ADWOKAT KRAKÓW DOMINIK MARCHEWKA

Factolex – Kancelaria Adwokacka z Krakowa

O MNIE

Nazywam się Dominik Marchewka jestem DOKTORANTEM
prawa oraz ADWOKATEM

Kontynuuje wielopokoleniową tradycję rodzinną.

Współpracowałem z wieloma KANCELARAMI ADWOKACKIMI
W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem VICEPREZESEM studenckiej poradni prawnej oraz KOORDYNATOREM sekcji cywilnej

AUTOR I WSPÓŁAUTOR PONAD 78 INTERWENCJI PRAWNYCH DO INSTYTUCJI
KRAJOWYCH ORAZ UNIJNYCH:

Sejm RP
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Sąd Najwyższy
RPO
NIK
Komisja Europejska i Parlament Europejski
Biuro Interwencji Prawnych przy Prezydencie RP
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Gospodarki

PRELEGENT

Kilkunastu konferencji w zakresie prawa konstytucyjnego , a w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz gospodarki nierchmościami.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI PRASOWYCH ADWOKATA MEDIATORA DOMINIKA MARCHEWKI

ALIMENTY – PYTANIA I ODPOWIEDZI

ALIMENTY – PYTANIA I ODPOWIEDZI NA NIE:)

Alimenty (z łac. alimentum, pokarm, od alere, karmić, żywić) – regularne, obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązywane są inne osoby fizyczne. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzicami, dziadkami), wstępnych przed rodzeństwem, ale równocześnie krewnych bliższych stopniem przed dalszymi.  Zakres tego obowiązku kształtuje się różnie i obejmuje on środki niezbędne do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb życiowych (w przypadku dziecka także środków wychowania i wykształcenia). Przy ustalaniu zakresu alimentów należy brać pod uwagę zarówno potrzeby uprawnionego, jak i możliwości zobowiązanego

1. Do którego sądu należy złożyć pozew o alimenty?
Pozew o alimenty należy złożyć do sądu rejonowego (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich).
Właściwym miejscowo jest sąd według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej jak i sąd według miejsca zamieszkania strony pozwanej – wybór sądu należy do powoda.

2. W jaki sposób można zwrócić się do sądu o zasądzenie alimentów?
Należy złożyć pozew o alimenty wraz z załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w pozwie należy podać imiona, nazwiska, numery PESEL oraz aktualne adresy stron;

 

alimentydivorce-2755736_640alimnentyalimnety

1) w przypadku powództwa na rzecz dziecka należy załączyć:
-odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko jest ze związku małżeńskiego;
-odpis zupełny aktu urodzenia – jeżeli dziecko jest ze związku pozamałżeńskiego;

2) w przypadku powództwa na rzecz małżonka należy załączyć odpis skrócony aktu małżeństwa stron, ewentualnie odpis wyroku rozwodowego lub separacyjnego;
Do pozwu należy również załączyć:
-zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie z Urzędu Pracy (bezrobotni),
-zaświadczenie o kontynuowaniu nauki oraz zaświadczenie o dochodach rodzica z którym mieszka (jeżeli osoba ubiegająca się o alimenty jest pełnoletnia)
Sprawa jest wolna od opłat sądowych. Nie ma obowiązku składania oddzielnych pozwów, jeżeli strona powodowa wnosi o zasądzenie alimentów na rzecz więcej niż jednego dziecka.
Jeżeli nieznane jest miejsce pobytu ojca dziecka, należy dołączyć do pozwu wniosek o ustalenie dla niego kuratora. Dzieci pełnoletnie występują w swoim imieniu o zasądzenie alimentów lub o ich
podwyższenie.

3. Jakiej kwoty alimentów można żądać ?
Wysokość alimentów uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (wydatki wynikające z wieku dziecka, np. związane z nauką, stanem zdrowia dziecka, kosztami utrzymania itp.) oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentów ( osiągane dochody, poziom życia zobowiązanego).

4. Co należy wskazać w uzasadnieniu pozwu o alimenty?
W uzasadnieniu pozwu należy wskazać :
zestawienie kosztów utrzymania uprawnionego do alimentów, określić przybliżony miesięczny koszt utrzymania dziecka (podać kwotę), sytuację rodzinną, majątkową i możliwości zarobkowe każdego z rodziców (osoby będące na ich utrzymaniu, wykonywany zawód, miejsce pracy, wysokość zarobków, posiadany majątek).

5. W ilu egzemplarzach należy złożyć pozew o alimenty?
Pozew należy złożyć do sądu w 2 egzemplarzach (oryginał pozwu + kopia)

6. Kiedy można wnosić o podwyższenie lub obniżenie wysokości alimentów?
O zmianę wysokości alimentów można wystąpić w przypadku zmiany sytuacji każdej ze stron (np. zmiana kosztów utrzymania, zmiana możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, choroba itp.).

7. Do kiedy trwa obowiązek alimentacyjny w stosunku do dzieci?
Obowiązek alimentacyjny w stosunku do dzieci trwa, dopóki dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Osiągnięcie pełnoletności nie powoduje automatycznie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Można przyjąć, że jest to okres po zakończeniu szkoły średniej lub wyższej, jeśli osoba uprawniona do alimentacji nie kontynuuje nauki lub zawarła związek małżeński. Sąd ustala
ustanie obowiązku alimentacyjnego na wniosek osoby zobowiązanej do płacenia alimentów.

8. Czy w jednym piśmie można złożyć wniosek o zasądzenie alimentów i uregulowanie władzy rodzicielskiej?
Należy złożyć dwa pisma, pozew o zasądzenie alimentów oraz wniosek o uregulowanie władzy rodzicielskiej (przy składaniu tego drugiego należy uiścić wpis sądowy). Sąd rozpoznaje powyższe wnioski na odrębnych posiedzeniach.

Autor

Nazywam się Dominik Marchewka jestem Doktorantem prawa oraz Adwokatem, Mediatorem, Trenerem Biznesu oraz specjalistą antywindykacji i prawa rodzinnego. Uwielbiam sprawy karne - broniąc klientów. Jako Adwokat kontynuując wielopokoleniową tradycję rodzinną. W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem wiceprezesem studenckiej poradni prawnej oraz koordynatorem sekcji cywilnej. Moje zainteresowania obejmują: prawo cywilne, rodzinne, opiekuńcze i europejskie prawo cywilne. W wolnych chwilach: podróżuje, czytam książki kryminalne, majsterkuje w garażu, biegam.

Może Cię również zainteresować:

RADIO KRAKÓW – POLITYCZNY RING ADW. DOMINIK MARCHEWKA

ADW. DOMINIK MARCHEWKA W RADIU KRAKÓW AUDYCJA - RADIO KRAKÓW WYBORY PREZYDENCKIE. TARCZA ANTYKRYZYSOWA http://www.radiokrakow.pl/audycje/polityczny-ring-mlodych/wybory-prezydenckie-tarcza-antykryzysowa/ RUNDA I: Grzegorz Gil – Młodzi Demokraci, Platforma Obywatelska,...

ROZWÓD – DOBRO DZIECKO

Rozwód a w nim najważniejsza przesłanka dobro dziecka.   Wykładni dobra dziecka w rozumieniu przepisu art. 56 § 2 KRO dotyczą w części wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w zakresie stosowania przepisów art. 56 oraz art. 58 KRO – uchwała SN z...

Akcyza na węgiel 2020

Akcyzą, a także podatkiem akcyzowym nazywamy tzw. podatek pośredni, który jest nałożony na niektóre produkty, w tym produkty węglowe takiej jak ekogroszek. Akcyza na węgiel zwolnienia Od 2012 roku za wszystkie wyroby węglowe należy zapłacić akcyzę, a zwolnione są z...

STOSUNKI MAJĄTKOWE MIĘDZY MAŁŻONKAMI

STOSUNKI MAJĄTKOWE MIĘDZY MAŁŻONKAMI Z chwilą, kiedy zawierasz związek małżeński, z mocy prawa powstaje  wspólność majątkowa. Ma onasłużyć dobru rodziny. Trwa przez cały czas małżeństwa. Wspólność ta nie powstaje w związku konkubenckim i dorobek konkubinatu...

ADWOKAT KRAKÓW DOMINIK MARCHEWKA

Factolex – Kancelaria Adwokacka z Krakowa

O MNIE

Nazywam się Dominik Marchewka jestem DOKTORANTEM
prawa oraz ADWOKATEM

Kontynuuje wielopokoleniową tradycję rodzinną.

Współpracowałem z wieloma KANCELARAMI ADWOKACKIMI
W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem VICEPREZESEM studenckiej poradni prawnej oraz KOORDYNATOREM sekcji cywilnej

AUTOR I WSPÓŁAUTOR PONAD 78 INTERWENCJI PRAWNYCH DO INSTYTUCJI
KRAJOWYCH ORAZ UNIJNYCH:

Sejm RP
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Sąd Najwyższy
RPO
NIK
Komisja Europejska i Parlament Europejski
Biuro Interwencji Prawnych przy Prezydencie RP
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Gospodarki

PRELEGENT

Kilkunastu konferencji w zakresie prawa konstytucyjnego , a w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz gospodarki nierchmościami.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI PRASOWYCH ADWOKATA MEDIATORA DOMINIKA MARCHEWKI

+48 530 834 077

Pin It on Pinterest

Share This