TABELA OPŁAT WYDZIAŁU KSIĄG WIECZYSTYCH

OPŁATY SĄDOWE W SPRAWACH WIECZYSTOKSIĘGOWYCH 
Tabela opłat Wydziału Ksiąg Wieczystych
- przeniesienie działki do istniejącej KW (jeżeli odłączamy z dwóch ksiąg wieczystych to 120 zł, jeżeli te dwie księgi z których odłączamy mają być zamknięte to 1x60 zł)
- założenie Księgi Wieczystej
- zmiany w działach I-III

opłaty sądowe

opłaty sądowe

LINK DO STRONY----------> http://www.olkusz.sr.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19

60 zł

- wpis własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu
- wpis użytkowania wieczystego ( z Decyzji)
- przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
- zasiedzenie
200 zł
od prawa
- wpis hipoteki (zwykła, kaucyjna, łączna)
200 zł
od hipoteki
- zmiana treści hipoteki (termin, waluta, częściowe wykreślenie)
150 zł
od hipoteki
- zmiana wierzyciela
150 zł
- wpis własności, wpis użytkowania wieczystego (z Postanowienia spadkowego, działu spadku, zniesienia współwłasności), własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha
150 zł
od prawa
- wpis ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości
60 zł
- wykreślenie hipoteki
100 zł
od hipoteki
- wykreślenie ostrzeżenia
30 zł
- odpis zwykły z księgi wieczystej
- odpis zupełny z księgi wieczystej
30 zł
60 zł
Tabela opłat Wydziału Cywilnego
- skarga na czynności komornika
100 zł
- nadanie klauzuli wykonalności na bankowym tytule wykonawczym
50 zł
- wyjawienie majątku (od jednego dłużnika)
40 zł
- stwierdzenie nabycia spadku (od jednego zmarłego)
50 zł
- wniosek o podział majątku wspólnego
1.000 zł
- wniosek o zniesienie współwłasności
1.000 zł
- wniosek o zasiedzenie nieruchomości
2.000 zł
- wniosek o dział spadku
500 zł
- wniosek o zgodny dział spadku
300 zł
- pozew o naruszenie posiadania
200 zł
- pozew o eksmisję
200 zł
- pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu
200 zł

Tabela opłat Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

- rozwiązanie przysposobienia
- zaprzeczenie ojcostwa
- unieważnienie uznania dziecka
- ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej
200 zł
- zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego
- zmiana wyroku orzekającego rozwód w części dot. władzy rodzicielskiej
- zwolnienie od obowiązku złożenia lub przestawienia kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego
100 zł
- zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego, o zmianę sposobu leczenia lub ustanie obowiązku leczenia
- nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka
- o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu
- o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej
- o przywrócenie władzy rodzicielskiej
- o wydanie dziecka
- o umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej
- o ustalenie miejsca pobytu małoletniego
- o ustalenie kontaktów z małoletnim
- o ustanowienie opieki nad małoletnim

40 zł
Opłata kancelaryjna

Comments are closed.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Favicon Plugin made by Alesis