Rozbijamy mity o przemocy

Przemoc wobec mężczyzn: Czas na zmianę

Przemoc domowa nie wybiera. Mężczyźni, choć często pomijani w dyskusjach, również są jej ofiarami. Dowiedz się więcej i dołącz do walki o równość w traktowaniu ofiar.

Edukacja i wsparcie

Organizujemy warsztaty i zapewniamy pomoc psychologiczną dla mężczyzn, którzy doświadczyli przemocy.

Przeciwdziałanie stereotypom

Pracujemy nad zmianą społecznego postrzegania mężczyzn jako ofiar przemocy – każdy zasługuje na wsparcie.

Równość w prawie

Promujemy zmiany prawne, które zapewnią mężczyznom równy dostęp do ochrony i wsparcia prawego.

Problem przemilczany

Przemoc wobec mężczyzn – dlaczego musimy o tym mówić?

Przemoc wobec mężczyzn jest zjawiskiem, które wciąż budzi kontrowersje i niezrozumienie. Mimo że statystyki pokazują, iż mężczyźni stanowią znaczną część ofiar przemocy domowej, problem ten często jest bagatelizowany lub ignorowany. Stereotypy dotyczące męskości i oczekiwania społeczne sprawiają, że mężczyźni rzadziej zgłaszają przypadki przemocy, obawiając się stygmatyzacji i kwestionowania ich 'męskości’. Tymczasem przemoc nie ma płci – zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą być jej ofiarami i zasługują na równą ochronę oraz dostęp do pomocy. Nasze społeczeństwo potrzebuje otwartej dyskusji na ten temat oraz edukacji, która pomoże przełamać te szkodliwe stereotypy i zbudować system wsparcia dostępny dla każdego, kto go potrzebuje.

Statystyki przemocy wobec mężczyzn

%

PROCENT ZGŁASZANYCH PRZESTĘPSTW WOBEC MĘCZYZN

%

LICZNA WYKRTYCH PZRESTĘPSTW PRZEMOCY

%

LICZBA NIE ZGŁOSZONYCH PRZESTĘPSTW PRZEMOCY

Historia Walki z Przemocą wobec Mężczyzn

Poniżej przedstawiamy kluczowe momenty w historii walki ze stereotypami dotyczącymi przemocy wobec mężczyzn i dążeniu do równego traktowania wszystkich ofiar.

1990

Początki świadomości

Pierwsze organizacje non-profit zaczynają zwracać uwagę na problem przemocy wobec mężczyzn, który do tej pory był praktycznie niezauważalny w publicznych debatach.

2000

Międzynarodowa Konferencja

Odbywa się pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona wyłącznie problemowi przemocy wobec mężczyzn, skupiająca ekspertów i aktywistów z całego świata.

2005

Rządowe programy wsparcia

Rządy kilku krajów wprowadzają pierwsze programy wsparcia dla mężczyzn będących ofiarami przemocy domowej.

2010

Edukacja i świadomość społeczna

Start kampanii edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat przemocy wobec mężczyzn oraz zrywanie z panującymi stereotypami.

2018

Nowe inicjatywy prawne

Wprowadzenie nowych ustaw i poprawek prawnych mających na celu lepszą ochronę mężczyzn przed przemocą oraz równościowe traktowanie ofiar bez względu na płeć.

2023

Rozwój wsparcia i zasobów

Wzrost liczby centrów wsparcia i zasobów dostępnych dla mężczyzn doświadczających przemocy, w tym specjalistyczne szkolenia dla służb interwencyjnych.

Dołącz do Naszej Misji

Zapraszamy do wsparcia naszej kampanii na rzecz równego traktowania wszystkich ofiar przemocy. Twoje zaangażowanie może przyczynić się do zmiany. Podpisz petycję, dołącz do naszych inicjatyw lub wesprzyj nas finansowo. Razem możemy zrobić więcej!