Archive for Luty 2013

PEDOFILE BĘDĄ SIĘ MUSIELI LECZYĆ DO SKUTKU!!!!

Ściganie za gwałt nie będzie uzależnione od wniosku pokrzywdzonego, jeśli jest on pełnoletni i sam złoży zawiadomienie 
o przestępstwie.

To jedna z propozycji zmian w kodeksie karnym. Projekt przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości i, jak zapewnia, jeszcze w tym roku trafi   do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, a potem na posiedzenie rządu.

Projekt wprowadza nowe środki zabezpieczające wobec sprawców szczególnie niebezpiecznych przestępstw. Mowa o nowym, administracyjnym trybie, który ma być stosowany wobec sprawców, którzy odbywają kary więzienia orzeczone przed wejściem w życie zmian, ale nadal stwarzają zagrożenie ze względu na swój stan psychiczny. Chodzi o leczniczą  izolację w zakładzie psychiatrycznym, jeżeli podczas badań psychiatrycznych stwierdzone zostanie, że w związku z zaburzeniami psychiki (preferencji seksualnych lub osobowości) mogą oni po wyjściu na wolność dopuścić się przestępstw zagrażających życiu, zdrowiu lub wolności seksualnej innych osób.

Po zmianie pielęgniarki, położne, psycholodzy, lekarze, pracownicy socjalni i wolontariusze, którzy mają pracować z dziećmi, muszą wykazać, że są osobami niekaranymi za przestępstwa przeciwko wolności  seksualnej, obyczajności oraz prawidłowemu rozwojowi psychoseksualnemu małoletnich.

Projekt wprowadza też bezwarunkowy tryb ścigania z urzędu  gwałtu, gdy pokrzywdzony był w tym  czasie małoletni.

POLSKI KONGRES PRAWA FARMACEUTYCZNEGO i OCHRONY ZDROWIA 2013

prao medyczne

Zapraszam serdecznie do udziału w
POLSKIM KONGRESIE PRAWA FARMACEUTYCZNEGO i OCHRONY ZDROWIA 2013
organizowanego przez Instytut Allerhanda z siedzibą w Krakowie

http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/polski-kongres-prawa-farmaceutycznego-i-ochrony-zdrowia-2013/idea/

"Kongres jest adresowany do przedstawicieli sektora medycznego, w tym osób zarządzających podmiotami leczniczymi, jak i reprezentantów środowiska aptekarskiego, przemysłu farmaceutycznego i wyrobów medycznych, ubezpieczeniowego oraz prawników.
Tematyka dotyczy aktualnych, głównych problemów, jakimi żyje sektor medyczny i jakie rodzą najwięcej kontrowersji prawnych. To m.in. kwestia polityki refundacyjnej, wpływu działań NFZ i Ministra Zdrowia na funkcjonowanie podmiotów leczniczych czy stopień przygotowania Polski na wejście w życie Dyrektywy o opiece transgranicznej. Środowisko farmaceutyczne i aptekarskie z obawą spogląda w nadchodzącą przyszłość, biorąc pod uwagę warunki współpracy z NFZ, zmieniające się wymogi w zakresie reklamy leków, a także działania nadzoru farmaceutycznego – twórcza dyskusja ekspertów z pewnością dostarczy odpowiedzi na rodzące się pytania.  Zainteresowanie uczestników Kongresu z pewnością wzbudzi także blok dotyczący zarządzania danymi osobowymi w medycynie i branży ubezpieczeniowej, z uwzględnieniem ryzyka i odpowiedzialności związanej z dostępem do systemu eWUŚ i drugiej funkcjonalności wrażanego systemu w postaci dostępu on-line do danych osobowych, odnoszących się pośrednio do stanu zdrowia ubezpieczonych. W oparciu o case study omówione zostaną niezwykle interesujące zagadnienia związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą w związku z reglamentacją dostępności leczenia niestandardowego oraz problematyka szkód wyrządzonych na styku błędu medycznego w leczeniu i wystąpienia incydentu medycznego lub zdarzenia niepożądanego."

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Favicon Plugin made by Alesis