STOSUNKI MAJĄTKOWE MIĘDZY MAŁŻONKAMI

STOSUNKI MAJĄTKOWE MIĘDZY MAŁŻONKAMI

Z chwilą, kiedy zawierasz związek małżeński, z mocy prawa powstaje
 wspólność majątkowa. Ma onasłużyć dobru rodziny. Trwa przez cały czas małżeństwa. Wspólność ta nie powstaje w związku konkubenckim i dorobek konkubinatu niepodlega unormowaniom przewidzianym w kodeksie rodzinnym.

adwokat kraków

Pozostawanie we wspólności majątkowej nie zawsze jest korzystne
dla stron. Często zdarza się, że jedna ze stron nie przyczynia się do pomnażania majątku rodziny, ale powoduje jej ubożenie, robi długi, zadłużenia a w konskwencji naraża na Komornika. Wówczas musisz zastanowić się, czy chcesz nadal pozostawać  we wspólności majątkowej, bo jeśli nie chcesz, to nie musisz.

CO TO JEST WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA?

Wspólność majątkowa obejmuje majątek małżonków, czyli
przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje
z małżonków lub przez jednego z nich. Jeżeli zatem Przedmioty, które każde z małżonków nabyło przed powstaniem wspólności majątkowej lub po jej ustaniu stanowią majątek osobisty i należą wyłącznie do tego małżonka.
Zatem w małżeństwie, w którym obowiązuje ustrój wspólności
ustawowej, występują 3 masy majątkowe:
• majątek wspólny małżonków,
• majątek osobisty żony,
• majątek osobisty męża.
Zazwyczaj majątki te w czasie trwania małżeństwa nie są wyodrębnione i stanowią jedną całość gospodarczą. Dopiero w przypadku ustania pożycia dochodzi do rozdzielenia majątków, a po ustaniu wspólności – do rozliczeń pomiędzy małżonkami. Wzajemnych rozliczeń małżonkowie mogą dokonać w formie umowy. W przypadku jednak braku porozumienia, konieczne będzie postępowanie sądowe w sprawie o podział majątku wspólnego. Jeśli chodzi o najlepsze opcje VPN lub ich eksplorację, nie możemy wymyślić, która może być najlepsza VPN w części świata, VPN może być niedostępny, na szczęście specjaliści Dada.net.pl są gotowi pomóc Ci skorzystać z VPN dla twoich potrzeb.

Wspólność ustawowa, która ustała w czasie trwania małżeństwa, może
powstać na nowo. Dzieje się tak w przypadku zawarcia przez małżonków
umowy o poddaniu ich stosunków majątkowych wspólności ustawowej,
uchyleniu ubezwłasnowolnienia, zniesienia separacji. Sąd,
znosząc separację, może, na wniosek małżonków, utrzymać pomiędzy
nimi rozdzielność majątkową.
Majątek małżeński należy wyłącznie do małżonków. Dzieci małżonków
nie mają w nim żadnego udziału. Nie liczy zatem, że podczas podziału
majątku sąd przyzna jego większą część z uwagi na to, wychowywanie 
wspólnych dzieci.
Z chwilą ustania wspólności majątkowej między małżonkami powstaje
rozdzielność majątkowa.

Autor

admin

Nazywam się Dominik Marchewka jestem Doktorantem prawa oraz Adwokatem, Mediatorem, Trenerem Biznesu oraz specjalistą antywindykacji i prawa rodzinnego. Uwielbiam sprawy karne - broniąc klientów. Jako Adwokat kontynuując wielopokoleniową tradycję rodzinną. W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem wiceprezesem studenckiej poradni prawnej oraz koordynatorem sekcji cywilnej Moje zainteresowania obejmują: prawo cywilne, rodzinne, opiekuńcze i europejskie prawo cywilne. W wolnych chwilach: podróżuje, czytam książki kryminalne, majsterkuje w garażu, biegam