Archive for Prawo karne

CHCE ADWOKATA Z URZĘDU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

O przyznanie w sprawie cywilnej pełnomocnika z urzędu, może się ubiegać osoba zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części. Przysługuje to także osobie, która takiego zwolnienia nie otrzymała. Taka osoba musi jednak złożyć oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. (O tym, jak uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych, można zapoznać się w odrębnym artykule). W praktyce oznacza to, że rozpoznając wniosek o ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika osoby niezwolnionej od kosztów sądowych sąd bada, czy ubiegający się o pomoc z urzędu, jest w stanie samodzielnie pokryć koszty adwokata lub radcy prawnego. Jeżeli tak, sąd odmówi ustanowienia pełnomocnika). Jeżeli takiej osoby nie stać jednak na skorzystanie z usług prawnych, sąd może przyznać adwokata lub radcę prawnego. Ustanowienie pełnomocnika nie jest jednak uzależnione tylko od sytuacji materialnej wnioskującego. Sąd uwzględni bowiem wniosek, jeżeli uzna udział adwokata lub radcy prawnego za potrzebny. Jeżeli więc dobrze radzimy sobie z prowadzeniem sprawy, wiemy, jakie składać pisma, wnioski, sąd może stwierdzić, że nie jest nam potrzebna pomoc. Także, gdy nasza sprawa jest typowa i może zostać uznana za prostą, sąd może odmówić nam przyznania pełnomocnika. Dlatego we wniosku warto wskazać i uzasadnić, dlaczego potrzebujemy adwokata lub radcy prawnego.

Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego można złożyć razem z wnioskiem o zwolnienie od kosztów lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa już się toczy, lub gdzie ma być dopiero wytoczona. Jeżeli osoba nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie takiego sądu, może złożyć wniosek w sądzie rejonowym właściwym dla swego miejsca zamieszkania. Wtedy sąd przekaże wniosek właściwemu sądowi.

Do wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego należy dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o swoim stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru (formularz jest dostępny w sądzie, a także na stronie internetowej ministerstwa sprawiedliwości). Jeżeli jednak wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego składany jest łącznie z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych, dołącza się tylko jedno oświadczenie. W przypadku złożenia wniosku ustnie osoba niezwolniona od kosztów sądowych może również złożyć ustnie takie oświadczenie do protokołu.

W razie oddalenia wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona nie może ponownie domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, powołując się na te same okoliczności, które stanowiły uzasadnienie oddalonego wniosku. Ponowny wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, oparty na tych samych okolicznościach, podlega odrzuceniu. Na postanowienie o odrzuceniu wniosku nie przysługuje zażalenie. Jeżeli jednak nasza sytuacja zmieniła się (np. straciliśmy pracę), możemy ponownie złożyć taki wniosek. Wskażmy wówczas sądowi, co się zmieniło.

Sąd ustanawia nam profesjonalnego pełnomocnika. O wyznaczenie konkretnego adwokata lub radcy prawnego sąd zwraca się do właściwej okręgowej rady adwokackiej lub rady okręgowej izby radców prawnych.

Istnieje możliwość, aby strona we wniosku sama wskazała adwokata lub radcę prawnego, właściwa okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych, w miarę możliwości i w porozumieniu ze wskazanym adwokatem lub radcą prawnym, wyznaczy skazanego adwokata lub radcę prawnego.

Adwokat bądź radca prawny, który został wyznaczony przez sąd, ma obowiązek zastępowania strony do chwili prawomocnego zakończenia postępowania. Istnieją sytuacje, kiedy występuje odstępstwo od tej zasady. Pełnomocnictwo może zostać ustanowione na czas krótszy niż do prawomocnego zakończenia postępowania. Ustanowienie pełnomocnika wygasa również w wyniku śmierci osoby, dla której prawnik został ustanowiony.

Warto wiedzieć, że sąd może zarządzić dochodzenie co do rzeczywistego stanu majątkowego osoby domagającej się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Jeżeli okaże się, że okoliczności, na podstawie których przyznano pełnomocnika, nie istniały lub przestały istnieć, sąd cofnie jego ustanowienie (adwokata lub radcy prawnego). W takiej sytuacji strona będzie musiała uiścić wynagrodzenie dla ustanowionego dla niej prawnika w całości bądź częściowo, w zależności od zaistniałej sytuacji. Jeżeli jednak, strona podała świadomie błędne informacje, zostanie na nią nałożona kara grzywny.

Podsumowując, jeżeli nie stać nas na skorzystanie z usług adwokata lub radcy, a mamy problem z samodzielnym poprowadzeniem sprawy przed sądem, możemy ubiegać się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu. Posiadanie profesjonalnego pełnomocnika nie powinno być przywilejem tylko dla ludzi bogatych.

SEKS W RADIOWOZIE

Wydawałoby się, że policyjny radiowóz powinien być jednym z najbezpieczniejszych miejsc, jakie można sobie wyobrazić, ale dla pewnej osiemnastolatki dziesięć lat temu był miejscem najgorszej traumy jej życia. I dopiero po dziesięciu latach sąd przyznał dziewczynie zadośćuczynienie – 150 tysięcy złotych.

Aż dekady potrzebowali sędziowie z Katowic, by dojść do wniosku, że sprawa gwałtu na nastolatce dokonanego przez tyskich policjantów będących na służbie może być przyczyną jej złego samopoczucia, depresji a potem innych dolegliwości zdrowotnych.

W maju dziesięć lat temu 18-letnia wówczas Beata wieczorem wracała sama do domu. Zatrzymało ją dwóch policjantów patrolujących miejskie ulice radiowozem. Zmusili ją, by wsiadła do pojazdu, a potem wywieźli do lasu. Tam dziewczyna została przez nich kilkukrotnie brutalnie pobita i zgwałcona.

Potem wrócili do miasta, a funkcjonariusze kazali 18-latce wysiąść na ulicy. Na szczęście była na tyle przytomna, że ukradkiem zabrała zużyte prezerwatywy.

To właśnie ona były najważniejszym dowodem w sprawie, bo choć one wraz z materiałem zabezpieczonym w radiowozie nie pozostawiały żadnych wątpliwości to przed sądem dopiero rozpoczynała się batalia o ich skazanie. Wyrok skazujący w tej sprawie zapadł dopiero w 2008 roku, obaj, byli już, policjanci zostali skazani na dwa lata i osiem miesięcy.

Przez ten czas dla dziewczyny każda rozprawa była mordęgą i poniżeniem, bo żony obu funkcjonariuszy, kiedy tylko mogły, wyzywały ją od najgorszych. Zresztą dziewczyna do tej pory od niektórych ludzi w Tychach słyszy, że żadnego gwałtu nie było, a wszystko to sobie zmyśliła, sama tego chciała i biednym policjantom złamałam życie.

Co czuje dziewczyna, która zostaje zgwałcona przez umundurowanych policjantów i przez pięć lat czeka na ich skazanie pomimo bezdyskusyjnych dowodów?

Ulga? Nie było czegoś takiego. Cały czas wszystkiego się bałam, czułam sama do siebie obrzydzenie. Wpadłam w depresję. Kilka razy chciałam odebrać sobie życie. Trafiłam do szpitala psychiatrycznego. Można więc powiedzieć, że najlepsze lata swojego życia spędzam na wymazywaniu tego, co się stało.

W końcu ktoś poradził dziewczynie, żeby ta oddała do sądu sprawę o zadośćuczynienie. Zażądała pół miliona złotych, ale miesięcy temu katowicki Sąd Okręgowy zasądził jej 95 tysięcy złotych.

Co interesujące skarb państwa oraz byli już policjanci od wyroku się odwołali. Uznali, że to suma skandalicznie wysoka. Ona też się odwołała. Sąd niedawno „dodał jej” 55 tysięcy.

SKAZANA MODELKA ZA PICIE PIWA

Była malezyjska modelka, która miała w najbliższych dniach zostać ukarana chłostą za publiczne picie piwa, co stanowi naruszenie prawa koranicznego, nie uniknie kary - zakomunikował odpowiedzialny za sprawy religii w stanie Pahang (północna Malezja) Mohammad Sahfri Abdul Aziz.

Wykonanie kary - powiedział - odbędzie się jednak po zakończeniu muzułmańskiego miesiąca postu - ramadanu. - Kara nie została anulowana lecz przełożona ze względu na ramadan - dodał. Ramadan rozpoczął się w Malezji w sobotę.

Wcześniej miejscowe media informowały o odwołaniu chłosty. Skazana na nią Kartika Sari Devi była już w drodze do więzienia w Kuala Lumpur, gdy odwołano planowane na obecny tydzień wykonanie kary. Powrót kobiety do domu miejscowe media przyjęły jako potwierdzenie, iż nie dojdzie do chłosty.

32-letnia muzułmanka - z wykształcenia pielęgniarka, była modelka i matka dwojga dzieci - byłaby pierwszą wychłostaną kobietą w Malezji. W lipcu skazana została przez sąd w stanie Pahang na sześć uderzeń kijem rattanowym i wysoką grzywnę za picie piwa w jednym z hotelowych barów.

- To pierwszy tego rodzaju przypadek w Malezji. To także dobra kara, ponieważ zgodnie z prawem koranicznym osoba pijąca alkohol popełnia poważne przestępstwo - mówił informując o karze malezyjski prokurator Saiful Idham Sahimi.

Wyrok wywołał ostry protest Amnesty International. Został także przyjęty przez obserwatorów jako oznaka radykalizacji islamu w Malezji, dotychczas uważanej za jeden z liberalniejszych krajów muzułmańskich.

Picie alkoholu w Malezji przez wyznawców islamu jest przestępstwem a osoby przyłapane na nim są sądzone przez trybunały islamskie, stosujące prawo szariatu.W Malezji muzułmanie stanowią dwie trzecie społeczeństwa. Zasadniczo karę chłosty - wykonywaną specjalnie spreparowanym biczem z rattanu - stosuje się tu przede wszystkim wobec mężczyzn, winnych takich przestępstw jak gwałt, rozbój czy łapownictwo. Według prokuratury, kara nałożona na modelkę "ma przede wszystkim stanowić nauczkę dla innych muzułmanów".

Mężczyźni chłostani są na gołą skórę - bicz częstokroć przecina pośladki, pozostawiając trwałe blizny. Kartika w czasie egzekucji ma być ubrana i wychłostana mniejszym i lżejszym narzędziem kaźni.

5 BŁĘDÓW JAKIE POPEŁNIAJA PRAWNICY W CZASIE NEGOCJACJI

Zebrałem je po to, by je pokazać i opisać ale przede wszystkim po to, by pomóc w  ciężkiej pracy tym, którzy negocjują  umowy  i tym którzy – w procesie negocjacji - rozwiązują konflikty swoich klientów.

Błąd pierwszy

Nieprzygotowanie do negocjacji

Niestety znakomita większość negocjatorów nie jest przygotowana do negocjacji!
Z czego to wynika?
Rozumiem trudność - dla przykładu brak na polskim rynku ogólnodostępnych narzędzi przygotowujących do negocjacji. Niezmiernie rzadko przy tym opisuje się te procedury w książkach. Większość szkolących również nie docenia tej fazy negocjacji.
„Nie docenia”- to czysty eufemizm. Bo przecież kartka z kilkoma pytaniami i wypełniona „tabelka” nie jest przygotowaniem do negocjacji. Często pod pojęciem  „przygotowanie” określa się zapoznawanie z informacjami na temat przedmiotu negocjacji.
Oczywiście  prawnicy rozmawiają  ze swoimi klientami i pytają ich czego oni oczekują.
Ale: ustalenie przed rozpoczęciem negocjacji  szczegółowych celów, alternatyw, strategii, należy do wyjątków!
A w negocjacjach jak na wojnie – zwyciężają, zgodnie ze starym przysłowiem, „lepiej przygotowane bataliony”..

Błąd drugi

Założenie ,że negocjacje to proces racjonalnego podejmowania decyzji.

Typowy błąd popełniany nie tylko przez prawników ale  również przez menadżerów i biznesmenów.
Założenie ,że decyzje ,które podejmujemy są całkowicie racjonalne jest też całkowicie błędne.
Każdemu sprzedawcy samochodów w USA wbija się w głowę handlową maksymę „ludzie podejmują decyzje kierując się emocjami a potem szukają informacji, by zracjonalizować (uzasadnić) swoją decyzje”.
No tak - powie ktoś - może sprzedawcy samochodów tak - ale przecież nie prawnicy.
Zarówno sprzedawcy samochodów ,menadżerowie czy też prawnicy wykorzystują ten sam system podejmowania decyzji w którym decyduje /!/ ta sama część  mózgu ,która zarządza emocjami.
Psychologia dawno to wyjaśniła i opisała. Jeśli zjawisko to zignorujemy - popełniamy błąd.

Błąd trzeci

Niezadawanie pytań

Prawników szkoli się głównie do wypełniania roli procesowej.
A proces to oczywiście pytania.  Zadawane pytania przez strony mają wzmacniać pozycje procesową  powoda lub pozwanego poprzez odpowiedzi ,które udzielą świadkowie.
Pytania w komunikacji „pozaprocesowej”- interpersonalnej  spełniają inne ważne role ,z których najistotniejszą jest zdobywanie informacji.
Niemożliwe jest rozwiązanie jakiegokolwiek konfliktu bez posiadania stosownych informacji.
Jak je zdobyć?
Właśnie przy pomocy pytań.
Jak dojść do tego co jest dla drugiej strony najważniejsze ?
Przy pomocy pytań.
Jak kierować rozmową, spotkaniem , negocjacjami ?
Przy pomocy pytań.
Pytać i słuchać.

Błąd czwarty

Postrzeganie negocjacji jedynie,  jako ciastka do podziału

Jedna ze stron konfliktu chce x ,druga żąda y. Nikt nie chce ustąpić –„trudno zatem idziemy do sądu”.
Proza życia.
Negocjacje pozycyjne -powiedzą profesjonaliści.
Ale świat negocjacji to nie jest ciastko do podziału na dwie połowy.
Świat profesjonalnych negocjacji to: kompromisy, ustępstwa, ustępstwa warunkowe. To rozszerzanie pola możliwych porozumień poprzez dyskusje o interesach. Każda transakcja to nie tylko cena ale i warunki płatności, gwarancja, finansowanie, kredyt kupiecki i relacje.
To kreowanie nowych wartości , badanie preferencji stron.
Budowanie zaufania i zadawanie pytań / patrz wyżej/ to podstawowe narzędzia przewartościowania negocjacji z pozycyjnych na oparte o interesy.

Błąd piąty

Pomylenie stołu negocjacyjnego z salą sądową

Proces to składanie oświadczeń.
Negocjacje to pytania i słuchanie.
Na sali sądowej mam wygrać.  Muszę przekonać sąd...
W negocjacjach by wygrać muszę przekonać drugą stronę. Problem tkwi w tym, że ona na nic nie musi się zgadzać. Jak zatem przekonać drugą stronę?
Osoby, które potrafią to skutecznie robić zajmują kluczowe stanowiska w polityce i biznesie.
Nie inaczej jest w świecie prawniczym.
Czy groźby ich  przekonają? Czy wygłaszanie długiego wystąpienia w którym jednoznacznie wskażę winnych - ich przekona?
Co ich przekona? Jak ich przekonać?- Oto najważniejsze pytania w negocjacjach. Pytania warte milionów.

RAKING 10 NAJLEPSZYCH KANCELARII

Jubileuszowy, dziesiąty już ranking kancelarii prawnych "Rz" pokazuje, że w tej branży trudno mówić o kryzysie. Dwie kancelarie odnotowały przychody powyżej 100 mln. zł – Salans – 138,5 mln. zł,  CMS Cameron McKenna – 102,6 mln. zł.

Dla Salansa oznacza to wzrost o niemal 20 mln. w stosunku do ubiegłego roku. Ta kancelaria zatrudnia także zarówno najwięcej wszystkich prawników ( 158) jak i tych z uprawnieniami ( 80). Po raz pierwszy znalazła się także w kategorii najlepszych kancelarii specjalistycznych. Ma bowiem najlepsze zespoły ds. prawa energetycznego i nieruchomości.

Po dwie rekomendacje eksperckie otrzymało pięć kancelarii.  Sołtysiński Kawecki & Szlęzak może się poszczycić najlepszymi zespołami ds. sporów sądowych oraz prawa spółek i handlowego. W ubiegłym roku ta kancelaria była także liderem w zakresie prawa antymonopolowego. W tym roku została zdetronizowana w tej dziedzinie przez Linklaters. Po dwie specjalizacje mają także (tak, jak w ubiegłym roku) Allen & Overy – prawo bankowe i finansowe oraz organizacja i finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, Baker & McKenzie – prawo farmaceutyczne oraz prawo podatkowe, Weil Gotshal & Manges – fuzje i przejęcia, prywatyzacja i restrukturyzacja oraz przygotowanie wejścia na giełdę, rynki kapitałowe i papiery wartościowe. O zwycięstwie w tych kategoriach przesądzają opinie innych kancelarii.

Z kolei wyróżnienie za działalność pro bono trafiło do poznańskiej kancelarii Skoczyński Wachowiak Strykowski. Pomagają oni organizacjom pożytku publicznego (m. in. Fundacji Dzieciom "Zdążyć z pomocą), wspierają edukację prawną młodzieży, działają na rzecz społeczności lokalnej. Kancelaria jest zaangażowana w akcję "Stop barierom w filantropii", która walczy z przepisami blokującymi rozwój działalności charytatywnej.

źródło: Rzeczpospolita

Wypadek …co zrobić gdy do niego dojdzie (dobre rady)

Wypadek na drodze to zawsze nieprzyjemne zdarzenie, niezależnie od tego jak dobre umowy ubezpieczeniowe mamy pozawierane. W takiej sytuacji należy pamiętać o załatwieniu pewnych formalności - pozwolą one później uzyskać należne nam odszkodowanie (gdy jesteśmy stroną poszkodowaną) albo pozwolą uniknąć wątpliwości odnośnie rozmiaru szkód, za które jesteśmy odpowiedzialni (gdy jesteśmy sprawcą kolizji). Nie zawsze konieczny jest przyjazd policji na miejsce zdarzenia. W przeważającej większości przypadków wszystko można załatwić samodzielnie, "od ręki". Trzeba jednak pamiętać o kilku kwestiach.

Wypadek - i co teraz?

Kluczową kwestią jest zawsze ustalenie kilku faktów: kto jest sprawcą (czyli komu przypisać winę za zdarzenie), kto jest poszkodowanym, jaki jest rozmiar szkód. Jeśli między uczestnikami zachodzą rozbieżności odnośnie tych kwestii (bądź gdy sprawca nie chce podpisać stosownego dokumentu), nie warto ryzykować - trzeba wezwać policję.

Natomiast jeśli uczestnicy wypadku potrafią dojść do porozumienia we wszystkich aspektach, wówczas wzywanie funkcjonariuszy policji jest zbędne - wydłuża tylko czas "załatwienia" sprawy. Oczywiście pominięcie funkcjonariuszy może mieć miejsce tylko w tych sytuacjach, gdy żadna z osób nie poniosła w wyniku wypadku jakichś obrażeń ciała.

Musimy mieć dowody

Zawsze trzeba dysponować dowodami na poparcie naszego stanowiska - jeśli twierdzimy, że jesteśmy niewinni, musimy to umieć udowodnić, jeśli uważamy, że określonych szkód w pojeździe nie spowodowaliśmy, także potrzebujemy na to dowodu. W sytuacji gdy decydujemy się na samodzielne załatwienie sprawy, kluczowym dowodem będzie spisanie stosownego oświadczenia. Formularze odpowiednich oświadczeń bardzo często rozdawane są przez firmy, w których mamy ubezpieczony pojazd. W przypadku braku takiego formularza nie ma przeszkód, aby przygotować go samodzielnie. Pamiętać należy jednak o tym, jakie informacje powinny znaleźć się w takim dokumencie.

Przede wszystkim należy dokładnie oznaczyć uczestników wypadku (imię, nazwisko, numer PESEL) oraz pojazdy uczestniczące w kolizji (marka samochodu, numer rejestracyjny). Konieczne jest również spisanie numeru polisy ubezpieczeniowej sprawcy zdarzenia oraz dokładną nazwę jego ubezpieczyciela. W oświadczeniu musi znaleźć się jednoznaczne stwierdzenie, z którego będzie wynikać bez żadnych wątpliwości, kto ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę. Dodatkowo można dołączyć jakiś szkic sytuacyjny, który obrazowo przedstawi przebieg kolizji, jak również opis zdarzenia. Jeśli dysponujemy aparatem fotograficznym, dobrym rozwiązaniem jest sfotografowanie miejsca zdarzenia oraz powstałych w pojeździe poszkodowanego szkód. Zdjęcia zrobione nawet aparatem telefonicznym są często pomocne przy rozstrzyganiu w przyszłości ewentualnych wątpliwości.

Im więcej wiarygodnych informacji zostanie załączonych do oświadczenia, tym większą można mieć pewność, że odszkodowanie z OC sprawcy zostanie nam bez problemów wypłacone. Pamiętać należy również, żeby uzyskać dokładne dane adresowe sprawcy - jego miejsce zameldowania (które wyczytamy z dowodu osobistego), jak również numer telefonu (jeśli sprawca poda nam numer komórkowy, dla pewności możemy wykonać próbny telefon, aby sprawdzić czy otrzymaliśmy i zapisaliśmy numer poprawnie). Pamiętajmy, żeby oświadczenie zostało na końcu podpisane przez sprawcę kolizji - podpis powinien być złożony możliwie starannie i czytelnie. Przykładowy wzór takiego formularza zamieszczamy poniżej. Na oświadczeniu musi znaleźć się również data i określone miejsce jego sporządzenia.

Największe niebezpieczeństwo przy załatwianiu formalności przy stłuczce "na własną rękę" polega na tym, że już po złożeniu wspomnianego oświadczenia, gdy każdy pojedzie w swoją stronę, w przyszłości sprawca wypadku zaprzeczy, jakoby ponosił winę za całe zdarzenie. Dlatego też jeśli druga strona np. nie chce podać wymaganych informacji, nie warto ryzykować - wówczas wezwanie policji na miejsce zdarzenia jest nieuniknione. Warto poświecić więcej czasu, poczekać na funkcjonariuszy i mieć pewność, że nasz samochód zostanie naprawiony za środki pochodzące od ubezpieczyciela, u którego sprawca ma wykupioną polisę OC.

PEDOFILE BĘDĄ SIĘ MUSIELI LECZYĆ DO SKUTKU!!!!

Ściganie za gwałt nie będzie uzależnione od wniosku pokrzywdzonego, jeśli jest on pełnoletni i sam złoży zawiadomienie 
o przestępstwie.

To jedna z propozycji zmian w kodeksie karnym. Projekt przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości i, jak zapewnia, jeszcze w tym roku trafi   do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, a potem na posiedzenie rządu.

Projekt wprowadza nowe środki zabezpieczające wobec sprawców szczególnie niebezpiecznych przestępstw. Mowa o nowym, administracyjnym trybie, który ma być stosowany wobec sprawców, którzy odbywają kary więzienia orzeczone przed wejściem w życie zmian, ale nadal stwarzają zagrożenie ze względu na swój stan psychiczny. Chodzi o leczniczą  izolację w zakładzie psychiatrycznym, jeżeli podczas badań psychiatrycznych stwierdzone zostanie, że w związku z zaburzeniami psychiki (preferencji seksualnych lub osobowości) mogą oni po wyjściu na wolność dopuścić się przestępstw zagrażających życiu, zdrowiu lub wolności seksualnej innych osób.

Po zmianie pielęgniarki, położne, psycholodzy, lekarze, pracownicy socjalni i wolontariusze, którzy mają pracować z dziećmi, muszą wykazać, że są osobami niekaranymi za przestępstwa przeciwko wolności  seksualnej, obyczajności oraz prawidłowemu rozwojowi psychoseksualnemu małoletnich.

Projekt wprowadza też bezwarunkowy tryb ścigania z urzędu  gwałtu, gdy pokrzywdzony był w tym  czasie małoletni.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Favicon Plugin made by Alesis