Archive for Kwiecień 2013

DAJ MI KASE!!!!! WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW

Jednym z podstawowych obowiązków rodziców względem  dzieci jest obowiązek alimentacyjny, który – zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – jest urzeczywistnieniem troski o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Na wstępie należy podkreślić, że czas trwania tego obowiązku nie jest ograniczony. Jedyną okolicznością uzasadniającą jego ustanie jest osiągnięcie przez dziecko samodzielności życiowej.

 I tu powstaje pytanie o granice świadczeń alimentacyjnych. Wynikają one z treści artykułu 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.) i wyznaczone są z jednej strony przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, a z drugiej – przez zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego Read more

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Favicon Plugin made by Alesis