UGODA MEDIACYJNA NA ALIMENTY W ZWIĄZKU Z PROGRAMEM 500 PLUS

Ugoda mediacyjna zamiast wyroku, Mediator zamiast Sądu.
Osoby samotnie wychowujące dzieci, które ubiegają się o świadczenie „500 plus”, wkrótce będą musiały dopełnić nowych formalności. Chodzi o alimenty. Wszystkich, którzy otrzymują alimenty w porozumieniu z płacącym alimenty, a więc bez wyroku czy też postanowienia Sądu, czekają zmiany. Niezbędny będzie wyrok albo ugoda mediacyjna na alimenty zatwierdzona przez Sąd.

ugoda mediacyjna 500 plus

Ugoda mediacyjna na alimenty -działanie:

Jest świetny sposób na sprawne rozwiązanie problemu. Jest nim zawarcie ugody mediacyjnej na alimenty przed mediatorem. Zawarcie takiej ugody niesie za sobą same korzyści – jest szybciej, dyskretniej, sprawniej.

Do zawarcia ugody potrzebna jest zgoda obu stron – otrzymującej alimenty i płacącej alimenty. W razie gdyby była zgoda tylko jednej osoby, podejmę czynności zmierzające do kontaktu z drugą stroną.Treść i warunki ugody można ustalić zarówno przez telefon, e-mail, jak i na wspólnym spotkaniu. Wybór należy do Was.

Jeśli strony są zgodne, to świetnie, wszystko zajmie jeszcze mniej czasu. Jeśli natomiast nie ma między stronami zgody, wówczas podejmuję próby znalezienia między Wami porozumienia.

Obecność stron jest potrzebna przy podpisaniu treści ugody. Wtenczas należy się osobiście stawić, aby złożyć pod ugodą podpis.

Kiedy już obie strony złożą podpis, ugoda jest przesyłana do Sądu. Sąd zatwierdza taką ugodę bez rozprawy, bez konieczności pójścia do Sądu. Sąd zatwierdzając ugodę wydaje postanowienie, które przesyła pocztą. Zatwierdzona ugoda ma moc wyroku.

W ten oto sposób z takim dokumentem – zatwierdzoną ugodą mediacyjną na alimenty – można udać się do Urzędu i bezproblemowo załatwić sprawę świadczenia „500 plus”.

Jako mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Katowicach zapraszam do kontaktu pod nr. 530 – 834-077

Autor

admin

Nazywam się Dominik Marchewka jestem doktorantem prawa oraz aplikantem adwokackim. Jako aplikant adwokacki współpracuję z wieloma kancelariami prawnymi, kontynuując wielopokoleniową tradycję rodzinną. W trakcie studiów poszerzałem swoją wiedzę prawniczą byłem viceprezesem studenckiej poradni prawnej oraz koordynatorem sekcji cywilnej Moje zainteresowania obejmują: prawo cywilne, rodzinne, opiekuńcze i europejskie prawo cywilne. W wolnych chwilach: podróżuje, czytam książki kryminalne, majsterkuje w garażu, biegam