Archive for Luty 2013

POLSKI KONGRES PRAWA FARMACEUTYCZNEGO i OCHRONY ZDROWIA 2013

prao medyczne

Zapraszam serdecznie do udziału w
POLSKIM KONGRESIE PRAWA FARMACEUTYCZNEGO i OCHRONY ZDROWIA 2013
organizowanego przez Instytut Allerhanda z siedzibą w Krakowie

http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/polski-kongres-prawa-farmaceutycznego-i-ochrony-zdrowia-2013/idea/

"Kongres jest adresowany do przedstawicieli sektora medycznego, w tym osób zarządzających podmiotami leczniczymi, jak i reprezentantów środowiska aptekarskiego, przemysłu farmaceutycznego i wyrobów medycznych, ubezpieczeniowego oraz prawników.
Tematyka dotyczy aktualnych, głównych problemów, jakimi żyje sektor medyczny i jakie rodzą najwięcej kontrowersji prawnych. To m.in. kwestia polityki refundacyjnej, wpływu działań NFZ i Ministra Zdrowia na funkcjonowanie podmiotów leczniczych czy stopień przygotowania Polski na wejście w życie Dyrektywy o opiece transgranicznej. Środowisko farmaceutyczne i aptekarskie z obawą spogląda w nadchodzącą przyszłość, biorąc pod uwagę warunki współpracy z NFZ, zmieniające się wymogi w zakresie reklamy leków, a także działania nadzoru farmaceutycznego – twórcza dyskusja ekspertów z pewnością dostarczy odpowiedzi na rodzące się pytania.  Zainteresowanie uczestników Kongresu z pewnością wzbudzi także blok dotyczący zarządzania danymi osobowymi w medycynie i branży ubezpieczeniowej, z uwzględnieniem ryzyka i odpowiedzialności związanej z dostępem do systemu eWUŚ i drugiej funkcjonalności wrażanego systemu w postaci dostępu on-line do danych osobowych, odnoszących się pośrednio do stanu zdrowia ubezpieczonych. W oparciu o case study omówione zostaną niezwykle interesujące zagadnienia związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą w związku z reglamentacją dostępności leczenia niestandardowego oraz problematyka szkód wyrządzonych na styku błędu medycznego w leczeniu i wystąpienia incydentu medycznego lub zdarzenia niepożądanego."

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Favicon Plugin made by Alesis