PEDOFILE BĘDĄ SIĘ MUSIELI LECZYĆ DO SKUTKU!!!!

Ściganie za gwałt nie będzie uzależnione od wniosku pokrzywdzonego, jeśli jest on pełnoletni i sam złoży zawiadomienie 
o przestępstwie.

To jedna z propozycji zmian w kodeksie karnym. Projekt przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości i, jak zapewnia, jeszcze w tym roku trafi   do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, a potem na posiedzenie rządu.

Projekt wprowadza nowe środki zabezpieczające wobec sprawców szczególnie niebezpiecznych przestępstw. Mowa o nowym, administracyjnym trybie, który ma być stosowany wobec sprawców, którzy odbywają kary więzienia orzeczone przed wejściem w życie zmian, ale nadal stwarzają zagrożenie ze względu na swój stan psychiczny. Chodzi o leczniczą  izolację w zakładzie psychiatrycznym, jeżeli podczas badań psychiatrycznych stwierdzone zostanie, że w związku z zaburzeniami psychiki (preferencji seksualnych lub osobowości) mogą oni po wyjściu na wolność dopuścić się przestępstw zagrażających życiu, zdrowiu lub wolności seksualnej innych osób.

Po zmianie pielęgniarki, położne, psycholodzy, lekarze, pracownicy socjalni i wolontariusze, którzy mają pracować z dziećmi, muszą wykazać, że są osobami niekaranymi za przestępstwa przeciwko wolności  seksualnej, obyczajności oraz prawidłowemu rozwojowi psychoseksualnemu małoletnich.

Projekt wprowadza też bezwarunkowy tryb ścigania z urzędu  gwałtu, gdy pokrzywdzony był w tym  czasie małoletni.

Comments are closed.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Favicon Plugin made by Alesis