; KREDYTY CHWILÓWKI POŻYCZKI - RATUNKU! - Factolex

ADWOKAT KRAKÓW DOMINIK MARCHEWKA

Factolex – Kancelaria Adwokacka z Krakowa

O MNIE

Nazywam się Dominik Marchewka jestem DOKTORANTEM
prawa oraz ADWOKATEM

Kontynuuje wielopokoleniową tradycję rodzinną.

Współpracowałem z wieloma KANCELARAMI ADWOKACKIMI
W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem VICEPREZESEM studenckiej poradni prawnej oraz KOORDYNATOREM sekcji cywilnej

AUTOR I WSPÓŁAUTOR PONAD 78 INTERWENCJI PRAWNYCH DO INSTYTUCJI
KRAJOWYCH ORAZ UNIJNYCH:

Sejm RP
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Sąd Najwyższy
RPO
NIK
Komisja Europejska i Parlament Europejski
Biuro Interwencji Prawnych przy Prezydencie RP
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Gospodarki

PRELEGENT

Kilkunastu konferencji w zakresie prawa konstytucyjnego , a w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz gospodarki nierchmościami.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI PRASOWYCH ADWOKATA MEDIATORA DOMINIKA MARCHEWKI

KREDYTY CHWILÓWKI POŻYCZKI – RATUNKU!

Kredyty, chwilówki, pożyczki, wypozyczki – czy oznaczają to samo czy jednak są między nimi   różnice?

W potocznym języku często używane  zamiennie. Jednakże w praktyce umowy kredytu i pożyczki nie są jednoznaczne gdyż różnią się : zasadami,podstawą prawną oraz  tym  przez kogo mogą być udzielane.

kredyty chwilówki

Podstawowe kwestie związane z pożyczkami reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93)

Umowę pożyczki wg. Kodeksu cywilnego  art. 720 par. 1 kodeksu cywilnego  zawierając tego typu umowę „dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości” Zatem, przedmiotem pożyczki mogą być zarówno środki pieniężne, jak i przedmioty (sprecyzowane). Jeżeli przedmiotem pożyczki są środki pieniężne, to nie jest wymagane określenie celu, na które zostaną one wydane. Pożyczka może zostać udzielona na ściśle określony czas, bądź też na czas nieoznaczony (bez konkretnej daty
zwrotu ). To, czy pożyczka będzie odpłatna czy nie – zależy od umowy
pomiędzy pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą. Nie jest wymagane naliczanie oraz pobieranie odsetek, czy też prowizji – w przypadku pożyczki obowiązują zasady, które ustalą między sobą pożyczkodawca oraz pożyczkobiorca. Nie ma również wymogu, aby umowę pożyczkisporządzać na piśmie – możliwa jest zatem dowolna forma, również ustna. Należy jednak pamiętać, że Kodeks cywilny wskazuje, iż umowy na kwotę powyżej 500 zł powinny zostać sporządzone pisemnie.

Kwestie związane z kredytem reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.).

Kredyt to dwustronna umowa, w której jedną stroną jest bank1 , a drugą kredytobiorca (np. konsument, osoba prawna). Cechą charakterystyczną kredytu jest jego pieniężnycharakter – przedmiotem kredytowania zawsze są pieniądze. Kredyt jest umową na mocy której bank, na określony z góry czas, zobowiązuje się oddać to dyspozycji kredytobiorcy kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel. Jednocześnie kredytobiorca zobowiązuje się, że będzie korzystał z otrzymanych środków na warunkach określonych
w umowie kredytowej, a także do zwrotu kwoty kredytu (wraz z odsetkami) w wyznaczonych w umowie terminach spłaty, jak również do zapłaty ewentualnej prowizji za udzielenie kredytu.

 

 

 

Autor

Nazywam się Dominik Marchewka jestem Doktorantem prawa oraz Adwokatem, Mediatorem, Trenerem Biznesu oraz specjalistą antywindykacji i prawa rodzinnego. Uwielbiam sprawy karne - broniąc klientów. Jako Adwokat kontynuując wielopokoleniową tradycję rodzinną. W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem wiceprezesem studenckiej poradni prawnej oraz koordynatorem sekcji cywilnej. Moje zainteresowania obejmują: prawo cywilne, rodzinne, opiekuńcze i europejskie prawo cywilne. W wolnych chwilach: podróżuje, czytam książki kryminalne, majsterkuje w garażu, biegam.

Może Cię również zainteresować:

Wsparcie w Sprawach Rodzinnych – Adwokat Kraków

Oczywiście, oto zajawka do posta na bloga:

„Kiedy rodzi się potrzeba wsparcia prawnego w sprawach rodzinnych, warto mieć u swojego boku zaufanego partnera. Dziś pragniemy Wam przedstawić takiego specjalistę – Dominika Marchewkę, adwokata z Krakowa, który od lat dedykuje swoją pracę pomaganiu klientom w trudnych chwilach związanych z prawem rodzinnym. Jego zaangażowanie, empatia i bogate doświadczenie sprawiają, że może być to kluczowy moment w rozwiązaniu Waszych spraw. Dowiedzcie się więcej o Dominiku i jego kancelarii adwokackiej, która jest gotowa wesprzeć Was w każdej kwestii prawnej związanej z rodziną i nie tylko.”

Jak wygrać rozwód z orzekaniem o WINIE?

Proces rozwodowy w Polsce wiąże się z pewnymi specyficznymi terminami i terminologią. Ważne jest, aby zrozumieć te terminy, aby móc skutecznie poradzić sobie z procedurami rozwodowymi.

ADWOKAT KRAKÓW DOMINIK MARCHEWKA

Factolex – Kancelaria Adwokacka z Krakowa

O MNIE

Nazywam się Dominik Marchewka jestem DOKTORANTEM
prawa oraz ADWOKATEM

Kontynuuje wielopokoleniową tradycję rodzinną.

Współpracowałem z wieloma KANCELARAMI ADWOKACKIMI
W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem VICEPREZESEM studenckiej poradni prawnej oraz KOORDYNATOREM sekcji cywilnej

AUTOR I WSPÓŁAUTOR PONAD 78 INTERWENCJI PRAWNYCH DO INSTYTUCJI
KRAJOWYCH ORAZ UNIJNYCH:

Sejm RP
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Sąd Najwyższy
RPO
NIK
Komisja Europejska i Parlament Europejski
Biuro Interwencji Prawnych przy Prezydencie RP
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Gospodarki

PRELEGENT

Kilkunastu konferencji w zakresie prawa konstytucyjnego , a w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz gospodarki nierchmościami.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI PRASOWYCH ADWOKATA MEDIATORA DOMINIKA MARCHEWKI

+48 530 834 077

Pin It on Pinterest

Share This