Archive for Informacje prawne

TABELA OPŁAT WYDZIAŁU KSIĄG WIECZYSTYCH

OPŁATY SĄDOWE W SPRAWACH WIECZYSTOKSIĘGOWYCH 
Tabela opłat Wydziału Ksiąg Wieczystych
- przeniesienie działki do istniejącej KW (jeżeli odłączamy z dwóch ksiąg wieczystych to 120 zł, jeżeli te dwie księgi z których odłączamy mają być zamknięte to 1x60 zł)
- założenie Księgi Wieczystej
- zmiany w działach I-III

opłaty sądowe

opłaty sądowe

LINK DO STRONY----------> http://www.olkusz.sr.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19

60 zł

- wpis własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu
- wpis użytkowania wieczystego ( z Decyzji)
- przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
- zasiedzenie
200 zł
od prawa
- wpis hipoteki (zwykła, kaucyjna, łączna)
200 zł
od hipoteki
- zmiana treści hipoteki (termin, waluta, częściowe wykreślenie)
150 zł
od hipoteki
- zmiana wierzyciela
150 zł
- wpis własności, wpis użytkowania wieczystego (z Postanowienia spadkowego, działu spadku, zniesienia współwłasności), własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha
150 zł
od prawa
- wpis ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości
60 zł
- wykreślenie hipoteki
100 zł
od hipoteki
- wykreślenie ostrzeżenia
30 zł
- odpis zwykły z księgi wieczystej
- odpis zupełny z księgi wieczystej
30 zł
60 zł
Tabela opłat Wydziału Cywilnego
- skarga na czynności komornika
100 zł
- nadanie klauzuli wykonalności na bankowym tytule wykonawczym
50 zł
- wyjawienie majątku (od jednego dłużnika)
40 zł
- stwierdzenie nabycia spadku (od jednego zmarłego)
50 zł
- wniosek o podział majątku wspólnego
1.000 zł
- wniosek o zniesienie współwłasności
1.000 zł
- wniosek o zasiedzenie nieruchomości
2.000 zł
- wniosek o dział spadku
500 zł
- wniosek o zgodny dział spadku
300 zł
- pozew o naruszenie posiadania
200 zł
- pozew o eksmisję
200 zł
- pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu
200 zł

Tabela opłat Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

- rozwiązanie przysposobienia
- zaprzeczenie ojcostwa
- unieważnienie uznania dziecka
- ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej
200 zł
- zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego
- zmiana wyroku orzekającego rozwód w części dot. władzy rodzicielskiej
- zwolnienie od obowiązku złożenia lub przestawienia kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego
100 zł
- zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego, o zmianę sposobu leczenia lub ustanie obowiązku leczenia
- nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka
- o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu
- o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej
- o przywrócenie władzy rodzicielskiej
- o wydanie dziecka
- o umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej
- o ustalenie miejsca pobytu małoletniego
- o ustalenie kontaktów z małoletnim
- o ustanowienie opieki nad małoletnim

40 zł
Opłata kancelaryjna

KANCELARIA ADWOKACKA DOMINIK MARCHEWKA —-> ODDZIAŁ W WARSZAWIE

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEJ FILII KANCELARII ADWOKACKIEJ---------------------------> W WARSZAWIE :):):) 

WARSZAWA UL. KULCZYŃSKIEGO 2 

kancelaria adwokacka dominik marchewka

IZBA PRZEMYSŁOWO- HANDLOWO W KRAKOWIE

NASZA KANCELARIA MA ZASZCZYT POINFORMOWAĆ, IŻ ZNALAZŁA SIĘ W ZACNYM GRONIE PRZEDSIĘBIORCÓW IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W KRAKOWIE:)

http://www.iph.krakow.pl/firmy-czlonkowskie/firmy-zrzeszone-w-iph/104-k/597-kancelaria-adwokacka-dominik-marchewka.html

logo-iph-krakow (1)

ADWOKAT DOMINIK MARCHEWKA

ADWOKAT DOMINIK MARCHEWKA

AKTUALNOŚCI PRAWNE CO W PRAWIE PISZCZY…..

https://www.facebook.com/adwokatmarchewka/

adwokat dominik marchewka

ADWOKAT DOMINIK MARCHEWKA

 

KANCELARIA ADWOKACKA DOMINIK MARCHEWKA

Kancelaria Adwokacka Dominik Marchewkaa
Kancelaria Adwokacka zajmuje się sprawami karnymi, rozwodowymi, cywilnymi, gospodarczymi i odszkodowaniami. Adwokat Dominik Marchewka to profesjonalista i osoba z pasją.
Ul Króla Kazimierza Wielkiego 21
P.O. Box: 32300
Olkusz, Małoopolska
32-300
PL
Phone: 530834077

www.malopolskiadwokat.pl

W Olkuszu (woj. małopolskie), na ulicy Króla Kazimierza Wielkiego 21, ma swoją siedzibę Kancelaria Adwokacka Adwokata Dominika Marchewki – Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Do obszarów prawa dominujących w bieżącej działalności Kancelarii należą między innymi sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, administracyjnego, pracy i ubezpieczeń społecznych. Zakres świadczonych usług prawniczych obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, umów, opinii prawnych, prowadzenie negocjacji, jak również reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, organami ścigania oraz organami administracji publicznej. Kancelaria dbając o najwyższą jakość świadczonych usług pozostaje w stałej współpracy ze specjalistami z zakresu medycyny, nieruchomości, budownictwa, rynków finansowych, księgowości oraz nowoczesnych technologii. Bieżąca obsługa prawna prowadzona jest również w języku angielskim. Kancelaria świadczy pomoc prawna na rzecz osób fizycznych oraz prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Kancelaria dbając o najwyższą jakość świadczonych usług pozostaje w stałej współpracy ze specjalistami z zakresu medycyny, nieruchomości, budownictwa, rynków finansowych, księgowości, a także nowoczesnych technologii. Bieżąca obsługa prowadzona jest również w języku angielskim. W swojej codziennej pracy łączymy nowoczesne podejście do świadczenia pomocy prawnej z tradycyjnymi wartościami adwokatury, którymi kierujemy się od początku naszej działalności:

W swojej codziennej pracy łączymy nowoczesne podejście do świadczenia pomocy prawnej z tradycyjnymi wartościami adwokatury, którymi kierujemy się od początku naszej działalności:

Solidność i rzetelność

Klienci Kancelarii zawsze otrzymują usługę na najwyższym poziomie. Szeroka, specjalistyczna wiedza, poparta bogatym doświadczeniem zawodowym pozwala na zapewnienie pomocy prawnej spełniającej oczekiwania najbardziej wymagających Klientów. Jednocześnie poprzez działania oparte na zaufaniu, rzetelności zawodowej i terminowości kładziemy nacisk na rozwój długotrwałych relacji z Klientami.

Profesjonalizm i przystępność

Klientom zapewniamy pełne zaangażowanie, profesjonalne podejście do powierzonych nam spraw oraz elastyczne formy współpracy. Stawiamy na rzetelne i kompetentne doradztwo poprzez ciągłe doskonalenie zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji. Oferujemy konkretne rozwiązania, dostosowane do specyfiki danego zagadnienia prawnego i oczekiwań Klienta. Jednocześnie zapewniamy optymalizację kosztów prowadzenia sprawy, z możliwością zapłaty wynagrodzenia po jej zakończeniu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Uczciwość i wszechstronność

Fundamentem wszystkich działań jest uczciwość w kontaktach z Klientem i pełna dyspozycyjność. Osoby korzystające z usług Kancelarii zawsze otrzymują szczegółowe informacje o istocie, ryzykach i kosztach danej sprawy. Jednocześnie dzięki stałej współpracy ze specjalistami z zakresu medycyny, nieruchomości, budownictwa, rynków finansowych, księgowości, a także nowoczesnych technologii Kancelaria zapewnia wszechstronną pomoc prawną, co pozwala na otrzymanie kompleksowej porady i ogranicza poniesione koszty.

Przejrzystość i nowoczesność

Warunkiem koniecznym pomyślnej współpracy jest przejrzystość w kontaktach z Klientem i pełna transparentność podejmowanych działań. Priorytetem jest bieżąca komunikacja z Klientem oraz jego pełna wiedza o postępie danej sprawy i podejmowanych czynnościach. Przedmiotowe działania realizowane są z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, jakie stwarzają nowoczesne technologie. Kancelaria bazuje nie tylko na własnych zasobach wiedzy i informacji, ale również na aktualizowanych na bieżąco aplikacjach, programach prawniczych oraz środkach komunikacji elektronicznej.

Pomoc prawna świadczona jest w zależności od potrzeb Klienta w siedzibie Kancelarii (Olkusz) lub w miejscu wskazanym przez Klienta.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Favicon Plugin made by Alesis