ZAMACH TERRORYSTYCZNY – WEDŁUG PRAWA POLSKIEGO

Zamach terrorystyczny to – przestępstwo które  nazywane jest także dywersją lub zamachem na jednostkę sił Zbrojnych RP. Polega na dopuszczenie się gwałtownego zamachu na jednostkę sił Zbrojnych, zniszczeniu lub uszkodzeniu obiektu lub urządzenia obronnego w celu osłabienia mocy obronnej RP.

atak terrorystyczny

Dobrem chronionym jest obronność RP jej bezpieczeństwo zewnętrzne, ale także życie człowieka jego zdrowie oraz mienie które może zostać zniszczone lub uszkodzone. Jest to przestępstwo powszechne jego sprawcą  może być każdy w tym także żołnierz. Czynność sprawcza polega na dopuszczeniu się gwałtownego zamachu na jednostkę sił Zbrojnych RP np. jednostkę wojskową. szkołę wojskową, skład amunicji) co oznacza targnięcie się na cudze życie, mienie odznaczające się intensywnością, dużym natężeniem siły, następujące z reguły gwałtownie i nagle. Dla bytu tej postaci przestępstwa nie jest niezbędne wystąpienie skutku. Jest to przestępstwo formalne.

Czynność sprawcza może także przybrać postać zniszczenia lub uszkodzenia obiektu o znaczeniu obronnym np. lotniska, portu. stacji radiowej lub urządzenia o znaczeniu obronnym (Linie kolejowe, centra łączności, systemy zasilania). Te postacie przestępstwa mają charakter materialny. Kwalifikowanym typem zamachu terrorystycznego  jest wystąpienie następstwa w postaci śmierci człowieka lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób zatem spowodowanie śmierci jednej osoby nie będzie prowadziło do odpowiedzialności karnej z artykułu 140§2 Kodeksu karnego.

Karalne jest także czynienie przygotowań do zamachu artykuł 140 §3 Kodeksu karnego. W typie podstawowym występek zamachu terrorystyczny jest przestępstwem kierunkowym, gdyż do jego znamion należą działania w celu osłabienia mocy obronnej RP, zatem może być popełniony wyłącznie umyślnie z zamiarem bezpośrednim.

Dla odpowiedzialności na podstawie przepisu przewidującego typ kwalifikowany niezbędne jest, aby sprawca następstwo w postaci śmierci człowieka przewidywał lub mógł przewidzieć artykuł 9 §3 Kodeksu karnego

Autor

admin

Nazywam się Dominik Marchewka jestem Doktorantem prawa oraz Adwokatem, Mediatorem, Trenerem Biznesu oraz specjalistą antywindykacji i prawa rodzinnego. Uwielbiam sprawy karne - broniąc klientów. Jako Adwokat kontynuując wielopokoleniową tradycję rodzinną. W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem wiceprezesem studenckiej poradni prawnej oraz koordynatorem sekcji cywilnej Moje zainteresowania obejmują: prawo cywilne, rodzinne, opiekuńcze i europejskie prawo cywilne. W wolnych chwilach: podróżuje, czytam książki kryminalne, majsterkuje w garażu, biegam