Archive for Grudzień 2012

Kupno żony za wielbłąda? Kobieta w prawie rodzinnym

Słyszymy często, że kobieta w Islamie nie może być podmiotem żadnych praw, musi za to być posłuszna mężowi, prać, gotować, rodzić dzieci, spełniać zachcianki męża… i właściwie na tym jej rola się kończy. Dodajmy do tego jeszcze naszą tytułową sprzedaż za wielbłąda i tak oto mamy bukiet stereotypów, wręczany nam raz po raz przez media 

Najpierw może kilka słów o prawie muzułmańskim, gdyż zrozumienie „jak to działa” jest kluczowe dla dalszych rozważań o pozycji kobiety. Przede wszystkim prawo muzułmańskie pochodzi od Boga. Jest prawem objawionym, co nadaje mu szczególny charakter. Trudno również jednoznacznie stwierdzić gdzie kończy się teologia a zaczyna prawo czy polityka. I to właśnie owa specyfika prawa muzułmańskiego, które ingeruje w życie przeciętnego „Muhammada i Fatimy” dalece bardziej niż prawo polskie. Kolejną cechą charakterystyczną prawa muzułmańskiego jest współistnienie różnych szkół prawa (najważniejsze to: hanaficka, malikidzka, szafiidzka, hanbalicka) , z których każda może mieć odmienne zdanie na dany temat.

Małżeństwo w Islamie nie jest jedynie wspólnotą dwojga ludzi. Nowopowstały związek, daleko mocniej niż w kulturze europejskiej, wiąże ze sobą dwie rodziny, które od samego początku zaangażowane są w aranżowanie małżeństwa lub przynajmniej akceptują kandydata/kandydatkę. Prawo muzułmańskie zaznacza jednak, że akt małżeński nie może być zawarty bez zgody zainteresowanych osób , stąd też należy podkreślić iż zgodnie z literą Koranu kobieta musi wyrazić zgodę na wstąpienie w związek.

Kwestią wzbudzającą wiele emocji wśród nie muzułmanów jest wielożeństwo. Istnieje szeroko rozpowszechniony pogląd, iż niemal każdy Muzułmanin ma więcej niż jedną żonę, co automatycznie kojarzy się z brakiem równouprawnienia. Jest to mylne przekonanie, gdyż w świecie muzułmańskim zdecydowanie przeważają związki monogamiczne. Bardzo prozaiczną tego przyczyną jest chociażby kalkulacja ekonomiczna. Mąż ma obowiązek utrzymania swojej żony oraz dzieci, zapewniając im możliwie jak najlepszą sytuację materialną, co w przypadku większej ilości członków takiej rodziny może być barierą nie do pokonania. Nieprawdą jest też nieograniczona liczba żon jakie może mieć muzułmanin. Koran jasno wskazuje, „Żeńcie się zatem z kobietami które są dla was przyjemne- z dwiema, trzema lub czterema”(3:4)

Co więcej, mąż ma obowiązek równego traktowania każdej z żon, co oznacza z jednej strony, że jeśli jednej kupi dom, to trzem pozostałym też powinien, a z drugiej, że z każdą ze swoich żon spędzać musi tyle samo dni i nocy. Warto więc wspomnieć, iż kobieta zastrzec może w kontrakcie małżeńskim niezgodę na to, by mąż żenił się z innymi kobietami. Ponadto nie można więc zmusić kobiety, aby trwała związku poligamicznym. Co ciekawe kontrakt małżeński ma charakter cywilny, małżeństwo nie jest sakramentem a zatem istnieje możliwość rozwodu.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Favicon Plugin made by Alesis