Archive for Sierpień 2014

JAK USTALIĆ NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ?

Przepisy ustawy o księgach wieczystych i hipotece przewidują jawność ksiąg wieczystych. W istocie od czasu wprowadzenia możliwości skorzystania z portalu http://ekw.ms.gov.pl prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości dostęp do danych zawartych w księgach wieczystych nie powinien nastręczać większych problemów. W celu przejrzenia treści księgi nie trzeba nawet wychodzić z domu. Warunkiem jest jednak to, aby zainteresowana osoba znała numer księgi wieczystej nieruchomości, która ją interesuje. Na etapie ustalania tego numeru mogą pojawić się problemy, ponieważ nie odzwierciedla on w jakikolwiek sposób fizycznych cech nieruchomości (to znaczy: nie odnosi się on do jej powierzchni, adresu, numeru działki ewidencyjnej etc.). W praktyce najprostszą metodą zmierzająca do ustalenia numeru księgi wieczystej jest: 1. sprawdzenie oznaczenia ewidencyjnego danej nieruchomości a następnie 2. udanie się do właściwego starostwa w celu uzyskania informacji o numerze księgi wieczystej z ewidencji gruntów i budynków. Jeśli chodzi o sprawdzenie oznaczenia ewidencyjnego (tj. numeru ewidencyjnego działki oraz obrębu, w jakim jest ona położona), to mając wiedzę o fizycznym jej umiejscowieniu najprościej skorzystać z jednego z internetowych systemów kartograficznych (chociażby: http://geoportal.gov.pl, http://mapa.um.warszawa.pl lub innego – posiadającego analogiczne funkcje – systemu). Z uwagi na to, że niektóre systemy skierowane są dla profesjonalistów znalezienie właściwej informacji może niekiedy nastręczać konieczność skorzystania z instrukcji ich działania. Po ustaleniu oznaczenia ewidencyjnego nieruchomości należy udać się do starostwa powiatowego w celu uzyskania informacji o numerze księgi wieczystej z ewidencji gruntów i budynków (prowadzonej przez starostę na mocy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne). Dla ułatwienia: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu mieści się przy ul. Małomłyńskiej 1. Tak ustalony numer księgi wieczystej należy wprowadzić do systemu znajdującego się pod adresem internetowym: http://ekw.ms.gov.pl a następnie można już swobodnie przeglądać jej treść.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Favicon Plugin made by Alesis