 k.k. zakaz prowadzenia pojazdów ma charakter terminowy i orzekany jest w latach od roku do lat 10.

JAK TO OBEJŚĆ?

blokada alkohlowa

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych bywa bardziej dolegliwy niż kara zasadnicza wymierzona wobec sprawcy przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.

Zgodnie obowiązującymi przepisami , sąd jest zobowiązany orzec wobec sprawcy przestępstwa z art 178a § 1 , zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata,  a więc sąd nie może odstąpić od wymierzenia środka karnego, ponieważ przepisy wprost nakazują jego zastosowania, skazanie za przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu zawsze więc będzie łączyło się z utratą prawa jazdy, przynajmniej na kilka lat.

Warto jednakże pamiętać, iż od niespełna dwóch lat obowiązują przepisy, które orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów w pewien sposób łagodzą, gdyż umożliwiają zamianę orzeczonego środka karnego na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, co oznacza, że osoba skazana za jazdę pod wpływem alkoholu odzyska uprawnienia do prowadzenia samochodu, jednakże tylko takiego, który wyposażony zostanie w blokadę alkoholową.

Skrócenie bezwzględnego zakazu prowadzenia pojazdów jest więc obecnie możliwe, jednakże żeby tak się stało należy podjąć odpowiednie kroki.

Po odbyciu połowy kary, a w przypadku odebrania uprawnień dożywotnio – po dziesięciu latach kierowcy mogą wystąpić o zmianę zakazu. Sąd zdecyduje, czy ponownie dopuścić do prowadzenia pojazdów, biorąc pod uwagę  dowody przedstawione przez skazanego. Jeśli się zgodzi, kierowca musi zainstalować w samochodzie blokadę alkoholową, która tylko trzeźwemu pozwoli uruchomić silnik pojazdu

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z kancelarią.

Autor

admin

Nazywam się Dominik Marchewka jestem Doktorantem prawa oraz Adwokatem, Mediatorem, Trenerem Biznesu oraz specjalistą antywindykacji i prawa rodzinnego. Uwielbiam sprawy karne - broniąc klientów. Jako Adwokat kontynuując wielopokoleniową tradycję rodzinną. W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem wiceprezesem studenckiej poradni prawnej oraz koordynatorem sekcji cywilnej Moje zainteresowania obejmują: prawo cywilne, rodzinne, opiekuńcze i europejskie prawo cywilne. W wolnych chwilach: podróżuje, czytam książki kryminalne, majsterkuje w garażu, biegam