Archive for Styczeń 2013

ZMIANA PŁCI W POLSKIM PRAWIE

Płeć człowieka jest ustalana przy narodzinach, na podstawie budowy zewnętrznych narządów płciowych. Rozwój psychospołeczny powoduje jednak, ze mężczyźni i kobiety różnią się miedzy sobą, nie tylko cechami biologicznymi. Transseksualizm to rozbieżność pomiędzy poczuciem psychicznym płci a budową morfologiczno-biologiczną oraz płcią socjalną (metrykalną).Transseksualista czuje się jak kobieta uwieziona w ciele mężczyzny (typ M/K) lub jak mężczyzna w ciele kobiety (typ K/M). Powyższa sytuacja generuje potrzebę usunięcia niezgodności.

Zmian płci jest procesem długotrwałym i kilkuetapowym, jednym z jej aspektów jest prawne uregulowanie wskazanej kwestii, zakończone wyrokiem sądowym. Mimo braku, postulowanej od wielu lat ustawy całościowo regulującej kwestię transseksualizmu, polskie prawo cywilne przewiduje możliwość ustalenia płci w sposób odmienny od metrykalnego zapisu. Już w aktualnie obowiązującym stanie prawnym jest możliwe uwzględnienie  dążenia osób boleśnie odczuwających sprzeczność miedzy płcią pożądaną a biologiczną, wpisaną do aktu urodzenia.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Favicon Plugin made by Alesis